Chybove hlaseni

Žádná změna není povolena

Příčina chyby

Pokusili jste se změnit globální nastavení programu během jeho zpracování.

Odstranění chyby

Změny globálního nastavení programu lze provést jen při zastaveném běhu programu.