Chybove hlaseni

TNC nemůže makro zpracovat

Příčina chyby

Pokusili jste se spustit NC makro při obnovování stavu stroje

Odstranění chyby

Programovací stanice iTNC nemůže při obnovování stavu stroje zpracovávat žádná NC-Makra, resp. přizpůsobovat PLC-program.