Chybove hlaseni

ENDAT Interpolace není možná %.2s

Příčina chyby

- Rozlišení absolutní hodnoty ENDAT snímače nelze zlepšit s pomocí inkrementální stopy. - Snímač resp.osa není během vyhodnocení v klidu, či je snímač vadný.

Odstranění chyby

- Kontaktujte prosím výrobce stroje. - Pokud se problém vyskytne opět, spojte se se zastoupením HEIDENHAIN.