Chybove hlaseni

C600 Moc velký offset proudu %s

Příčina chyby

- Offset proudu výkonového modulu je příliš velký.

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Přezkoušejte či nahraďte PWM kabel - nahraďte výkonový modul - Chybný PWM výstup na CC