Chybove hlaseni

C640 PIC-Přepnutí není možné %.2s

Příčina chyby

- Žádaná hodnota (Sollwert S v inverter.inv) se změnila - po startu DSP neb - po startu vyrovnání regulátoru proudu neb - po zapnutí připravenosti výkonového modulu.

Odstranění chyby

- Přezkoušejte LT-záznamy (MP2100) v souboru strojních parametrů - Přezkoušejte žádanou hodnotu PICS (sloupec S v inverter.inv) - Případně změňte PWM-Frekvenci (na >= 5 kHz) - Případně vyměňte výkonový modul