Chybove hlaseni

8320 PIC: Skutečná hodnota je různá od žádané %.2s

Příčina chyby

- Žádaná hodnota = 1 (hodnota ve sloupci S vybraného výkonového modulu souboru inverter.inv), avšak: - neexistuje žádný PIC - PIC nelze zapnout - PIC přístup je deaktivován (MP2221, Bit0=1) - Žádaná hodnota = 0 (hodnota ve sloupci S vybraného výkonového dílu souboru inverter.inv), avšak: - PIC přístup je deaktivován (MP2221, Bit0=1) a PIC bylo již přepnuto na 1

Odstranění chyby

- Zkontrolujte zadaný výkonový modul v souboru strojních parametrů (MP2100) - Zkontrolujte žádanou hodnotu PICS (hodnota ve sloupci S vybraného výkonového modulu souboru inverter.inv) - Případně změňte PWM-Frekvenci (na >= 5 kHz) - Případně vyměňte výkonový modul