Chybove hlaseni

MC odchylka žádaná - skut poloha příliš velká %.2s

Příčina chyby

Polohová odchylka pohybující se osy je větší než hodnota, zadaná ve strojním parametru MP641.x.

Odstranění chyby

- snižte pracovní posuv, zvyšte otáčky - odstraňte možné zdroje otřesů - při opakovaném výskytu se obraťte na technickou podporu