Chybove hlaseni

Koncový spínač %.2s+

Příčina chyby

Spočtená dráha nástroje překračuje kladný rozsah pojezdu stroje. Kladný rozsah pojezdu je definován MP91x.x .

Odstranění chyby

- Zkontrolujte programované souřadnice, případně změňte program. - Zkontrolujte vztažný bod, případně znovu nastavte vztažný bod.