Chybove hlaseni

Koncový spínač %.2s-

Příčina chyby

Spočtená dráha nástroje překračuje záporný rozsah pojezdu stroje. Záporný rozsah pojezdu je definován MP92x.x .

Odstranění chyby

- Zkontrolujte programované souřadnice, případně změňte program. - Zkontrolujte vztažný bod, případně znovu nastavte vztažný bod.