Chybove hlaseni

Chybná PL konfigurace

Příčina chyby

Fyzický počet PL jednotek PLB 510 resp. PL 4xxB se odlišuje od nastavení v MP4031.

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte konfiguraci v MP4031 - zkontrolujte zapojení PLB 510 resp. PL 4xxB - vypněte a znovu zapněte řízení