Chybove hlaseni

F300 Přerušení odpínacího testu %d

Příčina chyby

- Test vypnutí byl ukončen, neboť byla překročena maximálně přípustná čekací doba. - NC neukončil řádně testovací sekci. - NC neprovádí určitý test.

Odstranění chyby

- zkontrolujte, zda dřívější systémová chyba NC nevedla k přerušení testovací sekce. - zkontrolujte softwarovou verzi - obraťte se na technickou podporu