Chybove hlaseni

E180 Z1 - amplituda příliš velká %.2s

Příčina chyby

- amplituda stopy Z1 signálu snímače otáček je příliš velká - porucha signálu motorového snímače - zkrat v kabelu motorového snímače - Amplituda signálu stopy Z1 motorového snímače je příliš velká

Odstranění chyby

- zkontrolujte připojení motorového snímače - zkontrolujte kabel snímače otáček - přezkoušejte motorový snímač - obraťte se na technickou podporu