Chybove hlaseni

ProfiNet: Chyba hardware

Příčina chyby

TNC nemůže použít ProfiNet-rozhraní. ProfiNet-rozhraní je vadné či k TNC není kompatibilní.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje