Chybove hlaseni

ProfiNet: Chyba hardware

Příčina chyby

TNC nemůže nakonfigurovat ProfiNet-rozhraní. Možné příčiny: - konfigurační data pro ProfiNet-rozhraní jsou neúplná nebo chybná - firmware ProfiNet-rozhraní není kompatibilní k software řízení

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje