Chybove hlaseni

ProfiNet: Chyba hardware

Příčina chyby

Firmware ProfiNet-rozhraní není kompatibilní k TNC.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje