Chybove hlaseni

Selhala inicializace rozhraní ProfiNet

Příčina chyby

TNC nemůže načíst ProfiNet-rozhraní.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje