Chybove hlaseni

Selhala inicializace rozhraní ProfiNet

Příčina chyby

ProfiNet-rozhraní požaduje projektové soubory, které na TNC nejsou k dispozici.

Odstranění chyby

Obraťte se na výrobce stroje