Chybove hlaseni

C027 chybí HSCI telegram

Příčina chyby

- chybí HSCI telegram (Low-Prio) - HSCI-účastník způsobil chybu - chybný seznam telegramů v MC

Odstranění chyby

- zkontrolujte HSCI zařízení - update software - obraťte se na technickou podporu