Chybove hlaseni

C028 Chybí MC potvrzení

Příčina chyby

- HSCI zpráva CC pro MC nebyla kvitována

Odstranění chyby

- update software - obraťte se na technickou podporu