Chybove hlaseni

Změny ve volaném PGM

Příčina chyby

- Při spuštění podprogramu bylo zjištěno, ze volaný podprogram byl změněn. - Při návratovém skoku z podprogramu do hlavního programu bylo zjištěno, že byl hlavní program změněn.

Odstranění chyby

- S "GOTO + číslo bloku" navolit místo přerušení a pak pokračovat v obrábění.