Chybove hlaseni

Porucha Central stopu

Příčina chyby

Interní či externí obvod Central stopu je vadný. - příliš dlouhé časy sepnutí příslušných relé v řetězci mezi výstupem "Řízení připraveno" a zpětným hlášením "Řízení připraveno" během rutiny Central stopu či rutiny zapnutí - přerušený vodič, špatné kontakty

Odstranění chyby

Zkontrolujte obvod central stopu. - přezkoušejte či vyměňte příslušné relé v rozvaděči - zkontrolujte/obnovte kontakty/zapojení - obraťte se na technickou podporu