Chybove hlaseni

93E0 PWM frekvence větší než 5kHz vyžaduje Double-Speed %s

Příčina chyby

- Je-li v MP2180.x zvolena PWM-frekvence > 5000 Hz, musí být MP2000.x nastavena na 1 (Double-Speed)

Odstranění chyby

- buď: PWM-frekvenci v MP2180.x snížit - nebo: nastavit MP2000.x = 1 - obraťte se na technickou podporu