Chybove hlaseni

93F0 Překročen maximální výpočetní výkon

Příčina chyby

- CC61xx: Požadovaný výpočetní výkon v MP 2000.x není možný. Pro regulační jednotku jsou možné následující konfigurace: single | double 6 | 0 4 | 1 2 | 2 0 | 3 MP 2000.x = 0 Single-Speed MP 2000.x = 1 Double-Speed

Odstranění chyby

- snižte počet os na regulační jednotce - osy Double-Speed změnit na Single-Speed osy (MP 2000.x z 1 na 0) - obraťte se na technickou podporu