Chybove hlaseni

Vypočtený Q-parametr je velký

Příčina chyby

TNC se pokusil zobrazit Q-parametr, jehož hodnota leží mimo přípustný rozsah hodnot od -99 999.9999 do +99 999.9999.

Odstranění chyby

Upravte NC program.