Chybove hlaseni

Vypočtená souřadnice je velká

Příčina chyby

Při výpočtu souřadnice z Q-parametru byla výsledkem hodnota, která překračuje přípustný rozsah od -99 999.9999 do +99 999.9999.

Odstranění chyby

Upravte NC program.