Chybove hlaseni

Vypočtené otáčky jsou vysoké

Příčina chyby

- Při výpočtu otáček vřetena z Q-parametru byla výsledkem hodnota, která překračuje přípustný rozsah od 0 do +99 999.9999. - Pro aktivní nástroj je určeno omezení otáček v tabulce nástroje (sloupec NMAX)

Odstranění chyby

- Upravte NC program. - Zvyšte mezní hodnotu otáček nebo omezení zrušte