Chybove hlaseni

Vypočtený posuv je příliš velký

Příčina chyby

Při výpočtu posuvu z Q-parametru byla výsledkem hodnota, která překračuje přípustný rozsah od 0 do 300 000.

Odstranění chyby

Upravte NC program.