Chybove hlaseni

Vypočtené čís.nástroje je vysoké

Příčina chyby

- Při výpočtu čísla nástroje z Q-parametru vyšla hodnota, která překračuje přípustný rozsah od 0 do 32767. - Vyvolali jste číslo nástroje, které je větší než počet nástrojů, které jsou definovány v tabulce nástrojů.

Odstranění chyby

Upravte NC program.