Chybove hlaseni

Vypočtené číslo Label je vysoké

Příčina chyby

Při výpočtu čísla návěští z Q-parametru vyšla hodnota, která překračuje přípustný rozsah od 1 do 255.

Odstranění chyby

Upravte NC program.