Chybove hlaseni

Aritmetická chyba při APPR/DEP

Příčina chyby

Při výpočtu NC bloku APPR nebo DEP před nebo za šroubovicí došlo k aritmetické chybě.

Odstranění chyby

Zkontrolovat zadané hodnoty, příp. změnit bod startu