Chybove hlaseni

Aritmetická chyba u vyhrubování

Příčina chyby

Při výpočtu kruhu zaoblení při obrysově paralelním vyhrubování došlo k aritmetické chybě.

Odstranění chyby

- Změnit bod startu. - Použít jiný poloměr nástroje.