Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Korekce poloměru nástroje v bloku kruhové interpolace C (C, DIN/ISO: G2, G3) není možná, pokud obě osy koncového bodu kruhu nejsou stejné a rovnoběžné s osami středu kruhu (CC, DIN/ISO: I,J;K).

Odstranění chyby

Upravte NC-program.