Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Korekce poloměru nástroje v bloku zaobleni (RND, DIN/ISO: G25) není možná, pokud jsou v předchozím polohovacím bloku programované dvě vzájemně rovnoběžné lineární osy (např. X a U).

Odstranění chyby

Upravte NC-program.