Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Korekce poloměru nástroje v bloku zkosení (CHF, DIN/ISO: G24) není možná, pokud jsou v předcházejícím polohovacím bloku programované dvě vzájemně rovnoběžné lineární osy (např. X a U).

Odstranění chyby

Upravte NC-program.