Chybove hlaseni

Zkosení hrany nedovoleno

Příčina chyby

Po sobě byly naprogramovány - polohovací blok s korekcí poloměru nástroje, zkosení (CHF, DIN/ISO: G24) a polohovací blok bez korekce poloměru nástroje.

Odstranění chyby

Zkosení může být vloženo pouze mezi dva bloky s korekcí poloměru nástroje.