Chybove hlaseni

Zkosení hrany nedovoleno

Příčina chyby

V rovině kolmé k rovině obrábění jste naprogramovali zkosení (CHF, DIN/ISO: G24) a následně pohyb jen v ose nástroje.

Odstranění chyby

Zkosení provádět pouze v rovině obrábění.