Stroj musí být připojen k síti návod zde

Je-li TNC připojen do sítě, máte k dispozici v levém adresářovém okně další jednotky. Všechny dosud popsané funkce (volba jednotky, kopírování souborů atd.) platí i pro síťové jednotky, pokud to vaše přístupové oprávnění dovoluje.

Připojení a odpojení síťových jednotek

1.Zvolte Správu souborů: stiskněte klávesu PGM MGT

2.Zvolte nastavení sítě: stiskněte softklávesu SÍŤ (druhá lišta softtlačítek).

3.Správa síťových jednotek: stiskněte softklávesu DEFINOVAT SÍŤOVÉ SPOJENÍ. TNC zobrazí v jednom okně možné jednotky sítě, k nimž máte
přístup. Dále popsanými softtlačítky nadefinujete spojení pro každou jednotku.

Softtlačítko – Funkce
Spojit – Vytvořit síťové spojení, TNC označí sloupec
Mount, je-li spojení aktivní.
Oddělit – Ukončit síťové spojení
Auto – Automatické navázání síťového spojení při
zapnutí TNC. TNC označí sloupec Auto, je-li
spojení automaticky vytvořeno.
Přidat – Vytvoření nového síťového spojení
Odstranit – Smazání existujícího síťového spojení
Kopirovat – Kopírování síťového spojení
Edit – Editování síťového spojení
Vyprázdnit – Smazat stavové okno