Siemens chybová hlášení

1000 systémová chyba %1Nápověda
1001 systémová chyba %1Nápověda
1002 systémová chyba %1Nápověda
1003 ukazatel alarmu pro tento samo se rušící alarm %1 je nulaNápověda
1004 reakce na NCK-alarm je nesprávně projektovánaNápověda
1005 chyba operačního systému %1Nápověda
1010 kanál %1: systémová chyba %2 %3Nápověda
1011 kanál %1 %3 %4: systémová chyba %2Nápověda
1012 kanál %1: systémová chyba %Nápověda
1013 kanál %1: systémová chyba %2Nápověda
1014 kanál %1: systémová chyba %2Nápověda
1015 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3Nápověda
1016 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3Nápověda
1017 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3Nápověda
1018 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v kanálu %1 task %2 stanice %3 status FPU: %4Nápověda
1019 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v adrese %3 v kanálu %1 task %2 status FPU: %4Nápověda
1030 Systémová chyba v link modulu, kód chyby %1  typ chyby %2Nápověda
1031 Link modul přenáší nespecifikovanou chybu %1 NCU %2  %3 %4Nápověda
1160 chyba aserce (tvrzení) % 1: %2Nápověda
2000 hlídání "známky života" PLCNápověda
2001 PLC nenaběhlNápověda
2100 baterie NCK: dosažen práh varováníNápověda
2101 alarm baterie NCKNápověda
2102 alarm baterie NCKNápověda
2110 alarm teploty NCKNápověda
2120 alarm ventilátoru NCK2120Nápověda
2130 Podpětí snímače 5V/24V nebo číslicově analogového převodníku 15VNápověda
2140 Aktuální poloha servisního spínače si vynucuje u dalšího Power On vymazání SRAM (prvotní vymazání aktivní)Nápověda
2190 HW-modul pro komunikaci s digitalizačním přístrojem není k dispoziciNápověda
2192 Neexistuje žádný NCU-Link-Modul, MD %1 resetovánoNápověda
3000 Nouzové vypnutíNápověda
3001 interní nouzové vypnutíNápověda
4000 kanál %1: datum stroje %2 [%3] obsahuje mezeru v přiřazení osNápověda
4001 kanál %1: osa %2 definována v datu stroje %3 pro více kanálůNápověda
4002 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje osu, která není v kanálu definovánaNápověda
4003 osa %1: špatné přiřazení kanálu master v datu stroje %2Nápověda
4010 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označeníNápověda
4011 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje neplatné označeníNápověda
4012 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označeníNápověda
4013 Chybná projekce NCU-Linku datem stroje %1 = %2, na NCU_1 = %3Nápověda
4014 Osa %1 v % 2 několikrát definovánaNápověda
4016 Osa %1 je již použita jednotkou NCU %2Nápověda
4017 Osový kontejner %1, místo %2 je již použito jednotkou NCU %3Nápověda
4018 Osový kontejner %1, místo %2 nepoužito žádným kanálemNápověda
4019 Další polohování osového kontejneru %1 není v aktuálním stavu NCU %2  dovolenoNápověda
4020 označení %1 použito v datu stroje %2 vícekrátNápověda
4021 kanál %1: označení %2 použito v datu stroje %3 vícekrátNápověda
4024 Chybná konfigurace os následkem chybějících dat stroje pro osový kontejnerNápověda
4026 Datum stroje %1[%2], link-osa NC%3_AX%4  není použita žádným kanálemNápověda
4030 kanál %1: chybí označení v datu stroje %2[%3]Nápověda
4032 kanál:  %1 nesprávné označní pro příčnou osu v %2Nápověda
4040 kanál %1: označení osy %2 není konzistentní s datem stroje %3Nápověda
4050 projekt označení kódu NC %1 nebyl v %2 změněnNápověda
4060 byla zavedena standardní data stroje Nápověda
4062 Náhradní kopie zabezpečení dat byla zavedenaNápověda
4070 normovací datum stroje změněnoNápověda
4075 datum stroje %1 (a evtl. další data) se vzhledem k chy bějícím přístupovým právům %2 nezměniloNápověda
4076 %1 data stroje nelze změnit s přístupovým právem %2Nápověda
4077 Nová hodnota %1 data stroje MD %2 nebyla nastavena. Vyžaduje  %3 bajtů paměti %4 navíc .Nápověda
4080 chybná konfigurace indexovací osy v datu stroje %1Nápověda
4100 opravena doba taktu systému/dělič taktu snímání pro digitální pohonNápověda
4101 takt regulátoru polohy pro digitální pohon snížen na %1 msNápověda
4110 faktor taktu IPO zvětšen na %1 msNápověda
4111 PLC takt zvětšen na %1 msNápověda
4112 Takt Servo změněn na % 1 msNápověda
4113 Takt Sysclock změněn na %1 msNápověda
4114 Chyba v DP-taktu SDB1000Nápověda
4200 kanál %1: geometrická osa %2 nesmí být deklarována jako rotační osaNápověda
4210 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace rotační osyNápověda
4215 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklara ce osy "modulo “Nápověda
4220 kanál %1: vřeteno %2 deklarováno vícekrátNápověda
4225 kanál %1 osa %2: chybí deklarace rotační osyNápověda
4230 kanál %1: změna dat z vnějšku není možná za aktuálního stavu kanáluNápověda
4240 přeplnění doby výpočtu na úrovně regulátoru IPO n ebo polohy, IP %1Nápověda
4270 datum stroje %1 obsahuje přiřazení k neaktivnímu vstupnímu/ výstupnímu bytu NCK %2Nápověda
4275 datum stroje %1 a %2: výstupní byte NCK č. %3 přiřazen vícekrátNápověda
4280 přiřazení vstupního/výstupního bytu NCK v datu stroje %1 [%2] neodpovídá výstavbě hardwaruNápověda
4282 vícenásobné obsazení hardwarových výstupů NCKNápověda
4285 chyba bloku svorek %1 - kód chyby %2Nápověda
4290 hlídání "známky života" lokální sběrnice PNápověda
4291 modul v zásuvném místě sběrnice P %1 - kódy chyb: %2 %3 %4Nápověda
4300 deklarace v MD %1 pro geometrickou osu/vřeteno %2 není dovolenaNápověda
4310 Deklarace v MD %1 index %2 není přípustnáNápověda
4340 Kanál %1 Neplatný transformační typ v transformaci č. %2Nápověda
4345 Kanál %1 Chybná parametrizace ve zřetězené transformaci č. %2Nápověda
4350 kanál %1 označení osy %2: datum stroje %3 není konzistentní s datem stroje %4Nápověda
4400 změna data stroje ovlivní reorganizaci zálohované paměti (ztráta dat!)Nápověda
4502 Kanál %1 Anachronismus: %2(%3) -> %4Nápověda
5000 požadavek na komunikaci nelze splnitNápověda
6000 rozdělení paměti provedeno se standardními daty strojeNápověda
6010 kanál %1: datový modul %2 nebyl založen nebo byl založen pouze částečně - číslo chyby %Nápověda
6020 data stroje změněna - provedeno nové rozdělení pamětiNápověda
6030 byl přizpůsoben limit uživatelské pamětiNápověda
6401 kanál %1: výměna nástroje není možná - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3Nápověda
6402 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo zásobníku %2 neexistujeNápověda
6403 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistujeNápověda
6404 kanál %1: výměna nástroje není možná - nástroj %2 neexistuje nebo není použitelný Nápověda
6405 kanál %1 povel %2 má neplatný kvitovací parametr PLC %3 - identifikátor %4Nápověda
6406 kanál %1: chybí PLC-kvitování pro povel %2Nápověda
6407 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 na místo %4 - nedovolená definice zásobníku!Nápověda
6410 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástrojeNápověda
6411 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástrojeNápověda
6412 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástrojeNápověda
6413 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástrojeNápověda
6421 kanál %1: pohyb nástroje není možný - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3Nápověda
6422 kanál %1: pohyb nástroje není možný - zásobník č. %2 neexistujeNápověda
6423 kanál %1: pohyb nástroje není možný - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistujeNápověda
6424 kanál %1: pohyb nástroje není možný - nástroj číslo %2 v zásobníku neexistuje nebo ho nelze použítNápověda
6425 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 do místa %4 - nedovolená definice zásobníkuNápověda
6430 čítač kusů: tabulka břitů přeplněnaNápověda
6431 funkce není dovolena - řízení nástrojů není aktivovánoNápověda
6432 funkci nelze vykonat - ve vřeteni není nástrojNápověda
6500 dosažena hranice NC pamětiNápověda
6510 příliš mnoho technologických programů v NC pamětiNápověda
6520 příliš mnoho souborů provozního deníku v paměti NC systémuNápověda
6530 příliš mnoho souborů v seznamuNápověda
6540 příliš mnoho seznamů v NC pamětiNápověda
6550 přiliš mnoho podadresářůNápověda
6560 formát dat není dovolenNápověda
6570 Dosažena hranice paměti NCNápověda
6600 Dosažena hranice paměti NC-CarduNápověda
6610 Příliš mnoho otevřených souboru na NC-CarduNápověda
6620 NC-Card má špatný formátNápověda
6630 Hardware NC-Cardu je defektníNápověda
6640 NC-Card nebyl vloženNápověda
6650 Ochrana proti přepsání NC-Cardu je aktivníNápověda
6660 Opce 'Flash File System' není nastavenaNápověda
6698 Neznámý NC-Card (%1/%2). Zápis není možnýNápověda
7000 definováno příliš mnoho alarmů CCNápověda
7010 překročen rozsah čísel MMCNápověda
7020 číslo alarmu CC nebylo zadánoNápověda
7100 cykly kompilátoru oblast VDI: byte %1 pro vstupy a byte %2 pro výstupy - maxim álně k dispozici %3 byteNápověda
8000 kanál %1: opce "Rutiny interrupt" není nastavenaNápověda
8010 opce "Aktivace více než %1 os" není nastavenaNápověda
8020 opce "Aktivace více než %1 kanálů" není nastavenaNápověda
8021 opce "Aktivace více než %1 skupin režimů činnosti" není nastavenaNápověda
8022 opce "Aktivace více než %1 kB SRAM" není nastavenaNápověda
8030 kanál %1 blok %2: opce "Interpolace více než 4 os" není nastavenaNápověda
8032 Opce 'Aktivace více než %1 link-os' není nastavenaNápověda
8034 Opce 'Aktivace osových kontejnerů' není nastavenaNápověda
8040 datum stroje %1 resetováno - příslušná opce není nastavenaNápověda
8041 osa %1: datum stroje %2 resetováno - příslušná opce nepostačujeNápověda
8098 Nedovolená kombinace opcí (%1)Nápověda
8100 kanál %1 blok %2: funkce není možnáNápověda
10200 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není dovolen při aktivním alarmuNápověda
10202 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není možnýNápověda
10203 kanál %1: NC-Start bez referenčního boduNápověda
10204 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chybaNápověda
10205 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: interní chyba v %2Nápověda
10206 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chyba generátoru funkcíNápověda
10207 kanál %1: chyba při aktivaci/deaktivaci digitalizační funkceNápověda
10208 kanál %1: pokračování programu pomocí NC-StartNápověda
10209 kanál %1: interní N C-Stop po volbě blokuNápověda
10220 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 aktivníNápověda
10221 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 není zastave na konci blokuNápověda
10222 kanál %1: komunikace kanál-kanál není možnáNápověda
10223 kanál %1: povel %2 je již aktivníNápověda
10224 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel odmítnutNápověda
10225 kanál %1: povel odmítnutNápověda
10226 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Reset přerušenNápověda
10227 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel přerušenNápověda
10230 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Přerušení programu nedovoluje změnu pracovního režimuNápověda
10231 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Stop programu nedovoluje změnu pracovního režimuNápověda
10232 [pouze do SW 3.x] BAG %2 aktivní kanál %1 nedovoluje změnu pracovního režimuNápověda
10240 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Změna pracovního režimu není možnáNápověda
10241 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu není možná v aktivním kanálu %1Nápověda
10242 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu momentálně není možná v aktivním kanálu %1Nápověda
10243 [pouze do SW 3.x] Kanál % 1: BAG %2 nemůže změnit pracovní režimNápověda
10249 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1: povel pro změnu režimu činností zrušenNápověda
10250 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Reorganizace zpracování bloko momentálně není možnáNápověda
10251 [pouze do SW 3.x] Kanál %1Nápověda
10252 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10253 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10254 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10255 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10256 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10257 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušenoNápověda
10258 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: ID není dovolen nebo dvakrát přiřazenNápověda
10259 [pouze do SW 3.x] Kanál %1Nápověda
10260 [pouze do SW 3.x] Kanál %1Nápověda
10600 kanál %1 blok %2: pomocná funkce při aktivním řezání závitůNápověda
10601 kanál %1 blok %2: rychlost na konci bloku při řezání závitů je nulaNápověda
10602 kanál %1 blok %2: omezení rychlo sti při řezání závitůNápověda
10610 kanál %1: osa %2 se nezastavilaNápověda
10620 kanál %1 blok %3: osa %2 dosáhne softwarový koncový spínač %4Nápověda
10621 kanál %1: osa %2 stojí na softwarovém koncovém spínači %3Nápověda
10630 kanál %1 blok %2: osa %3 dosáhne omezení pracovního pole %4Nápověda
10631 kanál %1: osa %2 stojí na omezení pracovního pole %3Nápověda
10640 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 blok %3 vřeteno %2: žádné zastavení možné při změně převodového stupně Nápověda
10650 kanál %1: špatná data stroje osy %2 Gantry - chyb a č. %3Nápověda
10651 kanál %1: jednotka Gantry není určena - %2Nápověda
10652 kanál %1 osa %2: překročena mez výstrahy GantryNápověda
10653 kanál %1 osa %2: překročena mez chybyNápověda
10654 kanál %1: čekej na start synchronizace jednotky Gantry %2Nápověda
10655 kanál %1: probíhá synchronizace jednotky Gantry %2Nápověda
10656 kanál %1 osa %2: nepoužitý alarm GantryNápověda
10700 kanál %1 blok %2: NCK - chráněná oblast %3 porušena v Automaticky nebo v MDINápověda
10701 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 poru šena v Automaticky nebo MDINápověda
10702 kanál %1: chráněná oblast %2 porušena v ručním režimuNápověda
10703 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast  %2 porušena v ručním režimuNápověda
10704 kanál %1 blok %2: hlídání chráněné oblasti není zaručenoNápověda
1070 6 kanál %1: chráněná oblast NCK %2 dosažena osou %3 v ručním režimuNápověda
10707 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast %2 dosažena osou %3 v ručním režimuNápověda
10710 kanál %1 blok %2: konflikt při broušení CenterlessNápověda
10720 kanál %1 blok %3 osa % 2: softwarový koncový spínač %4Nápověda
10730 kanál %1 blok %3 osa %2: omezení pracovního pole %4Nápověda
10740 kanál %1 blok %2 příliš mnoho prázdných bloků při programování WABNápověda
10741 kanál %1 blok %2 obrácení směru při přísuvu WABNápověda
10742 kanál %1 blok %2 distance WAB není platná nebo není programovánaNápověda
10743 Kanál %1 blok %2 WAB programován vícekrátNápověda
10744 Kanál %1 blok %2 nedefinován platný směr WABNápověda
10745 Kanál %1 blok %2 Koncové polohování WAB není jednoznačnéNápověda
10746 Kanál %1 blo k %2 stop chodu vpřed při WABNápověda
10747 Kanál %1 blok %2 Nedefinován směr odjezdu při WABNápověda
10750 kanál %1 blok %2: aktivace korekce poloměru nástroje bez čísla nástrojeNápověda
10751 kanál %1 blok %2: nebezpečí kolize při korekci poloměru nástrojeNápověda
10752 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloku při korekci poloměru nástrojeNápověda
10753 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje možná pouze v lineárním blokuNápověda
10754 kanál %1 blok %2: zrušení volby korekce poloměru nástroje možné pouze v lineárním blokuNápověda
10755 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje pomocí KONT není v aktuálním bodu startu možnáNápověda
10756 kanál %1 blok %2: rušení volby korekce poloměru nástroje pomocí KONT v programovaném koncovému bodu není možnéNápověda
10757 kanál %1 blok %2: změna roviny korekce při aktivní korekci poloměru nástroje není možnáNápověda
10758 kanál %1 blok %2: poloměr zakřivení pro proměnlivou hodnotou korekce příliš malýNápověda
10759 kanál %1 blok %2: dráha rovnoběžně s orientací nástrojeNápověda
10760 kanál %1 blok %2: osa "helix" není rovnoběžně s orientací nástrojeNápověda
10761 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje u elipsy s více než jednou otáčkou není možnáNápověda
10762 kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků pojíždění při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10763 kanál %1 blok %2: složka dráhy bloku v rovině korekce je nulováNápověda
10764 kanál %1 blok %2: nehladká dráha při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10765 kanál %1 blok %2: 3D-korekce poloměru nástroje není možnáNápověda
10766 kanál %1: nedovolená změna orientace plochy mezi blokem %2 a blokem %3Nápověda
10767 kanál %1 blok %2: opracování pod bočním úhlem různým od nuly není možnéNápověda
10768 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje u 3D-korekce poloměru nástrojeNápověda
10769 kanál %1 blok %2: nedovolený normálový vektor plochy při 3D-korekci poloměru nástrojeNápověda
10770 kanál %1 blok %2: změna rohového typu důsledkem změny orientace při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10771 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při vyhlazení orientaceNápověda
10772 kanál %1 blok %2: nedovolená změna orientace při aktivování nebo dezaktivování 3D čelního frézováníNápověda
10773 kanál %1: nedovolená orientace nástroje v bloku %2 na vnitřním rohu s blokem %3Nápověda
10774 kan ál %1: nedovolené rozměry nástroje při čelním frézování v bloku %2Nápověda
10775 kanál %1: nedovolená výměna nástroje při čelním frézování v bloku %2Nápověda
10776 kanál %1 blok %2: osa %3 musí být při korekce poloměru nástroje geometrickou osouNápověda
10777 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje - příliš mnoho bloků s potlačením korekceNápověda
10778 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10779 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10780 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástrojeNápověda
10790 Kanál %1 blok %2 změna roviny při programování přímek s úhlyNápověda
10791 Kanál %1 blok %2 neplatné úhly při programování přímekNápověda
10792 Kanál %1 blok %2 nedovolený typ interpolace při programování přímek s úhlyNápověda
10793 Kanál %1 blok %2 chybí druhý blok při lineární interpolaci s úhlyNápověda
10794 Kanál %1 blok %2 V 2. bloku při lineární interpolaci s úhly není uveden úhelNápověda
10795 Kanál %1 blok %2 Uvedený koncový bod při programování úhlu rozpornýNápověda
10800 kanál %1 blok %3: osa %2 není geometrickou osouNápověda
10805 kanál %1 blok %2: znovupolohování po přepnutí geometrie nebo transformaceNápověda
10810 kanál %1 blok %2: není definováno vřeteno masterNápověda
10820 kanál %1: není definována rotační osa/vřeteno %2Nápověda
10860 kanál %1 blok %2: není programován posuvNápověda
10861 kanál %1 blok %2: programována rychlost nula polohující osy %3Nápověda
10862 kanál %1 blok %2: vřeteno master se používá také jako dráhová osaNápověda
10870 kanál %1 blok %2: není definována lícní osaNápověda
10880 kanál % blok %2: příliš mnoho prázdných bloků mezi dvěma bloky s pojezdem při vkládání sražení nebo poloměrůNápověda
10881 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při sraženích nebo poloměrechNápověda
10882 kanál %1 blok %2: aktivace sražení nebo poloměrů (nikoliv modální) bez pojezdu v blokuNápověda
10890 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při výpočtu SplineNápověda
10891 kanál %1 blok %2: mnohonásobnost uzlu je větší než jeho řádNápověda
10900 kanál %1 blok %2: není programována hodnota S pro konstantní řeznou rychlostNápověda
10910 kanál %1 blok %2: extrémní převýšení rychlosti v jedné z dráhových osNápověda
10911 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólemNápověda
10912 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není s jistotou synchronizován s hlavním chodemNápověda
10913 kanál %1 blok %2: negativní profil posuvu je ignorovánNápověda
10914 pohyb není možný při aktivní transformci v kanálu %1, bloku %2Nápověda
10930 kanál %1 blok %2: nedovolený druh interpolace kontury odběru třísekNápověda
10931 kanál %1 blok %2: chybná kontura odběru třísekNápověda
10932 kanál %1 blok %2: úprava kontury byla spuštěna znovuNápověda
10933 kanál %1 blok %2: program kontury obsahuje málo bloků s konturouNápověda
10934 kanál %1 blo k %2: pole pro rozklad kontury je dimenzováno příliš maléNápověda
10940 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: vymazání/přepsání není možnéNápověda
10941 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: dosažena hranice NC pamětiNápověda
10942 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolený příkaz u definiceNápověda
10943 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: rezervace směru řídicí hodnoty v bloku není dovolenaNápověda
10944 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená transformaceNápověda
10945 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená osová vazbaNápověda
10946 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: není definována žádná konturaNápověda
10947 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nespojitá konturaNápověda
10948 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: skok na jinou polohu na okraji periodyNápověda
10949 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: chybějící pohyb řídicí osyNápověda
12000 kanál %1 blok %2: adresa %3 programována vícekrátNápověda
12010 kanál %1 blok %2 adresa %3: typ adresy programován příliš častoNápověda
12020 kanál %1 blok %2: nedovolená modifikace adresyNápověda
12030 kanál %1 blok %2: neplatný parametr nebo typ dat v %3Nápověda
12040 kanál %1 blok %2: výraz %3 není typu 'AXIS'Nápověda
12050 kanál %1 blok %2: není projektována adresa DIN %3Nápověda
12060 kanál %1 blok %2: stejná skupina G programována vícekrátNápověda
1207 0 kanál %1 blok %2: příliš mnoho G-funkcí určujících syntaxiNápověda
12080 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe v textu %3Nápověda
12090 kanál %1 blok %2: parameter %3 není očekávánNápověda
12100 kanál %1 blok %2: počet průběhů %3 není dovolenNápověda
12110 kanál %1 blok %2: syntaxi bloku nelze interpretovatNápověda
12120 kanál %1 blok %2: G-funkce není programována samostatněNápověda
12130 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástrojeNápověda
12140 kanál %1 blok %2: funkce %3 není realizovánaNápověda
12150 kanál %1 blok %2: operace %3 není kompatibilní s typem datNápověda
12160 kanál %1 blok %2: překročen rozsah hodnotNápověda
12170 kanál %1 blok %2: název %3 definován vícekrátNápověda
12180 kanál %1 blok %2: nedovolené řetězení operátorů %3Nápověda
12190 kanál %1 blok %2: příliš mnoho rozměrů proměnné typu FELD (POLE)Nápověda
12200 kanál %1 blok %2: symbol %3 nelze založitNápověda
12210 kanál %1 blok %2: řetězec %3 příliš dlouhýNápověda
12220 kanál %1 blok %2: binární konstanta v řetězci %3 příliš dlouháNápověda
12230 kanál %1 blok %2: hexadecimální konstan ta %3 v řetězci příliš velkáNápověda
12240 kanál %1 blok %2: orientace nástroje %3 definována vícekrátNápověda
12250 kanál %1 blok %2: vnořené makro %3 není možnéNápověda
12260 kanál %1 blok %2: udáno příliš mnoho inicializačních hodnot %3Nápověda
12261 Kanál %1 blok %2: inicializace %3 není dovolenaNápověda
12270 kanál %1 blok %2: název makra %3 je již definovánNápověda
12280 kanál %1 blok %2: s %3 překročena maximální délka makraNápověda
12290 kanál %1 blok %2: početní proměnná %3 není definovánaNápověda
12300 kanál %1 blok %2: při vyvolávání podprogramu %3 chybí parameter Call-by-ReferenceNápověda
12310 kanál %1 blok %2: při vyvolání procedury %3 chybí parametr osyNápověda
12320 kanál %1 blok %2: parameter %3 není proměnnouNápověda
12330 kanál %1 blok %2: typ parametru %3 je špatnýNápověda
12340 kanál %1 blok %2: počet parametrů příliš velký %3Nápověda
12350 kanál %1 blok %2: parameter %3 není možnýNápověda
12360 kanál %1 blok %2: rozměr parametru %3 je špatnýNápověda
12370 kanál %1 blok %2: rozsah hodnot %3 není dovolenNápověda
12380 kanál %1 blok %2: dosaženo maximální velikosti pamětiNápověda
12390 kanál %1 blok %2: inicializační hodnotu %3 nelze konvertovatNápověda
12400 kanál %1 blok %2 pole %3: element neexistujeNápověda
12410 kanál %1 blok %2: špatný typ indexu %3Nápověda
12420 kanál %1 blok %2: označení %3 příliš dlouhéNápověda
12430 kanál %1 blok %2: uvedený index je neplatnýNápověda
12440 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet formálních parametrůNápověda
12450 kanál %1 blok %2: návěští definováno dvakrátNápověda
12460 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů s %3Nápověda
12470 kanál %1 blok %2: G-funkce %3 není známaNápověda
12480 kanál %1 blok %2: podprogram %3 je již definovánNápověda
12490 kanál %1 blok %2: není přístupové právo %3Nápověda
12500 kanál %1 blok %2: v tomto modulu není %3 možnéNápověda
12510 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat stroje %3Nápověda
12520 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat nástrojů %3Nápověda
12530 kanál %1 blok %2: neplatný index u %3Nápověda
12540 kanál %1 blok %2: blok příliš dlouhý nebo komplexníNápověda
12550 kanál %1 blok %2: název %3 není definován nebo neexistuje opceNápověda
12560 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota %3 mimo dovolené mezeNápověda
12570 kanál %1 blok %2: příliš mnoho synchronních pohybů pro %3Nápověda
12571 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro synchronní pohybyNápověda
12572 kanál %1 blok %2: %3 dovoleno pouze pro synchronní pohybyNápověda
12580 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro přiřazení v synchronních pohybechNápověda
12581 kanál %1 blok %2: nedovolený čtecí přístup k %3 při synchronních pohybechNápověda
12582 kanál %1 blok %2: index pole %3 chybnýNápověda
12583 kanál %1 blok %2: proměnná %3 není systémovou proměnnouNápověda
12584 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze číst sychronně s pohybyNápověda
12585 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze měnit synchronně s pohybyNápověda
12586 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: konflikt typu při proměnné %3Nápověda
12587 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: operace / funkce %3 není dovolenaNápověda
12588 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: adresa %3 není dovolenaNápověda
12589 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: proměnná %3 při Modal-ID není dovolenaNápověda
12590 kanál %1 blok %2: globální uživatelská data nelze založitNápověda
12600 kanál %1 blok %2: neplatný kontrolní součet řádkůNápověda
12610 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům u parametru Call-By-Reference %3 není možnýNápověda
12620 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům této proměnné není možnýNápověda
12630 kanál %1 blok %2: označení vynechání/návěští není v kontrolní struktuře dovolenoNápověda
12640 kanál %1 blok %2: problém vnořování u kon trolních strukturNápověda
12641 kanál %1 blok %2: překročena maximální hloubka vnořování kontrolních strukturNápověda
12650 kanál %1 blok %2: označení osy %3 jiné v kanálu %4Nápověda
12660 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: přoměnná %3 rezervována pro pohyb ovou synchronní akci a technologické cyklyNápověda
12661 kanál %1 blok %2 technologický cyklus %3: další vyvolání podprogamu není možnéNápověda
14000 kanál %1 blok %2: nedovolený konec souboruNápověda
14001 kanál %1 blok %2: nedovolený konec blokuNápověda
14010 kanál %1 blok %2: nedovolený implicitní parametr při vyvolání podprogramuNápověda
14011 kanál %1 blok %2: program %3 neexistuje nebo není uvolněn pro vykonáníNápověda
14012 kanál %1 blok %2: překročena maximální úroveň podprogramůNápověda
14013 kanál %1 blok %2: počet průběhů podprogramu není dovolenNápověda
14014 kanál %1: navolený program nebo přístupová práva neexistujíNápověda
14015 kanál %1: pro soubor neexistují přístupová právaNápověda
14020 kanál %1 blok %2: špatná hodnota, nebo špatný počet parametrů při vyvolání funkce n ebo proceduryNápověda
14021 kanál %1 blok %2: špatná hodnota, nebo špatný počet parametrů při vyvolání funkce nebo proceduryNápověda
14025 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: nedovolený Modal-IDNápověda
14026 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: neplat né číslo polynomu v povelu FCTDEFNápověda
14040 kanál %1 blok %2: chyba koncového bodu kružnice4045 kanál %1 blok %2 :chyba při programování tangenciální kružniceNápověda
14050 kanál %1 blok %2: překročena hloubka vnořování u početních operacíNápověda
14051 kanál %1 blok %2: aritmetická chyba v technologickém programuNápověda
14060 kanál %1 blok %2: nedovolená úroveň vynechání u složeného vynechávání blokůNápověda
14070 kanál %1 blok %2: paměť proměnných nedostatečná pro vyvolání podprogramuNápověda
14080 kanál %1 blok %2: cíl skoku nenalezenNápověda
14090 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo DNápověda
14091 kanál %1 blok %2: funkce není dovolena, index: %3Nápověda
14092 kanál %1 blok %2: osa %3 je špatný typ osyNápověda
14093 kanál %1 blok %2: interval dráhy u polynomické interpolace
Nápověda
14094 kanál %1 blok %2: v polynomické interpolaci programován polynom řádu většího Nápověda
než 3Nápověda
14095 kanál %1 blok %2: programována kružnice s poloměrem 0Nápověda
14096 kanál %1 blok %2: konverze typu není dovolenaNápověda
14097 kanál %1 blok %2: řetězec nelze změnit na typ AXISNápověda
14098 kanál %1 blok %2: chyba konverze - nebylo nalezeno žádné platné čísloNápověda
14099 kanál %1 blok %2: výsledek zřetězení řetězců příliš dlouhýNápověda
14100 kanál %1 blok %2: orientační transformace neexistujeNápověda
14101 kanál %1 blok %2: orientační transformace není aktivníNápověda
14110 kanál %1 blok %2: programován Eulerův úhel a složky vektoru orientaceNápověda
14111 kanál %1 blok %2: programován Eulerův úhel, vektor orientace a osy transformaceNápověda
14112 kanál %1 blok %2 : programovaná orientovaná dráha není možnáNápověda
14113 kanál %1 blok %2" programovaný úhel "derivace" je příliš velkýNápověda
14114 kanál %1 blok %2: programovaný boční úhel je příliš velkýNápověda
14115 kanál %1 blok %2: nedovolená definice povrchu obrobkuNápověda
14116 kanál %1 blok %2: absolutní programování polohy při aktivním ORIPATHNápověda
14120 kanál %1 blok %2: nelze určit rovinu pro programovanou orientaciNápověda
14129 Kanál %1 blok %2 Programovány osy orientace a komponenty vektoru orientaceNápověda
14130 kanál % 1 blok %2: uvedeno příliš mnoho inicializačních hodnotNápověda
14131 Kanál %1 blok %2 Programovány osy orientace a úhel předstihu/boční úhelNápověda
14132 Kanál %1 blok %2 osy orientace špatně projektoványNápověda
14133 Kanál %1 blok %2 G-kód pro definici orientace není dovolenNápověda
14134 Kanál %1 blok %2 G-kód pro interpolaci orientace není dovolenNápověda
14150 kanál %1 blok %2: číslo nosiče nástroje nedovoleně programováno nebo deklarováno (MD)Nápověda
14151 kanál %1 blok %2: otočení nosiče nástroje nedovolenéNápověda
14152 kanál %1 blok %2 otočení nosiče nástroje: neplatná orientaceNápověda
14200 kanál %1 blok %2: polární poloměr zápornýNápověda
14210 kanál %1 blok %2: polární úhel je příliš velkýNápověda
14250 kanál %1 blok %2: polární poloměr zápornýNápověda
14260 kanál %1 blok %2: úhel pólu je příliš velkýNápověda
14270 kanál %1 blok %2: pól programován špatněNápověda
14280 kanál %1 blok %2: polární souřadnice programovány chybněNápověda
14300 kanál %1 blok %2: superpozice ruční kliky aktivována chybněNápověda
14310 ruční kolo %4 konfigura ce chybná nebo neaktivníNápověda
14400 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje aktivní při změně transformaceNápověda
14401 kanál %1 blok %2: transformace neexistujeNápověda
14402 kanál %1 blok %2: Spline aktivní při změně transformaceNápověda
14403 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není bezpečně synchronizován s hlavním chodemNápověda
14404 kanál %1 blok %2: parametrování transformace není dovolenoNápověda
14410 kanál %1 blok %2: Spline aktivní při přepínání geometrických osNápověda
14411 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje aktivní při přepínání geometrických osNápověda
14412 kanál %1 blok %2: transformace aktivní při přepínání geometrických osNápověda
14413 kanál %1 blok %2 přesná korekce nástroje: přepnutí geometrické/naálové osy není dovolenoNápověda
14414 kanál %1 blok %2 funkce GEOAX: nesprávné vyvoláníNápověda
14420 kanál %1 blok %2: dělicí osa %3 FRAME není dovolenaNápověda
14500 kanál %1 blok %2: nedovolené příkazy DEF nebo PROC v technologickém programuNápověda
14510 kanál %1 blok %2: při vyvolání podprogramu chybí příkaz PROCNápověda
14520 kanál %1 blok %2: nedovolený příkaz PROC v definiční části datNápověda
14530 kanál %1 blok %2: příkazy EXTERN a PROC nesouhlasíNápověda
14600 kanál %1 blok %2: nelze založit buffer opětného zavádění %3Nápověda
14601 kanál %1 blok %2  Nepodařilo se smazat buffer opětného zaváděníNápověda
14602 kanál %1 blok %2 Timeout při EXTCALL1Nápověda
14610 kanál %1 blok %2: korekční blok není možnýNápověda
14650 kanál %1 blok %2: příkaz SETINT s neplatným vstupem ASUPNápověda
14660 kanál %1 blok %2: příkaz SETINT s neplatnou prioritouNápověda
14700 kanál %1 blok %2: prodleva při povelu do interpretoruNápověda
14701 kanál %1 blok %2: počet disponibilních NC-bloků snížen o %3Nápověda
14710 kanál %1 blok %2: chyba při generování bloku INIT ve funkci %3Nápověda
14720 kanál %1 blok %2: chybí osy pro transformaci CenterlessNápověda
14730 kanál %1 blok %2: konflikt Centerless při aktivaciNápověda
14740 kanál %1 blok %2: nejsou k dispozici data nástroje pro broušení CenterlessNápověda
14745 kanál %1 blok %2: broušení Centerless není aktivníNápověda
14750 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcíNápověda
14751 kanál %1 blok %2: příliš málo prostředků pohybových synchronních akcí (identifikace:%3)Nápověda
14752 kanál %1 blok %2: konflikt DELDTG | STOPREOFNápověda
14753 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby s nedovoleným způsobem interpolaceNápověda
14754 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ posuvuNápověda
14755 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby bez pojezduNápověda
14756 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatná hodnotaNápověda
14757 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typNápověda
14758 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota není k dispoziciNápověda
14759 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ osyNápověda
14760 kanál %1 blok %2: pomocná funkce jedné skupiny programována vícekrátNápověda
14761kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: fukce DELDTG při aktivní korekci poloměru nástroje není dovolenaNápověda
14762 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho proměnných PLCNápověda
14763 Kanál %1 blok %2 programováno příliš mnoho proměnných linkNápověda
14764 NCU-Link nemůže okamžitě přenášet všechny proměnné LinkNápověda
14765 NCU-Link nemůže přenášet všechny proměnné LinkNápověda
14770 kanál %1 blok %2: pomocná funkce programována špatněNápověda
14780 kanál %1 blok %2: použita neodblokovaná opceNápověda
14790 kanál %1 blok %2: osa %3 programována v PLCNápověda
14800 kanál %1 blok %2: programovaná dráhová rychlost menší nebo rovna nuleNápověda
14810 kanál %1 blok %2: programována záporná rychlost polohující osy %3Nápověda
14811 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot zrychlení osy/vřetena %3Nápověda
14812 kanál %1 blok %2: v ose %3 není SOFTA možnéNápověda
14820 kanál %1 blok %2: pro konstantní řeznou rychlost programovány záporné maximální otáčkyNápověda
14821 kanál %1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení volby SUGNápověda
14822 kanál %1 blok %2: chyba programování SUGNápověda
14823 kanál % 1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení volby hlídání nástrojeNápověda
14824 kanál %1 blok %2: konflikt SUGNápověda
14830 kanál %1 blok %2: zvolen špatný druh posuvuNápověda
14840 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot konstantní řezné rychlostiNápověda
14900 kanál %1 blok %2: současně programován střed a koncový bodNápověda
14910 kanál %1 blok %2: neplatný úhel otevření kružniceNápověda
14920 kanál %1 blok %2: mezilehlý bod kružnice chybnýNápověda
15000 kanál %1 blok %2: povel Kanal-Sync s nedovolenou značkouNápověda
15010 kanál % 1 blok %2: koordinační povel programu s neplatným číslem kanáluNápověda
15020 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA nelze provést - kanál %3 není aktivníNápověda
15021 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA s neplatným číslem kanáluNápověda
15030 Kanál %1 blok %2 rozdílné n astavení měrové soustavyNápověda
15100 kanál %1 blok %2: přerušení REORG kvůli přeplnění souboru LOGNápověda
15110 kanál %1 blok %2: REORG není možnéNápověda
15150 kanál %1 blok %2: znovuzavádění zvnějšku bylo přerušenoNápověda
15160 kanál %1 blok %2: chybný projekt chodu vpředNápověda
15165 kanál %1 blok %2: chyba při překladu nebo interpretaci PLC-ASUP %3Nápověda
15170 kanál %1 blok %2: program %3 nelze přeložitNápověda
15175 kanál %1 blok %2 program %3: nebylo možné vytvořit rozhraníNápověda
15180 kanál %1 blok %2: program %3 nelze zpracovat jako soubor ININápověda
15185 kanál %1: chyba %2 v souboru ININápověda
15190 kanál %1 blok %2: pro vyvolání podprogramu není k dispozici volná paměťNápověda
15300 kanál %1 blok %2: neplatný počet průběhů při vyhledávání blokuNápověda
15310 kanál %1 blok %2: vyhledávaný soubor neexistujeNápověda
15320 kanál %1 blok %2: nedovolený požadavek na vyhledáváníNápověda
15330 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo bloku jako cíl vyhledáváníNápověda
15340 kanál %1 blok %2: nedovolené návěští jako cíl vyhledáváníNápověda
15350 kan ál %1 blok %2: cíl vyhledávání nebyl při vyhledávání bloku nalezenNápověda
15360 kanál %1: cíl vyhledávání není dovolen (chyba syntaxe)Nápověda
15370 kanál %1: cíl vyhledávání nebyl nalezenNápověda
15400 kanál %1 blok %2: navolený modul Initial-Init neexistujeNápověda
15410 kanál %1 blok %2: inicializační soubor s nedovolenou M-funkcíNápověda
15420 kanál %1 blok %2: příkaz není v aktuálním režimu dovolenNápověda
15450 kanál %1 blok %2: přeložený program nelze uložitNápověda
15460 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe pro modální funkceNápověda
15500 kanál %1 blok %2: nedovolený úhel střihuNápověda
15700 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo alarmu cyklůNápověda
15800 kanál %1 blok %2: špatné výchozí podmínky pro CONTPRON/CONTDCONNápověda
15810 kanál %1 blok %2: špatný rozměr pole při CONTPRON/CONTDC ONNápověda
15900 kanál %1 blok %2: měřící snímač není dovolenNápověda
15910 kanál %1 blok %2: měřící snímač není dovolenNápověda
15950 kanál %1 blok %2: není programován pojezdNápověda
15960 kanál %1 blok %2: není programován pojezdNápověda
16000 kanál %1 blok %2: nedovo lená hodnota pro odskokové zařízeníNápověda
16005 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota pro dráhu oddáleníNápověda
16020 kanál %1: v bloku %2 nelze znovu polohovatNápověda
16100 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 v kanálu neexistujeNápověda
16110 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 není při prodlevě v řízeném režimuNápověda
16120 kanál %1 blok %2: neplatný index korekce délky nástrojeNápověda
16130 kanál %1 blok %2: povel pro FTOCON není dovolenNápověda
16140 kanál %1 blok %2: FTOCON není dovolenNápověda
16150 kanál %1 blok %2: neplatné číslo vřetena pro PUTFTOCFNápověda
16200 kanál %1 blok %2: interpolace Spline a polynomická interpolace nejsou k dispoziciNápověda
16300 kanál %1 blok %2: polynom s nulami ve jmenovateli není v rámci rozsahu parametrů dovolenNápověda
16400 kanál %1 blok %2: polohující osa %3 se nemůže zúčastnit SplineNápověda
16410 kanál %1 blok %2: osa %3 není geometrickou osouNápověda
16420 kanál %1 blok %2: osa %3 programována vícekrátNápověda
16430 kanál %1 blok %2: geometrickou osu %3 nelze používat v natočeném souřadnicovém systému jako poloh ující osuNápověda
16440 Kanál %1 blok %2 programována rotace pro neexistující geometrickou osu .Nápověda
16500 kanál %1 blok %2: záporné sražení nebo zaobleníNápověda
16510 kanál %1 blok %2: neexistuje lícní osaNápověda
16700 kanál %1 blok %2 osa %3: špatný typ posuvuNápověda
16710 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno vřeteno masterNápověda
16715 kanál %1 blok %2 osa %3: vřeteno není v kliduNápověda
16720 kanál %1 blok %2 osa %3: stoupání závitu je nulaNápověda
16730 kanál %1 blok %2 osa %3: špatné parametryNápověda
16740 kanál %1 blok %2: není programována geometrická osaNápověda
16750 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno SPCONNápověda
16751 kanál %1 blok %2 vřeteno/osa %3: SPCOF nelze provéstNápověda
16755 kanál %1 blok %2: není nutný StopNápověda
16760 kanál %1 blok %2 osa %3: chybí hodnota SNápověda
16761 kanál %1 blok %2: osu/vřeteno %3 nelze v kanálu programovatNápověda
16762 kanál %1 blok %2 vřeteno %3: je aktivní funce závitůNápověda
16763 kanál %1 blok %2 osa %3: programované otáčky nejsou dovolenyNápověda
16770 kanál %1 blok %2 osa %3: ne existuje měřící systémNápověda
16771 Kanál %1 řízená osa %2 superponovaný pohyb neodblokovánNápověda
16776 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3 pro osu %4 neexistujeNápověda
16777 kanál %1 blok %2 vazba: pro řídicí osu %4 není disponibilní řízená osa %3Nápověda
16778 k anál %1 blok %2 vazba: kruhová vazba u vlečené osy %3 a řídicí osy %4 není dovolenaNápověda
16779 kanál %1 blok %2 vazba: příliš mnoho vazeb pro osu %3, viz aktivní řídicí osu %4Nápověda
16780 kanál %1 blok %2: chybí vlečené vřeteno/osaNápověda
16781 kanál %1 blok %2: chybí řídící vřeteno/osaNápověda
16782 kanál %1 blok %2: vlečené vřeteno/osa %3 neexistujeNápověda
16783 kanál %1 blok %2: řídící vřeteno/osa %3 neexistujeNápověda
16785 kanál %1 blok %2: identická vřetena/osy %3Nápověda
16787 kanál %1 blok %2: vazební parametry nelze změnitNápověda
16788 kanál %1 blok %2: kruhová vazbaNápověda
16789 kanál %1 blok %2: vícenásobná vazbaNápověda
16790 kanál %1 blok %2: parametr je nula nebo chybíNápověda
16791 kanál %1 blok %2: parametr není relevantníNápověda
16792 kanál %1 blok %2: příliš mnoho vazeb pro osu/vřeteno %3Nápověda
16793 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osy %3 nelze měnit transformaciNápověda
16794 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osa/vřeteno %3 není možné najetí do refer. boduNápověda
16795 kanál %1 blok %2: řetězec nelze interpretovatNápověda
16796 kanál %1 blok %2: vazba není definovánaNápověda
16797 kanál %1 blok %2: vazba je aktivníNápověda
16798 Kanál %1 blok %2 osa %3 je řízenou osou a zakazuje otáčení osového kontejneruNápověda
16799 Kanál %1 blok %2 osa %3 je řídicí osou a zakazuje otáčení oso vého kontejneruNápověda
16800 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu DC/CDC není dovolen v ose %3Nápověda
16810 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu ACP není dovolen v ose %3Nápověda
16820 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu ACN není dovolen v ose %3Nápověda
16830 kanál %1 blok %2: programována špatná poloha osy/vřetena %3Nápověda
16903 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolenaNápověda
16904 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolenaNápověda
16905 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 není dovolenaNápověda
16906 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 kvůli alarmu zrušenaNápověda
16907 kanál %1 akce %2: možné pouze ve stavu STOPNápověda
16908 kanál %1 akce %2: možné pouze ve stavu RESET nebo na konci blokuNápověda
16909 kanál %1 akce %2: v aktuální m režimu práce není dovolenoNápověda
16911 kanál %1 změna na jiný režim práce není dovolenaNápověda
16912 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 možná pouze ve stavu RESETNápověda
16913 BAG %1 kanál %2 změna režimu práce: akce % 3 není dovolenaNápověda
16914 BAG %1 kan ál %2 změna režimu práce: akce % 3 není dovolena Nápověda
16915 kanál %1 akce %2 v aktuálním bloku není dovolenoNápověda
16916 kanál %1 přemístění: akce %2 v aktuálním stavu není možnáNápověda
16918 kanál %1: Pro akci %2 musí být všechny kanály ve stavu RESETNápověda
16919 kanál %1 akce %2 při nevyřízeném alarmu není dovolenaNápověda
16920 kanál %1 akce %2 je již aktivníNápověda
16921 kanál %1 BAG %2 datum stroje: přiřazení kanálu/BAG není dovoleno nebo je dvojmoNápověda
16922 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vnořováníNápověda
16923 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolenaNápověda
16924 kanál %1 POZOR! Test programu změní data správy řízení nástrojůNápověda
16925 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena, ak ce %3 aktivníNápověda
16927 kanál%1 akce %2 při aktivním zpracování přerušení není dovolenaNápověda
16930 kanál %1: předcházející blok a aktuální blok %2 musí být odděleny proveditelným blokemNápověda
16931 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vkládáníNápověda
16932 kanál %1 konflikt při aktivaci uživatelských dat typu %2Nápověda
17000 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolůNápověda
17001 kanál %1 blok %2: není paměť pro data nástrojů/zásobníkůNápověda
17010 kanál %1 blok %2: není k dispozici další místo v pamětiNápověda
17020 kanál %1 blok %2: nedovolený index 1 poleNápověda
17030 kanál %1 blok %2: nedovolený index 2 poleNápověda
17040 kanál %1 blok %2: nedovolený index osyNápověda
17050 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnotaNápověda
17060 kanál %1 blok %2: požadovaný rozsah dat je příliš velkýNápověda
17070 kanál %1 blok %2: datum chráněno proti přepisuNápověda
17080 kanál %1 blok %2 %3: hodnota menší než dolní mezNápověda
17090 kanál %1 blok %2 %3: hodnota větší než horní mezNápověda
17100 kanál %1 blok %2: digitální vstu p/komparátor č. %3 není aktivníNápověda
17110 kanál %1 blok %2: digitální výstup č. %3 není aktivníNápověda
17120 kanál %1 blok %2: analogový vstup č. %3 není aktivníNápověda
17130 kanál %1 blok %2: analogový výstup č. %3 není aktivníNápověda
17140 kanál %1 blok %2: v ýstup NCK %3 je pomocí data stroje přiřazen některé funkciNápověda
17150 kanál %1 blok %2: v bloku lze programovat maximálně %3 výstupů NCKNápověda
17160 kanál %1 blok %2: není navolen nástrojNápověda
17170 kanál %1 blok %2: počet symbolů příliš velkýNápověda
17180 ka nál %1 blok %2: nedovolené číslo DNápověda
17181 Kanál %1 blok %2 č. T = %3, č. D = %4 neexistujeNápověda
17182 Kanál %1 blok %2 nedovolené číslo součtové korekceNápověda
17188 Kanál %1 číslo D %2 definováno u č. T nástroje %3 a %4Nápověda
17189 Kanál %1 definováno číslo D %2 nástrojů v zásobníku/na místě v zásobníku %3 a %4Nápověda
17190 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo TNápověda
17191 Kanál %1 blok %2 T= %3 neexistuje, program %4Nápověda
17192 Jednotka TO %1 neplatné jméno nástroje '%2', číslo duplo %3. Nejsou možné další náhradní nástroje v '%4' .Nápověda
17194 Kanál %1 blok %2 nenalezen žádný vhodný nástrojNápověda
17200 kanál %1 blok %2: nelze mazat nástrojNápověda
17202 Kanál %1 blok %2 data zásobníku nelze smazatNápověda
17210 kanál %1 blok %2: přístup k proměnné není možnýNápověda
17220 kanál %1 blok %2: nástroj neexistujeNápověda
17230 kanál %1 blok %2: číslo "duplo" je již použitoNápověda
17240 kanál %1 blok %2: ilegální definice nástrojeNápověda
17250 kanál %1 blok %2: ilegální definice zásobníkuNápověda
17260 kanál %1 blok %2: ilegální definice místa v zásobníkuNápověda
17262 Kanál %1 blok %2 Iegální operace nástrojového adaptéruNápověda
17270 kanál %1 blok %2: call-by-reference - nedovolená proměnnáNápověda
17500 kanál %1 blok %2: osa %3 není indexovací osaNápověda
17501 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením je aktivníNápověda
17502 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením - stop zpožděnNápověda
17503 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením a osa není zreferovánaNápověda
17510 kanál %1 blok %2: nedovolený index indexovací osy %3Nápověda
17600 kanál %1 blok %2: Preset v transformované ose %3 není možnýNápověda
17610 kanál %1 blok %2: polohující osa %3 se nemůže zúčastnit transformaceNápověda
17620 kanál %1 blok %2: najetí na pevný bod v transformované ose %3 není možnéNápověda
17630 k anál %1 blok %2: refererování v transformované ose %3 není možnéNápověda
17640 kanál %1 blok %2: provoz vřetena jako transformované osy %3 není možnýNápověda
17650 Kanál %1 blok %2 osu stroje %3 nelze programovatNápověda
17800 kanál %1 blok %2: programována špatná kódovaná polohaNápověda
17900 kanál %1 blok %2: osa %3 není osou strojeNápověda
18000 kanál %1 blok %2: NCK-specifická oblast %3 chybná - chyba č. %4Nápověda
18001 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 chybná - chyba č. %4Nápověda
18002 kanál %1 bl ok %2: NCK-chráněnou oblast %3 nelze aktivovat - chyba č. %4Nápověda
18003 kanál %1 blok %2: kanálově specifickou chráněnou oblast %3 nelze aktivovat - chyba č. %4Nápověda
18004 kanál %1 blok %2: orientace chráněné oblasti %3 vztažené k obrobku nevyhovuje orientaci chráněné oblasti %4 vztažené k nástrojiNápověda
18005 kanál %1 blok %2: závažná chyba definice NCK-specifické chráněné oblasti %3Nápověda
18006 kanál %1 blok %2: závažná chyba definice kanálově specifické chráněné oblasti %3Nápověda
18100 kanál %1 blok %2: FXS[ ] byla přiřazena neplatná hodnotaNápověda
18101 kanál %1 blok %2: FXST[] byla přiřazena neplatná hodnotaNápověda
18102 kanál %1 blok %2: FXSW[] byla přiřazena neplatná hodnotaNápověda
18200 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: stop chodu vpřed při definici CTABDEF není dovolenNápověda
18201 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: tabulka %3 neexistujeNápověda
18202 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: příkaz CTABEND bez CTABDEF není dovolenNápověda
18300 kanál %1 blok %2: Frame: jemné posunutí není možnéNápověda
18310 Kanál %1 blok %2 Frame: Rotace nedovolenaNápověda
18311 Kanál %1 blok %2 Frame: Instrukce nedovolenaNápověda
18312 Kanál %1 blok %2 Frame: Jemné posunutí neprojektovánoNápověda
18400 Kanál %1 blok %2 přepnutí jazyka není možné:%3Nápověda
20000 kanál %1 osa %2: není dosaženo referenční narážkyNápověda
20001 kanál %1 osa %2: není signál narážkyNápověda
20002 kanál %1 osa %2: chybí nulová značkaNápověda
20003 kanál %1 osa %2: chyba měřícího systémuNápověda
20004 kanál %1 osa %2: chybí referenční značkaNápověda
20005 kanál %1 osa %2: najíždění do referenčního bodu bylo zrušenoNápověda
20006 kanál %1 osa %2: nebylo dosaženo vypínací rychlosti najíždění do referenčního boduNápověda
20007 kanál %1 osa %2: pro najíždění do referenčního bodu jsou zapotřebí 2 měřící systémyNápověda
20008 kanál %1 osa %2: pro najíždění do referenčního bodu je zapotřebí druhý zreferovaný měřící systémNápověda
20050 kanál %1 osa %2: aktivní pojezd ruční klikouNápověda
20051 kanál %1 osa %2: pojezd ruční klikou není možnýNápověda
20052 kanál %1: osa %2 je již aktivníNápověda
20053 kanál %1 osa %2: DRF, FTOCON , externí posunutí nulového bodu není možnéNápověda
20054 kanál %1 osa %2: špatný index indexovací osy v JOGNápověda
20055 kanál %1: vřeteno master není v režimu JOG k dispoziciNápověda
20056 kanál %1 oas %2 žádný rotační posuv, protože osa/vřeteno %3 stojíNápověda
20 057 kanál %1 blok %2 rotační posuv pro osu/vřeteno %3 je = nulaNápověda
20060 kanál %1: osa %2 nemůže pojíždět jako geometrická osaNápověda
20061 Kanál %1 osa %2 nemůže pojíždět jako osa orientaceNápověda
20062 kanál %1: osa %2 je již aktivníNápověda
20063 Kanál %1 o sa %2 pojezd os orientace bez transformace není možnýNápověda
20065 kanál %1: vřeteno master není definováno pro geometrické osy v režimu JOGNápověda
20070 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za softwarovým koncovým spínačem %3Nápověda
20071 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za omezením pracovního pole %3Nápověda
20072 kanál %1: osa %2 není indexovací osaNápověda
20073 kanál %1: osu %2 nelze znovu polohovatNápověda
20074 kanál %1 osa %2: špatná poloha indexuNápověda
20075 kanál %1: osa %2 nemůže nyní pendlovatNápověda
20076 kanál %1: osa %2 pendluje - není možná změna režimu činnostiNápověda
20077 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za softwarovým koncovým spínačem %3Nápověda
20078 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za omezením pracovního pole %3Nápověda
20079 kanál %1 osa %2: délka pendlování %3
Nápověda
20080 kanál %1 osa %2: není přiřazena ruční klika pro superpoziciNápověda
20085 kanál %1 obrysové ruční kolo: směr pojíždění nebo přejetí začátku bloku není dovolenoNápověda
20090 osa %1: najetí na pevný dora z není možné - zkontrolovat programování a data osNápověda
20091 osa %1 nedojela na pevný dorazNápověda
20092 osa %1: najetí na pevný doraz je ještě aktivníNápověda
20093 osa %1: spustilo hlídání klidového stavu na dorazuNápověda
20094 osa %1: funkce byla přerušenaNápověda
20100 kanál %1: špatná konfigurace digitalizační funkceNápověda
20101 struktura propojení s digitalizačním přístrojem není možnáNápověda
20105 kanál %1: osy stopnuty digitalizačním přístrojem - kód chyby %2Nápověda
20106 digitalizační přístroj spustil NotausNápověda
20108 digitalizační přístroj přijal neplatný paket dat - kódy chyb %1, %2Nápověda
20109 chyba digitalizační komunikace - kód statusu v Com-IC: %1Nápověda
20120 osa %1: příliš mnoho kompenzačních vztahů Nápověda
20121 osa %1: chyba konfigurace v kompenzační tabulc e %2Nápověda
20122 kompenzační tabulka %1: přiřazení os neplatnéNápověda
20123 osa %1: rozdílné přiřazení výstupů kompenzačních tabulekNápověda
20124 osa %1: součet hodnot kompenzace příliš velkýNápověda
20125 osa %1: příliš rychlá změna hodnoty kompenzaceNápověda
20130 kanál %1: hlídání tunelu konturyNápověda
20140 kanál %1 pohybová synchronní akce: pojíždění povelové osy %2 není možnéNápověda
20141 kanál %1 pohybová synchronní akce: neplatný typ osyNápověda
20145 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: aritmetická chybaNápověda
20146 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: hloubka vnořování překročenaNápověda
20147 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: povel není proveditelnýNápověda
20148 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: interní chyba %3Nápověda
20149 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: index neplatnýNápověda
20150 kanál %1 řízení nástrojů: PLC ukončí přerušený povelNápověda
20160 Kanál %1 správa nástrojů: PLC může ukončit pouze chybně přerušené povelyNápověda
20170 kanál %1 data stroje: $AC_FIFO neplatnéNápověda
20200 kanál %1: neplatné číslo vřetena %2 při "Korekci nástroje jemně"Nápověda
20201 kanál %1: vřeteni %2 není přiřazen žádný nástrojNápověda
20203 kanál %1: není aktivní žádný nástrojNápověda
20204 kanál %1: povel PUTFTOC není pro FTOCOF dovolenNápověda
20210 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: hodnoty Centerless chybnéNápověda
20211 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: dosedací bod mimo meze rozsahuNápověda
21610 kanál %1 osa %2: frekvence %3 překročenaNápověda
21612 kanál %1 osa %2: signál VDI 'Odblokování regulátoru' odebrán během pohybuNápověda
21613 o sa %1: přepínání měřících systémůNápověda
21614 kanál %1 osa %2: hardwarový koncový spínač %3Nápověda
21615 kanál %1: osa %2 přepnuta do "Nachführen" za choduNápověda
21616 kanál %1 blok %2: superponovaný pohyb následkem změny transformaceNápověda
21617 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólemNápověda
21618 kanál %1 od bloku %2 transformace aktivní: překryvný pohyb příliš velkýNápověda
21619 kanál %1 blok %2 transformace aktivní: pohyb není možnýNápověda
21650 kanál %1 osa %2: překryvný pohyb není dovolenNápověda
21 700 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící snímač je již vychýlen - hrana (signálu) není možnáNápověda
21701 kanál %1 blok %3 osa %2: měření není možnéNápověda
21702 kanál %1 blok %3 osa %2: měření bylo přerušenoNápověda
21703 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící systém není vychýlen - hrana (signálu) není dovolenaNápověda
21740 výstupní hodnota analogového výstupu č. %1 omezenaNápověda
21750 chyba výstupu spínacích signálů narážek přes časovačeNápověda
21760 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcíNápověda
22000 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: změna převodového stupně není možnáNápověda
22010 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: skutečný převodový stupeň neodpovídá zadanému převodovému stupniNápověda
22040 kanál %1 blok %3: vřeteno %2 není zreferováno s nulovou značkouNápověda
22050 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: není přechod z regulace otáček do regulace polohyNápověda
22051 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nebyla nalezena nulová značkaNápověda
22052 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: při přechodu mezi bloky není vřeteno v kliduNápověda
22053 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: režim referování není podporovánNápověda
22054 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nečistý signál pro prostřihováníNápověda
22055 kanál %1 vřeteno %2: projektovaná rychlost polohování je příliš velkáNápověda
22060 Kanál %1 Pro osu/vřeteno %2 se očekává polohová regulaceNápověda
22062 kanál %1 osa %2 nejíždění na referenční bod: nedosáhne se rychlost hledání nulové značky (MD)Nápověda
22064 kanál 1% osa %2 najíždění na referenční bod: otáčky hledání nulové značky (MD) příliš vysokéNápověda
22065 kanál %1 řízení nástrojů: pohyb nástroje není možný, protože nástroj %2 s číslem ´Duplo´%3 není v zásobníku %4Nápověda
22066 kanál %1 řízení nástrojů: výměna nástroje není možná, protože nástroj %2 s číslem ´Duplo´%3 není v zásobníku %4Nápověda
22067 kanál %1 řízení nástrojů: výměna nástroje není možná, protože není žádný připravený nástroj ve skupině nástrojů %2Nápověda
22068 kanál %1 blok %2 řízení nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %3Nápověda
22069 Kanál %1 blok %2 správa nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %3, program %4Nápověda
22070 Jednotka TO %1 Prosím podat nástroj T=%2 do zásobníku. Zopakovat zabezpečení datNápověda
22071 Jednotka TO %1 nástroj %2 číslo Duplo %3  je aktivní, ale není v aktivním sdružení opotřebeníNápověda
22100 kanál %1 blok %3 v řeteno %2: překročeny otáčky pouzdraNápověda
22101 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro připojení skutečné hodnotyNápověda
22150 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro polohovou regulaciNápověda
22200 kanál %1 vřeteno %2: stop osy při vrtání závitůNápověda
22250 kanál %1 vřeteno %2: stop osy při řezání závitůNápověda
22260 kanál %1 vřeteno %2: může dojít k poškození závituNápověda
22270 kanál %1 blok %2 Dosažena maximální rychlost osy závitování u polohy %3Nápověda
22280 Kanál %1 v bloku %2: Prog. rozběhová dráha je příliš krátká %3, je třeba %4Nápověda
22320 kanál %1 blok %2: povel PUTFTOCF nebylo možno vykonatNápověda
22321 kanál %1 osa %2: PRESET není během pohybu dovolenNápověda
22322 kanál %1 osa %2 PRESET: hodnota není dovolenaNápověda
250 00 osa %1: chyba hardwaru aktivního snímačeNápověda
25001 osa %1: chyba hardwaru pasivního snímačeNápověda
25010 osa %1: znečištění měřícího systémuNápověda
25011 osa %1: znečištění měřícího systémuNápověda
25020 osa %1: hlídání nulové značkyNápověda
25021 osa %1: hlídání nulové značkyNápověda
25030 osa %1: mez alarmu skutečné rychlostiNápověda
25031 osa %1: varovná mez skutečné rychlostiNápověda
25040 osa %1: hlídání klidového stavuNápověda
25050 osa %1: hlídání konturyNápověda
25060 osa %1: omezení zadané hodnoty otáčekNápověda
25070 osa %1: hodnota driftu příliš vysokáNápověda
25080 osa %1: hlídání polohováníNápověda
25100 osa %1: přepínání měřících systémů není možnéNápověda
25105 osa %1: měřicí sys témy se rozbíhajíNápověda
25110 osa %1: navolený snímač neexistujeNápověda
25200 osa %1: požadovaný blok parametrů není dovolenNápověda
25201 osa %1: porucha pohonuNápověda
26000 osa %1: hlídání upnutíNápověda
26001 osa %1: chyba parametrování - kompenzace třeníNápověda
26002 osa %1 snímač %2: chyba parametrování - počet rysek snímačeNápověda
26003 osa %1: chyba paramerování - stoupání vřetenaNápověda
26004 osa %1 snímač %2: chyba parametrování - vzdálenost rysek u lineárních snímačůNápověda
26005 osa %1: chyba parametrování - vyhodnocení výstupůNápověda
26006 osa %1 snímač %2: typ snímače/typ výstupu %3 není možnýNápověda
26007 osa %1 QFK: chybná délka hrubého krokuNápověda
26008 osa %1 QFK: chybná délka jemného krokuNápověda
26009 osa %1 QFK: přeplnění pamětiNápověda
26010 osa %1 QFK: chybná křivka zrychleníNápověda
26011 osa %1 QFK: chybné doby měřeníNápověda
26012 osa %1 QFK: "feedforward" (přeří zení) není aktivníNápověda
26014 osa %1 datum stroje %2: hodnota není dovolenaNápověda
26015 osa %1 datum stroje %2[%3]: hodnota není dovolenaNápověda
26016 osa %1 datum stroje %2: hodnota není dovolenaNápověda
26017 osa %1 datum stroje %2[%3]: hodnota není dovolenaNápověda
26018 osa %1: výstup zadané hodnoty proudu %2 použit vícekrátNápověda
26019 osa %1 snímač %2: měření tímto regulačním modulem není možnéNápověda
26020 osa %1 snímač %2: chyba hardwaru %3 při nové inicializaci snímačeNápověda
26022 osa %1 snímač %2: měření se simulovaným snímačem není možnéNápověda
26030 osa %1 snímač %2: absolutní poloha ztracenaNápověda
26050 osa %1 změna sady parametrů z %2 na %3 není možnáNápověda
26051 Kanál %1 v bloku %2 Přejelo se nepředvídaný stop v režimu souvislého řízení dráhyNápověda
26052 Kanál %1 v bloku %2: Dráhová rychlost pro výstup pomocných funkcí příliš vysokáNápověda
26100 osa %1 pohon %2: výpadek "známky života"Nápověda
26110 Vybaveno zastavení/zpětný pohyb nezávisle na pohonuNápověda
27000 osa %1 není bezpečně zreferovánaNápověda
27001 osa %1: defekt v kontrolním kanálu - kód %2, hodnoty: NCK %3, pohon %4Nápověda
27002 osa %1: probíhá TeststopNápověda
27003 Vyskytla se chyba kontrolního součtu: %1 %2Nápověda
27010 osa %1: překročena tolerance bezpečného zastaveníNápověda
27011 osa %1: překročena bezpečná rychlostNápověda
27012 osa %1: překročena bezpečná koncová polohaNápověda
27013osa %1 překročen bezpečný brzdový nájezd    POWER ONNápověda
27020 osa %1: vybaven Stop ENápověda
27021 osa %1: vybaven Stop DNápověda
27022 osa %1: vybaven Stop CNápověda
27023 osa %1: vybaven Stop BNápověda
27024 osa %1: vybaven Stop ANápověda
27030 osa %1: funkce není možná s touto regulační jednotkou 611DNápověda
27031 osa %1: mezní hodnota bezpečné rychlosti %2 pro převod %3 příliš vysoká (max. %4)Nápověda
27032 osa %1: chyba kontrolního součtu SI; nutné kvitování!Nápověda
27033 osa %1: parametrizace data stroje %2[%3] neplatná    POWER ONNápověda
27090 chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, %1[%2], NCK: %3Nápověda
27091 chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, stop z %1Nápověda
27092 přerušená komunikace při kříž . porovnání dat NCK-PLC, chyba identifikována v %1Nápověda
27093 chyba v kontrolním součtu NCK-SPL, %1,%2, %3Nápověda
27094 zápisový přístup k systémové proměnné  %1 pouze dovolen z NCK-SPLNápověda
27095 %1 Ochrana SPL neaktivovánaNápověda
28000 Spojení NCU-Link se vš emi NCU link-sdružení je přerušenoNápověda
28001 Spojení NCU-Link s  NCU %1 link-sdružení je přerušenoNápověda
28002 Chyba při uvedení dat stroje do účinnosti , data stroje specifická pro NCU-sdružení byla změněna jednotkou NCU %1Nápověda
28004 NCU-Link: NCU %1 link -sdružení není na sběrniciNápověda
28005 NCU-Link: NCU %1 link-sdružení neběží synchronněNápověda
28007 NCU-Link: Projekční data v NCU %1 si odporujíNápověda
28008 NCU-Link: Nastavení časovače NCU %1 je rozpornéNápověda
28009 NCU-Link: Parametry sběrnice v NCU %1 jsou rozpornéNápověda
28010 NCU-Link: NCU %1 nedostala telegramNápověda
28011 Doba IPO nepostačí pro NCU-Link. Doba cyklu linku: %1Nápověda
28012 NCU-Link: Synchronizační takt se nedostavil %1 krátNápověda
28030 Vážný alarm na NCU %1, osy v režimu sledováníNápověda
28031 Vážný alarm na NCU %1, osy v režimu sledováníNápověda
28032 Nouzové vypnutí na NCU %1 aktivováno, osy v režimu sledováníNápověda
28033 Nouzové vypnutí na NCU %1, osy nadále v režimu sledováníNápověda
60000 kanál %1 blok %2Nápověda
61000 kanál %1 blok %2Nápověda
62000 kanál %1 blok %2Nápověda
63000 kanál %1 blok %2Nápověda
65000 kanál %1 blok %2Nápověda
66000 kanál %1 blok %2Nápověda
67000 kanál %1 blok %2Nápověda
68000 kanál %1 blok %2Nápověda
70000 alarm cyklů kompilátoruNápověda
75000 alarm OEMNápověda
300000 harware sběrnice pohonu: DCM neexistu jeNápověda
300001 osa %1: číslo pohonu %2 není možnéNápověda
300002 osa %1: číslo pohonu %2 definováno dvakrátNápověda
300003 osa %1 pohon %2: špatný typ modulu %3Nápověda
300004 osa %1 pohon %2: špatný typ %3 (VSA/HSA)Nápověda
300005 minimálně 1 modul %1 navíc na sběrnici pohonuNápověda
300006 minimálně o 1 modul (číslo modulu/číslo pohonu %1) méně na sběrnici pohonuNápověda
300007 osa %1: pohon %2 neexistuje nebo není aktivníNápověda
300008 osa %1 pohon %2: měřící obvod %3 neexistujeNápověda
300009 osa %1 pohon %2 měřící obvod %3: špatný typ měřícího obvodu (zasunut typ %4)Nápověda
300010 osa %1: pohon %2 aktivní bez přiřazení NC-osyNápověda
300011 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení vřetena není dovolenoNápověda
300012 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení jednotky regulace není dovolenoNápověda
300100 výpadek napětí pohonůNápověda
300101 pohony bez napětíNápověda
300200 hardwarová chyba sběrnice pohonuNápověda
300201 osa %1 pohon %2: překročení času přístupuNápověda
300202 osa %1 pohon %2: chyba CRCNápověda
300300 osa %1 pohon %2: chyba při náběhu - kód chyby %3Nápověda
300400 osa %1 pohon %2: systémová chyba - kódy chyb %3, %4Nápověda
300401 software pohonu typ %1: blok %2 neexistuje nebo je chybnýNápověda
300402 systémová chyba ve vazbě pohonu - kódy chyb %1, %2Nápověda
300403 osa %1 pohon %2: software a data pohonu mají jiné číslo verzeNápověda
300404 osa %1 pohon %2: data stroje pro pohon obsahují jiné číslo pohonuNápověda
300405 osa %1 pohon %2: neznámý alarm pohonu - kód 3%Nápověda
300410 osa %1 pohon %2: chyba při ukládání souboru (%3, %4)Nápověda
3 00411 osa %1 pohon %2: chyba při čtení souboru (%3, %4)Nápověda
300412 chyba při ukládání souboru (%1, %2)Nápověda
300413 chyba při čtení souboru (%3, %4)Nápověda
300423 výsledek měření nelze číst (%1)Nápověda
300500 osa %1 pohon %2: systémová chyba - kódy chyb %3, %4 POWER ONNápověda
300501 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního prouduNápověda
300502 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního proudu - proud fáze RNápověda
300503 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního proudu - proud fáze SNápověda
300504 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu odměřovacího systému motoruNápověda
300505 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3Nápověda
300506 osa %1, pohon %2: "známka života" NC systému vypadlaNápověda
300507 osa %1 pohon %2: chyba synchronizace polohy rotoruNápověda
300508 osa %1 pohon %2: hlídání nulové značky odměřovacího systému motoruNápověda
300509 osa %1 pohon %2: překročena frekvence prouduNápověda
300510 osa %1 pohon %2: chyba při nulovém vyvážení detekce skutečné hodnoty prouduNápověda
300511 osa %1 po hon %2: měřicí funkce aktivníNápověda
300515 osa %1 pohon %2: překročena teplota chladiče výkonového členuNápověda
300606 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru toku omezenNápověda
300607 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru proudu omezenNápověda
300608 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru otáček omezenNápověda
300609 osa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímačeNápověda
300610 osa %1, pohon %2: identifikace polohy rotoru neúspěšnáNápověda
300611 osa %1, pohon %2: nedovolený pohyb při identifikaci polohy rotoruNápověda
30061 3 osa %1 pohon %2: překročena maximálně dovolená teplota motoruNápověda
300614 osa %1 pohon %2: překročena teplota motoruNápověda
300701 osa %1,  pohon %2: uvedení do provozu nutnéNápověda
300702 osa %1 pohon %2: základní takt pohonu neplatnýNápověda
300703 osa %1 pohon %2: takt regulátoru proudu neplatnýNápověda
300704 osa %1 pohon %2: takt regulátoru otáček neplatnýNápověda
300705 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatnýNápověda
300706 osa %1 pohon %2: takt hlídání neplatnýNápověda
300707 osa %1 pohon %2: základní takt pohonu v osách není stejnýNápověda
300708 osa %1 pohon %2: takt regulátoru proudu v osách není stejnýNápověda
300709 osa %1 pohon %2: takt regulátoru otáček v osách není stejnýNápověda
300710 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy v osách není stejnýNápověda
300711 osa %1 pohon %2: takt hlídání v osách není stejnýNápověda
300712 osa %1 pohon %2: nastavení struktury regulátoru (vyšší dynamiku) není možnéNápověda
300713 osa %1 pohon %2: derivační časová konstanta pro regulátor polohy neplatnáNápověda
300714 osa %1 pohon %2: kód výkonové části neplatnýNápověda
300715 osa %1 pohon %2: maximální proud výkonové části menší nebo rovný nuleNápověda
300716 osa %1 pohon %2: konstanta kroutícího momentu menší nebo rovná nuleNápověda
300717 osa %1 pohon %2: moment setrvačnosti mot oru menší nebo rovný nuleNápověda
300718 osa %1 pohon %2: prostoj výpočtu regulátoru proudu menší nebo rovný nuleNápověda
300719 osa %1 pohon %2: motor není parametrizován pro provoz v trojúhelníkuNápověda
300720 osa %1 pohon %2: maximální otáčky motoru neplatnéNápověda
300721 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru > jmenovitý proud motoruNápověda
300722 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru > jmenovitý proud výkonové částiNápověda
300723 osa %1 pohon %2: konfigurace STS v osách není stejnáNápověda
300724 osa %1 pohon %2: počet pólpárů neplatnýNápověda
300725 osa %1 pohon %2: počet rysek snímače neplatnýNápověda
300726 osa %1 pohon %2: napěťová konstanta je nulaNápověda
300727 osa %1 pohon %2: reaktance menší nebo rovná nuleNápověda
300728 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor moment/proud příliš velkýNápověda
300729 osa %1 pohon %2: klidový proud motoru menší nebo rovný nuleNápověda
300730 osa %1 pohon %2: odpor rotoru neplatnýNápověda
300731 osa %1 pohon %2: jmenovitý výkon menší nebo rovný nuleNápověda
300732 osa %1 pohon %2: jmeno vité otáčky menší nebo rovné nuleNápověda
300733 osa %1 pohon %2: napětí naprázdno neplatnéNápověda
300734 osa %1 pohon %2: proud naprázdno menší nebo rovný nuleNápověda
300735 osa %1 pohon %2: otáčky zeslabení pole neplatnéNápověda
300736 osa %1 pohon %2: charakteristika Lh neplatnáNápověda
300737 osa %1 pohon %2: konfigurace 2 snímačů EnDat není možnáNápověda
300738 osa %1 pohon %2: číslo modulu pro odměřovací systém není možnéNápověda
300739 osa %1 pohon %2: odměřovací systém je již konfigurován jako odměřovací systém motoruNápověda
300740 osa %1 pohon %2: měřící systém použit vícekrátNápověda
300741 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz: zesílení "feedforward" (předřízení) nelze zobrazitNápověda
300742 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - frekvence měniče není dovolenaNápověda
300743 osa %1 pohon %2: funkce není možná s touto regulační jednotkou 611D                 POWER ONNápověda
300744 chyba kontrolního součtu bezpečných monitorování - nutné potvrzení a přejímací test!  POWER ONNápověda
300745 osa %1 pohon %2: mezní hodnoty bezpečných koncových poloh zaměněnyNápověda
300746 osa %1 pohon %2: osa %1 pohon %2: není zpřístupnění SBH/SG POWER ONNápověda
300747 osa %1 pohon %2: takt hlídání MD 1300 neplatný                                                                 POWER ONNápověda
300748 osa %1 pohon %2: takt hlídání obou os není stejný                                                                 POWER ONNápověda
300749 osa %1 pohon %2: přepočítací faktor mezi motorem a zatížením je příliš velký POWER ONNápověda
300750 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáčekNápověda
300751 osa %1 pohon %2: zesílení regulátoru otáček příliš velkéNápověda
300752 os a %1 pohon %2: blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu příliš velkáNápověda
300754 osa %1 pohon %2: číslo signálu var. funkce hlášení neplatnéNápověda
300755 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - motor se točíNápověda
300756 osa %1 pohon %2: hy stereze otáček vyhlazení požadované hodnoty proudu neplatnáNápověda
300757 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor mezního momentu neplatnýNápověda
300758 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh vypnutíNápověda
300759 osa %1 pohon %2: generá torický provoz: operační napětí > práh hlídáníNápověda
300760 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - otáčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoruNápověda
300761 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - min otáčky osy > maximální otáčky motorNápověda
30 0762 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz je již aktivníNápověda
300763 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz neplatnýNápověda
300764 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz není možnýNápověda
300765 osa %1 pohon %2: měření v meziobvodu není možnéNápověda
300766 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvenceNápověda
300767 osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvenceNápověda
300768 osa %1 pohon %2 : šířka pásma v čitateli > dvojitá blokovací frekvenceNápověda
300769 osa %1 pohon %2: šířka pásma ve jmenovateli > dvojitá vlastní frekvenceNápověda
300770 osa %1 pohon %2: chyba formátuNápověda
300771 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - frekvence měniče není dovolenaNápovědNápovědaa
300772 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - zesílení regulátoru otáček příliš vysokéNápověda
300773 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - struktura  "feedforward" (předřízení) není možnáNápověda
300774 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz přepínací otáčky nejsou dovolenyNápověda
300775 osa %1 pohon %2: pevné napětí v osách není stejnéNápověda
300776 osa %1 pohon %2: hlídání měřícího obvodu musí být aktivní RESETNápověda
300777 osa %1 pohon %2: příliš vysoký proud pro identifikaci polohy rotoruNápověda
300778 osa %1 pohon %2: nedovolený kmitočet měniče identifikace polohy rotoruNápověda
300779 osa %1 pohon %2: moment setrvačnosti motoru menší nebo rovný nuleNápověda
300780 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru  jmenovitý proud motoruNápověda
300781 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru jmenovitý proud výkonové částiNápověda
300782 osa %1 pohon %2: reaktance menší nebo rovná nuleNápověda
300783 osa %1 pohon %2: odpor rotoru neplatnýNápověda
300784 osa %1 pohon %2: napětí naprázdno neplatnéNápověda
300785 osa %1 pohon %2: proud naprázdno menší nebo rovný nuleNápověda
300786 osa %1 pohon %2" otáčky zeslabení pole neplatnéNápověda
300787 osa %1, pohon 2 asynchronní provoz: zesílení předregulace není znázornitelnéNápověda
300788 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru prouduNápověda
300799 osa %1 pohon %2: nutné uložení a BootNápověda
300850 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáčekNápověda
300854 osa %1 pohon %2: číslo signálu var. funkce hlášení neplatnéNápověda
300855 osa %1 pohon %2: provo z napětí/frekvence - motor se točíNápověda
300858 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh vypnutíNápověda
300859 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh hlídáníNápověda
300860 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - ot áčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoruNápověda
300861 osa %1 pohon %2: generátorický provoz min. otáčky osy > maximální otáčky motoruNápověda
300862 osa %1 pohon %2: nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz již aktivníNápověda
300863 osa %1 pohon %2: neplatný nouzový zpětný pohyb/generátorický provozNápověda
300864 osa %1 pohon %2: nouzový zpětný pohyb/generátoricý provoz není možnýNápověda
300865 osa %1 pohon %2: měření v meziobvodu není možnéNápověda
300875 osa %1 pohon %2: pevné napětí axiálně neste jnéNápověda
300888 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru prouduNápověda
300900 osa %1 pohon %2: vybaven Stop A                                                                                 POWER ONNápověda
300901 osa %1 pohon %2: vybaven Stop B                                                                                 POWER ONNápověda
300906 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná rampa brzdění POWER ONNápověda
300907 osa %1 pohon %2: překročena tolerance bezpečného zastavení                                 POWER ONNápověda
300908 osa %1 pohon %2: vybaven Stop C                                                                                 RESETNápověda
300909 osa %1 pohon %2: vybaven Stop D                                                                                 RESETNápověda
300910 osa %1 pohon %2: vybaven Stop E                                                                                 RESETNápověda
300911 osa %1 pohon %2: defekt v kontrolním kanálu                                                                 RESETNápověda
300914 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná rychlost                                                 RESETNápověda
300915 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná koncová poloha                                 RESETNápověda
300950 osa %1: pohon %2 není bezpečně zreferencován                                                                 RESETNápověda
300951 osa %1 pohon %2: probíhá TeststopNápověda
301701 osa %1 pohon %2: mezní hodnota bezpečné rychlosti příliš velká                 POWE ONNápověda
301702 osa %1 pohon %2: chybné invertování stopyNápověda
301703 osa %1 pohon %2: druh snímače/motor u není vhodnýNápověda
301704 osa %1 pohon %2: vzdálenost pólpárů/rozteč mřížky není interně znázornitelnáNápověda
301705 osa %1 pohon %2: vzdálenostně kódované měřítko chybně parametrizovánoNápověda
301706 osa %1 pohon %2: parametrizování polohy narážky neplatné                                 POWER ONNápověda
301707 osa %1 pohon %2: parametrizování hodnoty modulo pro SN neplatné                 POWER ONNápověda
301708 Osa %1, pohon %2 synchronizace skutečných hodnot není dovolena POWER ONNápověda
301709 Osa %1, pohon %2 submodul s integrovanou linearizací neplatný POWER ONNápověda
310505 O sa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3Nápověda
310607 Osa %1, pohon %2 ventil nereagujeNápověda
310608 Osa %1, pohon %2: omezen výstup regulátoru rychlostiNápověda
310609 O sa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímačeNápověda
310610 Osa %1, pohon %2 špatná poloha pístuNápověda
310611 Osa %1, pohon %2 Výpadek čidla tlakuNápověda
310612 Osa %1, pohon %2 omezení síly vypnutoNápověda
310701 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti neplatnýNápověda
310702 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatnýNápověda
310703 O sa %1 pohon %2: dohlížecí takt  neplatnýNápověda
310704 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti v osách není stejnýNápověda
310705 Osa %1 pohon %2: takt hlídání v osách není stejnýNápověda
310706 Osa %1, pohon %2 maximální užitečná rychlost neplatnáNápověda
310707 Osa %1, pohon %2 konfigurace axiálně nestejnáNápověda
310708 O sa %1 pohon %2: počet rysek snímače odměřovacího systému motoru neplatnýNápověda
310709 Osa %1, pohon %2 chyba průměru pístu nebo pístniceNápověda
310710 O sa %1, pohon %2:  vzdálenostně kódované měřítko špatně parametrizovánoNápověda
310750 Osa %1, pohon %2 zesílení předregulace příliš velkéNápověda
310751 O sa %1 pohon %2: proporcionální zesílení regulátoru rychlosti příliš velkéNápověda
310752 Osa %1, pohon %2 integrační zesílení regulátoru rychlosti neplatnéNápověda
310753 Osa %1, pohon %2 komponenta D regulátoru rychlosti neplatnáNápověda
310754 Osa %1, pohon %2 spád kompenzace tření příliš velkýNápověda
310755 Osa %1, pohon %2 plošné přizpůsobení příliš velkéNápověda
310756 Osa %1, pohon %2 zesílení regulované soustavy menší nebo rovné nuleNápověda
310757 Osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvenceNápověda
310758 Osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvenceNápověda
310759 Osa %1 pohon %2: ší řka pásma v čitateli větší než dvojitá blokovací frekvenceNápověda
310760 O sa %1 pohon %2: šířka pásma ve jmenovateli větší než dvojitá vlastní frekvenceNápověda
310761 Osa %1, pohon %2 proporcionální zesílení regulátoru síly je příliš velkéNápověda
310762 Osa % 1, pohon %2 integrační zesílení regulátoru síly neplatnéNápověda
310763 Osa %1, pohon %2 komponenta D regulátoru síly neplatnáNápověda
310764 Osa %1, pohon %2 zesílení regulované soustavy regulátoru síly je menší nebo rovné nuleNápověda
310771 Osa %1, pohon %2 Stoupání v jemné oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nuleNápověda
310772 Osa %1, pohon %2 Stoupání v hrubé oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nuleNápověda
310773 Osa %1, pohon %2 Stoupání na konci oblasti nasycení charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nuleNápověda
310774 Osa %1, pohon %2 Nulová oblast a oblast zlomu charakteristiky ventilu překrytéNápověda
310775 Osa %1, pohon %2 Oblast zlomu a oblast nasycení charakteristiky ventilu jsou překrytéNápověda
380001 Profibus-DP: Chyba při rozběhu, příčina %1 parametry %2 %3 %4 .Nápověda
380003 Profibus-DP: Provozní porucha, příčina %1, parametry %2 %3 %4 .Nápověda
380020 Profibus-DP: Chyba SDB1000 %1 pro zdroj SDB %2 .Nápověda
380021 Profibus-DP: Byl zaveden implicitní SDB1000 .Nápověda
380040 Profibus-DP: Projekční chyba %1, parametr %2 .Nápověda
380050 Profibus-DP: Vícenásobné přiřazení vstupů na adrese %1Nápověda
380051 Profibus-DP: Vícenásobné přiřazení výstupů na adrese %1Nápověda
380060 Profibus-DP: Alarm %1 na logické adrese %2 nepřiřazené stanice .Nápověda
120000 Oblast %1 nelze zavádět ! Potvrdit alarm, stisknout  volič oblasti!Nápověda
120001 Oblast %1 nelze navolit. Prosím, deaktivujte oblast %2Nápověda
120002 Oblast %1 je ještě aktivní. Prosím, deaktivujte oblast %1Nápověda
120003 Oblast %1 nelze deaktivovat. Prosím, zkuste ještě jednou.Nápověda
120005 Prosíme potvrdit dialogové okno v oblasti %1Nápověda
120006 Propojení kanálu je momentálně blokováno oblastí %1Nápověda
120007 Propojení kanálu je momentálně blokovánoNápověda
120120 Seznam alarmů je plnýNápověda
120120 Texty alarmů: počet textů alarmů příliš vysokýNápověda
120120 Texty alarmů: soubor %1 nenalezenNápověda
120200 Úprava obrazu potlačenaNápověda
120201 komunikace vypadlaNápověda
120202 Čekat na spojení s NCNápověda

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.