Nebezpečí poškození přístroje!
• Dotykovou sondu před otevřením očistěte a osušte!
• Dotykovou sondu NEOFUKUJTE stlačeným vzduchem!

Postup nastavení

 1. Posuňte pouzdro na baterie dolů pouze tak, aby baterie zůstala zajištěna v dotykové sondě.
 2. Stiskněte tlačítko a podržte je cca 1 s stisknutí, tím zobrazíte způsob aktivace nebo aktivační kód.

Provedení nastavení

 1. Opakovaným stiskáním tlačítka nastavte způsob aktivace nebo aktivační kód (viz též obrázek, úroveň nastavení 1).
  ► Zobrazení se po cca 3 s automaticky přepne dále k nastavení odolnosti proti rušení.
 2. Stisknutím tlačítka nastavte odolnost proti rušení (viz též obrázek, úroveň nastavení 2).
  ► Pokud tlačítko znovu nestisknete, zobrazí displej po cca 3 s dva alternativní čtverce. Dotyková sonda je nyní v režimu připojování a můžete provést spojení s přijímačem.
 1. Připojte dotykovou sondu. K tomu podržte dotykovou sondu rozhraním IR přímo před rozhraním IR přijímače. Přijímač musí být v pohotovostním režimu (standby), tzn. přijímač musí být připojen k napájení, ale do přijímače nesmí být přenášen zatím žádný aktivační signál z řídicí jednotky a žádný signál „připraveno“ z předem připojeného měřicího snímače (viz Vyo. 13).
  ► Při úspěšném připojení se obě LED na přijímači na chvíli rozsvítí zeleně a displej na měřicí sondě zobrazuje po dobu cca 5 s dva blikající čtverečky.

6.Zavřete pouzdro na baterii.

Struktura nabídek

Metoda zapnutí AZ (patentováno)
V případě metody zapnutí AZ se jedná o metodu mechanického zapnutí. V případě držáku obrobku s utahovacím čepem je prostřednictvím tahu působícího na předepnutý utahovací čep aktivována dotyková sonda.
Metoda zapnutí WS (patentováno)
Metodu zapnutí WS můžete použít pro všechny obráběcí stroje s vnitřním přívodem chladiva >3,5 baru nebo se spínaným ofukováním vřetena >3,5 baru. Dotyková sonda je aktivována naprogramovaným sepnutím média pomocí kódu M. Dokud je aktivní tlak, je dotyková sonda zapnuta.
Metoda zapnutí ME
V případě metody zapnutí ME se jedná o metodu mechanického zapnutí. Dotyková sonda je aktivována mechanickým systémem uvnitř HSK. Ve vřetenu je dotyková sonda zapnuta, v zásobníku vypnuta.
Metoda zapnutí BI (obousměrná aktivace)
Použitím metody BI je dotyková sonda aktivována přímo prostřednictvím přijímačem vyslaného rádiového signálu.