Kompenzace průhybu,úhlového vychýlení (Siemens Sinumerik)

Kompenzace průhybu,úhlového vychýlení

Pro nastavení kompenzace průhybu(mezi osová kompenzace) je nutno mít zakoupenou příslušnou opci!!!

Pro nastaveni kompenzace provedeme následující:

parametru 18342– $MN_MM_CEC_MAX_POINTS  -nastavíme počet bodů pro kompenzaci.

Parametr 18342 (0) -tabulka č.0 ,18352(1) tabulka č.1 atd.

Parametr 32710  MA_CEC_ENABLE  = 1 aktivní kompenzace,0 neaktivní kompenzace

Pozor po NCK reset(změně parametru 18342) dojde k reorganizaci paměti(ztrátě dat) !!!!

Proto je nutné po přepsání parametru 18342(před NCK reset) vytvořit archiv UDP- NC včetně kompenzací (uvedení do provozu) a ten opětovně zavést.

Poté v adresáři NC aktivní data-Průhyb/úhlové vychýlení kompletně-vytvoří kompenzační soubory,ty si vyhrajeme do archivu(výstup dat,archiv,pojmenovat soubor,formát -děrná páska),kde je můžeme editovat.

Kompenzační soubor CEC vypadá následovně:

Výjezd osy Y,osa Y se pohybuje a podle její polohy uhýbá osa Z.

úchylka osy Z     poloha osy Y

CHANDATA(1)

$AN_CEC[0,0]=0                  -1000

$AN_CEC[0,1]=0 .05                 -950

$AN_CEC[0,2]=0.03                  -900

$AN_CEC[0,3]=0 .01                 -850

$AN_CEC[0,4]=0.06                  -800

$AN_CEC[0,5]=0 .09                 -750

$AN_CEC[0,6]=0 .11                 -700

$AN_CEC[0,7]=0.12                  -650

$AN_CEC[0,8]=0.06                  -600

$AN_CEC[0,9]=0.03                  -550

$AN_CEC[0,10]=0                 -500

$AN_CEC[0,11]=-0.3                 -450

$AN_CEC[0,12]=-0.06                 -400

$AN_CEC[0,13]=0 .01                -350

$AN_CEC[0,14]=0.07                 -300

$AN_CEC[0,15]=0 .03                -250

$AN_CEC[0,16]=0.01                 -200

$AN_CEC[0,17]=0.02                 -150

$AN_CEC[0,18]=0 .03                -100

$AN_CEC[0,19]=0.015                 -50

$AN_CEC[0,20]=0                 -0

$AN_CEC_INPUT_AXIS[0]=(Y)     -vstupní osa

$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[0]=(Z)    -výstupní osa

$AN_CEC_STEP[0]=50            -vzdálenost bodů

$AN_CEC_MIN[0]=-1000          -začátek kompenzace  (minimální ref.poloha osy Y )

$AN_CEC_MAX[0]=0              -konec kompenzace       (maximální ref.poloha osy Y)

$AN_CEC_DIRECTION[0]=0        -hodnota 0=kompenzace je aktivní ve směru + i –

hodnota 1=kompenzace je aktivní ve směru +

hodnota -1=kompenzace je aktivní ve směru –

$AN_CEC_MULT_BY_TABLE[0]=0

$AN_CEC_IS_MODULO[0]=0        -zapnutí modula pro rotační osy

M17

 

Hodnota za = … je hodnota kompenzace např. 0.01 systém posune odměřováni o 0.01 mm.

Po nastavení tabulky nutno tabulku zpět nahrát(vstup dat,archiv,vybrat soubor,nahrát).

Při nahrávaní je nutno mít parametr 32700 ENC_COMP_ENABLE (aktivace kompenzace) v 0 !!!!!

Poté parametr 32700 nastavit do 1 a akompenzace by měla fungovat.

Při změně $AN_CEC_INPUT_AXIS[0], $AN_CEC_OUTPUT_AXIS[0], $AA_CEC_COMP_STEP, $AA_CEC_COMP_MIN, $AA_ENC_COMP_MAX nutno dát NCK reset!!!!

Vždy si před započetím prací proveďte zálohu dat.Archiv seriového uvedení do provozu!!!!

Nastavení na vlastní zodpovědnost, doporučujeme nechat provést odbornou servisní firmou.