Monitorovací funkce pro motor Heidenhain iTNC 530 HSCI

V případě alarmů je teplota motoru 8B30 příliš vysoká, teplota motoru 8BB0 nízká atd., Můžete dočasně deaktivovat alarmy v parametru 2220. Teplota příliš nízká-bit 5. příliš nízká-bit 4 Před provedením změn fyzicky zkontrolujte, zda je teplota v pořádku. (Problém je se snímačem teploty) Toto je pouze dočasné řešení (je třeba…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Alarm monitorování klidového stavu vřetena-(HeidenhainTNC640)

V případě alarmu monitorování klidového stavu vřetena lze upravit okno sledování polohy klidového stavu. Hodnota je uvedena v parametru checkPosStandstill. Toto je pouze dočasné řešení, doporučujeme zjistit příčinu poruchy. Jak to udělat zadejte heslo 95148-video je zdestiskněte tlačítko MODstiskněte softklávesu Config Editor přejděte do adresáře Axes-ParameterSets-PS1-CfgControllerAuxil-checkPosStandstillstiskněte klávesu ENT a přepište…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Výměna zálohovací baterie Heidenhain MC 6441, MC 6541, MC 6641

Před výměnou zálohovací baterie vytvořte zálohu dat (včetně paměti PLC -remanentní data!!!). Při výměně zálohovací baterie, pamatujte:  -vypněte stroj a TNC 640.  -buffer záložní baterii smí měnit pouze školený personál.  -při výměně záložní baterie zajistěte ochranu proti elektrostatickému výboji. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození součástí nebo sestavy kvůli…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Výměna zálohovací baterie Heidenhain MC7xxx

Před výměnou zálohovací baterie vytvořte zálohu dat (včetně paměti PLC -remanentní data!!!).

Při výměně zálohovací baterie, pamatujte:
  -vypněte stroj a TNC 640.
  -buffer záložní baterii smí měnit pouze školený personál.
  -při výměně záložní baterie zajistěte ochranu proti elektrostatickému výboji. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození součástí nebo sestavy kvůli ESD (zkrat pro elektrostatický výboj)!

Výměna baterie:
  -záložní baterie je na hlavní desce MC
  -povolte šrouby zajišťující kryt zadního krytu MC
  -sejměte kryt
  Záložní baterie je umístěna na horním okraji desky plošných spojů.

Typ baterie: 1 lithium baterie CR 2450N (Renata), ID 315878-01

Tento obrázek má prázdný atribut alt; jeho název souboru je IMG_20200421_115811-1024x768.jpg
Povolte šroubky viz.obrázek.
Tento obrázek má prázdný atribut alt; jeho název souboru je IMG_20200421_115839-1024x768.jpg
Baterie je v horní části.

PilzPNOZ nahrání programu (výměna Chip Card)

PILZ PNOZ vymazání paměti,nahrání programu(výměna paměťové karty CHIP CARD) 1.Vypnout napájení (stroj). 2.Propojit svorky I19 a OA0. 3.Zapnout napájení (stroj). 4.Rozblikání  LED kontrolky DIAG znamená,že EPROM paměť byla vymazána. 5.Vypnout napájení(stroj). 6.Odpojit propojku  I19 a Oa0. 7.Vložit novou paměťovou kartu,při zapnutí budou načtena data z karty….

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit

Heidenhain iTNC530 parametry česky

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC MP 10.x     aktivní osy Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14 0 = osa není aktivní 1=osa aktivní    RESET MP 20           MP 20.0   MP 20.1 MP 20.2…

Obsah je pouze pro uživatele s placeným přístupem.Zakupte si prémiové členství a získejte přístup ke všem článkům na webu.
Přihlásit se Koupit