Alarm monitorování klidového stavu vřetena-(HeidenhainTNC640)

V případě alarmu monitorování klidového stavu vřetena lze upravit okno sledování polohy klidového stavu. Hodnota je uvedena v parametru checkPosStandstill. Toto je pouze dočasné řešení, doporučujeme zjistit příčinu poruchy.

Jak to udělat

  1. zadejte heslo 95148-video je zde
  2. stiskněte tlačítko MOD
  3. stiskněte softklávesu Config Editor
  4. přejděte do adresáře Axes-ParameterSets-PS1-CfgControllerAuxil-checkPosStandstill
  5. stiskněte klávesu ENT a přepište hodnotu v parametru
  6. Uložit