Výměna zálohovací baterie Heidenhain MC 6441, MC 6541, MC 6641

Před výměnou zálohovací baterie vytvořte zálohu dat (včetně paměti PLC -remanentní data!!!).

Při výměně zálohovací baterie, pamatujte:
  -vypněte stroj a TNC 640.
  -buffer záložní baterii smí měnit pouze školený personál.
  -při výměně záložní baterie zajistěte ochranu proti elektrostatickému výboji. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození součástí nebo sestavy kvůli ESD (zkrat pro elektrostatický výboj)!

Typ baterie: 1 lithium baterie CR 2450N (Renata), ID 315878-01

Výměna baterie:
  Buffer zálohovací baterie je na hlavní desce MC
  – Povolte šrouby zajišťující kryt pouzdra MC
  – Sejměte kryt
  Buffer zálohovací baterie je umístěna na okraji desky plošných spojů

This image has an empty alt attribute; its file name is baterry-heiden-1024x634.png
Baterie viz.obrázek