Výměna zálohovací baterie Heidenhain MC7xxx

Před výměnou zálohovací baterie vytvořte zálohu dat (včetně paměti PLC -remanentní data!!!).

Při výměně zálohovací baterie, pamatujte:
  -vypněte stroj a TNC 640.
  -buffer záložní baterii smí měnit pouze školený personál.
  -při výměně záložní baterie zajistěte ochranu proti elektrostatickému výboji. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození součástí nebo sestavy kvůli ESD (zkrat pro elektrostatický výboj)!

Výměna baterie:
  -záložní baterie je na hlavní desce MC
  -povolte šrouby zajišťující kryt zadního krytu MC
  -sejměte kryt
  Záložní baterie je umístěna na horním okraji desky plošných spojů.

Typ baterie: 1 lithium baterie CR 2450N (Renata), ID 315878-01

Tento obrázek má prázdný atribut alt; jeho název souboru je IMG_20200421_115811-1024x768.jpg
Povolte šroubky viz.obrázek.
Tento obrázek má prázdný atribut alt; jeho název souboru je IMG_20200421_115839-1024x768.jpg
Baterie je v horní části.