PilzPNOZ nahrání programu (výměna Chip Card)

PILZ PNOZ vymazání paměti,nahrání programu(výměna paměťové karty CHIP CARD)

1.Vypnout napájení (stroj).

2.Propojit svorky I19 a OA0.

3.Zapnout napájení (stroj).

4.Rozblikání  LED kontrolky DIAG znamená,že EPROM paměť byla vymazána.

5.Vypnout napájení(stroj).

6.Odpojit propojku  I19 a Oa0.

7.Vložit novou paměťovou kartu,při zapnutí budou načtena data z karty.

Záložka pro permanentní odkaz.