Heidenhain iTNC530 parametry česky

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 10.x

 

 

aktivní osy

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = osa není aktivní

1=osa aktivní

   RESET

MP 20

 

 

 

 

 

MP 20.0

 

MP 20.1

MP 20.2

Diagnostické funkce pro osy

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá osám 1 až 14

0 = kontrola vypnuta

1 = kontrola zapnutaabsolutní poloha kódovaných referenčních značek

amplituda signálů odměřování

vzdálenost hran signálů odměřování

¨

PLC

RUN

MP 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 21.0

MP 21.1

MP 21.2

Diagnostické funkce pro vřeteno

 

Formát:   %xx

Zadání:   Bit 0:   1. vřeteno

0 = kontrola vypnuta

1 = kontrola zapnuta

Bit 1:   2. vřeteno

0 = kontrola vypnuta

1 = kontrola zapnuta

 

bez funkce (hodnota zadání = 0)

amplituda signálů odměřování

vzdálenost hran signálů odměřování

¨

PLC

RUN

MP 100

 

 

 

 

 

MP 100.0

MP 100.1

MP 100.2

Označení strojních os

 

Formát:                            XYZABCUVWxyzabcuvw-

Zadání:   Znak 1 až 9 odpovídá ose 1 až 9

 

rozsah pojezdu 1

rozsah pojezdu 2

rozsah pojezdu 3

¨

PLC

RUN

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 110.x

 

 

 

 

MP 110.0-8

Přiřazení vstupů snímačů polohy strojním osám

 

Zadání:           0 = bez snímače polohy

1…6      = vstup   X1 …   X6

35…38      = vstup X35 … X38

osa 1 až 9

¨

RESET

MP 111

 

 

 

 

 

 

 

MP 111.0

MP 111.1

Přiřazení snímače polohy pro vřeteno(a)

 

Zadání:           0 = bez snímače polohy

1…6      = vstup X1 … X6

35…38      = vstup X35 … X38

 

vstup snímače polohy pro 1. vřeteno

vstup snímače polohy pro 2. vřeteno

¨

REF

MP 112.x

 

Přiřazení vstupů snímačů otáček strojním osám

 

Zadání:           0 = bez snímače otáček

15…20      = vstup X15 … X20

80…83      = vstup X80 … X83

¨

RESET

MP 113

 

 

 

 

 

 

 

MP 113.0

MP 113.1

Přiřazení vstupů snímačů otáček pro vřeteno(a)

 

Zadání:           0 = bez snímače otáček

15…20      = vstup X15 … X20

80…83      = vstup X80 … X83

 

snímač otáček pro 1. vřeteno

snímač otáček pro 2. vřeteno

¨

REF

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 115.0

 

 

 

 

 

 

 

MP 115.1

 

MP 115.2

Vstup snímače polohy 1Vss nebo 11mAss

 

Formát:   %xxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0…5:                            vstup   X1 …   X6

Bit 6…9:                            vstup X35 … X38

Bit    10:    bez funkce

0 = 1Vss

1 = 11mAss

 

rezervováno (%00000000000)

 

Max. vstupní frekvence signálů odměřování

 

Formát:   %xxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0…5:                            vstup X1 … X6

Bit 6…9:                            vstup X35 … X38

Bit    10:    bez funkce

1VSS:                                0 =   50kHz

1 = 350kHz

11mASS:                            0 =   50kHz

1 = 150kHz

¨

RESET

MP 120.x

 

Přiřazení výstupů žádaných otáček strojním osám

 

Zadání:            0      = neřízená osa

1…6      = analogový výstup 1 až 6 na konektoru X8

7…13      = analogový výstup 7 až 13 na konektoru X9

51…60      = digitální výstup X51 … X60

¨

 

 

 

 

PLC

RUN

MP 121.x

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 121.0

MP 121.1

Přiřazení výstupů žádaných otáček pro vřeteno(a)

 

Zadání:           0 = neřízené vřeteno

1…6      = analogový výstup 1 až 6 na konektoru X8

7…13      = analogový výstup 7 až 13 na konektoru X9

51…60      = digitální výstup X51 … X60

1. vřeteno

2. vřeteno

¨

 

 

PLC

RUN

MP 130.x

 

Index y strojních parametrů MP 2xxx.y pro osy

 

Zadání:            0 až 9

¨

 

 

 

 

PLC

RUN

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 131.x

 

 

 

 

MP 131.0

MP 131.1

Index y strojních parametrů MP 2xxx.y pro vřeteno(a) v režimu 0

 

Zadání:           0 až 9

 

index pro 1. vřeteno

index pro 2. vřeteno

¨

 

 

PLC

RUN

MP 132.x

 

 

 

 

 

MP 132.0

MP 132.1

Index y strojních parametrů MP 2xxx.y pro vřeteno(a) v režimu 1

 

Zadání:           0 až 9

 

index pro 1. vřeteno

index pro 2. vřeteno

¨

 

 

PLC

RUN

MP 210

 

Směr čítání signálů snímačů polohy

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = pozitivní

1 = negativní

¨

RESET

MP 331.x

 

Vzdálenost odpovídající počtu signálových period z MP 332.x

 

Zadání:   0,0001 až 99.999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

REF

MP 332.x

 

Počet signálových period odpovídající vzdálenosti z MP 331.x

 

Zadání:   1 až 16 777 215

¨

PLC

RUN

REF

MP 334.x

 

Počet signálových period mezi ref. značkami u snímačů s kódovanými ref.

 

Zadání:   0 až 65 535

0 = 1000

¨

PLC

RUN

REF

MP 340.x

 

Faktor interpolace externího interpolátoru

 

Zadání:   0 až 99

0 = 1 = bez interpolace

¨

RESET

MP 410

 

 

 

MP 410.3

MP 410.4

Označení osových kláves IV a V

 

Zadání:                            XYZABCUVWxyzabcuvw-

osová klávesa IV

osová klávesa V

¨

PLC

RUN

 

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 420.x

 

Hirthovo ozubení

 

Zadání:   0 = není

1 = je

¨

PLC

RUN

MP 430.x

 

Předvolený krok Hirthova ozubení

 

Zadání:   0,0000 až 30,0000 [°]

¨

PLC

RUN

MP 710.x

 

Kompenzace vůle

 

Zadání:   -1,0000 až +1,0000 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 711.x

 

Velikost špiček při kruhové interpolaci (na přechodu kvadrantů)

 

Zadání:   -1,0000 až +1,0000 [mm]       (digital = 0)

¨

PLC

RUN

MP 712.x

 

Hodnota kompenzace špičky za dobu jednoho regulačního cyklu

 

Zadání:   0,000000 až 99,999999 [mm]    (digital = 0)

¨

PLC

RUN

MP 715.x

 

Velikost špiček při kruhové interpolaci (na přechodu kvadrantů) při M105

 

Zadání:   -1,0000 až +1,0000 [mm]       (digital = 0)

¨

PLC

RUN

MP 716.x

 

Hodnota kompenzace špičky za dobu jednoho regulačního cyklu při M105

 

Zadání:   0,000000 až 99,999999 [mm]    (digital = 0)

¨

PLC

RUN

MP 720.x

 

Lineární kompenzace os

 

Zadání:   -1,000 až +1,000 [mm/m]

¨

PLC

RUN

MP 730

 

Volba lineární/nelineární kompenzace os

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = lineární kompenzace

1 = nelineární kompenzace

¨

PLC

RUN

MP 750.x

 

Velikost špiček při kruhové interpolaci (na přechodu kvadrantů)

 

Zadání:   -1,0000 až +1,0000 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 752.x

 

Doba kompenzace špičky při kruhové interpolaci (na přechodu kvadrantů)

 

Zadání:   0 až 1000 [ms]

¨

PLC

RUN

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 810.x

 

Volba indikace pro rotační osy a PLC pomocné osy

 

Zadání:   0,0000 až 99 999,999 [°]

0 = indikace +/- 99 999,999

¨

PLC

RUN

REF

MP 812

 

Softwarové koncové spínače pro rotační osy při Modulo-indikaci, M94 a EnDat

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = koncové spínače neaktivní

1 = koncové spínače aktivní

¨

RESET

MP 850.x

 

Souběžné osy (Gantry)

 

Zadání:   0 = hlavní osa

1 = vázaná (Slave) osa k ose 1

9 = vázaná (Slave) osa k ose 9

¨

PLC

RUN

MP 855.x

 

Kontrola souběhu vázaných (Gantry) os

 

Zadání:   0 až 100,0000 [mm]

0 = kontrola vypnuta

¨

PLC

RUN

MP 860.x

 

Vztažná poloha pro vázané (Gantry) osy

 

Zadání:   0 = vztaženo k poloze po zapnutí

1 = vztaženo k referenčním značkám

2 = osa je Slave osou pro momentové řízení Master-Slave

¨

PLC

RUN

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 910.x

 

Kladné softwarové koncové spínače – rozsah 1 (aktivní po zapnutí)

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 911.x

 

Kladné softwarové koncové spínače – rozsah 2

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 912.x

 

Kladné softwarové koncové spínače – rozsah 3

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 920.x

 

Záporné softwarové koncové spínače – rozsah 1 (aktivní po zapnutí)

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 921.x

 

Záporné softwarové koncové spínače – rozsah 2

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 922.x

 

Záporné softwarové koncové spínače – rozsah 3

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 950.x

 

Vztažný bod pro polohování s M92

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

Hodnoty jsou vztaženy k nulovému bodu stroje

¨

PLC

RUN

MP 951.x

 

Simulovaná pozice výměny nástroje pro TOOL-CALL

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 960.x

 

Nulový bod stroje

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm] nebo [°]

Hodnoty vztaženy k nulovému bodu snímače polohy

¨

PLC

RUN

REF

 

 

Polohování

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 1010.x

 

Rychloposuv

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1020.x

 

Ruční posuv

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1030.x

 

Polohovací okno

 

Zadání:   0,0001 až 2,0000 [mm]

¨

PLC

RUN

MP 1040

 

Analogové osy:    polarita žádaného napětí

Digitální osy:       znaménko žádané hodnoty otáček

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = pozitivní

1 = negativní

¨

MP 1050.x

 

Analogové osy:    analogové napětí při rychloposuvu

Digitální osy:       bez funkce (zadání = 1)

 

Zadání:   1,000 až 9,000 [V]

¨

PLC

RUN

MP 1054.x

 

Dráha odpovídající jedné otáčce motoru

 

Zadání:   analogové osy:                            bez funkce

digitální osy:                            0 až 100,000 [mm] nebo [°]

¨

PLC

RUN

MP 1060.x

 

Zrychlení

 

Zadání:   0,001 až 100,000 [m/s2 nebo 1000°/s2]

¨

PLC

RUN

MP 1070

 

Kruhové zrychlení

 

Zadání:   0,001 až 100,000 [m/s2 nebo 1000°/s2]

¨

PLC

RUN

MP 1080.x

 

Analogové osy:    integrační faktor pro kompenzaci Offset-napětí

 

Zadání:   0 až 65 535

¨

PLC

RUN

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 1086.x

 

Max. přípustný ráz při pojezdu jednou osou rychloposuvem v režimu „Provoz programu“ a „Polohování s ručním zadáním“

 

Zadání:   0 = funkce neaktivní

0,1 až 1000,0 [m/s3 příp. 1000°/s3]

¨

PLC

RUN

MP 1087.x

 

Max. přípustný ráz pro danou osu v režimu „Ruční provoz“

 

Zadání:   0,1 až 1000,0 [m/s3 příp. 1000°/s3]

¨

PLC

RUN

MP 1089.x

 

Max. přípustný ráz pro danou osu v režimu „Nájezd do referencí“

 

Zadání:   0,1 až 1000,0 [m/s3 příp. 1000°/s3]

¨

PLC

RUN

MP 1090

 

 

 

 

 

MP 1090.0

MP 1090.1

Max. přípustný ráz při dráhovém pohybu (současný pojezd více osami)

 

Zadání:   0,1 až 1000,0 [m/s3]

 

pro pracovní posuv

pro posuv vyšší než v MP 1092

¨

PLC

RUN

MP 1092

 

Velikost posuvu, od kterého je aktivní MP 1090.1

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1094

 

HSC filtr

 

Zadání:   0 = HSC filtr není aktivní

0,1 až 166,0                                      mezní frekvence pro HSC filtr

¨

MP 1095

 

 

 

MP 1095.0

MP 1095.1

Filtr žádané polohy

 

Zadání:   0 = jednoduchý filtr

1 = dvojitý filtr

 

pro režim „Provoz pgm plynule“, „Provoz pgm po bloku“, „Polohování s ručním zadáním“

pro režim „Ruční provoz“, „Ruční kolečko“, „Krokování“ a „Nájezd do referencí“

¨

PLC

RUN

MP 1096

 

Tolerance přechodů jednotlivých částí kontury

 

Zadání:   0 = filtr žádané polohy není aktivní

0,001 až 3,000 [mm]

¨

PLC

RUN

MP 1097.x

 

Max. přípustný ráz pro jednotlivé strojní osy (jednoduchý- / HSC-filtr)

 

Zadání:      0,1 až 1000,0 [m/s3]

¨

PLC

RUN

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 1098.x

 

Max. přípustný ráz pro jednotlivé strojní osy (dvojitý- / HSC-filtr)

 

Zadání:      0,1 až 1000,0 [m/s3]

¨

PLC

RUN

MP 1099

 

 

MP 1099.0

MP 1099.1

Minimální řád filtru

 

Zadání:   0 až 20

 

pro jednoduchý filtr         (MP1095 = 0)

pro dvojitý filtr       (MP1095 = 1)

¨

PLC

RUN

MP 1110.x

 

Kontrola klidové polohy

 

Zadání:   0,0010 až 30,0000 [mm]

¨

PLC

RUN

MP 1140.x

 

Kontrola pohybu

 

Zadání:   0,030 až 10 [V]                                           analogové osy

0,030 až 10 [1000 ot/min]                  digitální osy

Doporučená hodnota = 0,03 (V nebo 1000 ot/min)

¨

PLC

RUN

MP 1144.x

 

Kontrola pohybu pro polohu a otáčky (pouze pro digitální osy)

 

Zadání:   0 až 99 999,999 [mm]

0 = bez kontroly

¨

PLC

RUN

MP 1150.x

 

MP 1150.0

 

 

 

MP 1150.1

 

 

 

 

MP 1150.2

Kontrola polohy (při chybovém hlášení „Vlečná odchylka příliš velká <osa>“

 

Prodleva pro odpojení napětí žádané hodnoty při chybovém hlášení

 

Zadání:   0 až 65,535 [s]                                      doporučená hodnota = 0

 

Doba, jak dlouho po nastavení v MP 4130.0 definovaného rychlého PLC-vstupu mají

zůstat vypnuty kontrolní funkce

 

Zadání:   0 až 65,535 [s]                            doporučená hodnota = 0,2 až 0,5

 

Doba, jak dlouho minimálně mají být účinné kontrolní funkce po uplynutí času

z MP 1150.1

Zadání:   0 až 65,535 [s]

¨

PLC

RUN

 

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 1320

 

Směr pro najetí referenční značky

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = pozitivní

1 = negativní

¨

PLC

RUN

MP 1330.x

 

Rychlost pro najetí referenční značky

 

Zadání:   80 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1331.x

 

Rychlost pojezdu při najetí koncové polohy referenční značky (pro MP 1350.x = 2)

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1340.x

 

Pořadí os pro najetí referenčních značek

 

Zadání:   0 = ref. značka se nenajíždí

1 až 14 = osa 1 až 14

¨

PLC

RUN

REF

MP 1350.x

 

Způsob vyhodnocení referenční značky

 

Zadání:   0 = snímač kódovanými referencemi (starý způsob najetí)

1 = snímač polohy s jednou referenční značkou

2 = zvláštní najetí (měření délky rotačním snímačem)

3 = snímač s kódovanými referencemi (nový způsob)

4 = jako 3, ale s vyhodnocením dalších dvou ref. značek

5 = snímač polohy s rozhraním EnDat

6 = ref. impulz přes rychlý PLC-vstup

¨

PLC

RUN

REF

MP 1355.x

 

Převzetí referenční značky

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = dle definice v MP 1350.x

1 = převzetí ref. polohy ze snímače otáček EnDat

02

PLC

RUN

REF

MP 1356.x

 

Rozdíl mezi snímačem polohy a snímačem otáček, je-li MP 1355.x = 1

 

Zadání:   – 99 999,999 až + 99 999,999 [mm příp. °]

02

PLC

RUN

REF

MP 1360.x

 

Rychlý PLC-vstup pro referenční impulz

 

Zadání:   0 = žádný rychlý PLC-vstup pro ref. impulz

1 až 5 = rychlý PLC-vstup 1 až 5 (MP 4130.x)

¨

PLC

RUN

REF


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 1391

 

Předřízení rychlosti v režimech RUČNÍ PROVOZ a RUČNÍ KOLEČKO

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = provoz s vlečnou chybou

1 = provoz s předřízením rychlosti

¨

PLC

RUN

MP 1392

 

Předřízení rychlosti v režimech POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM, PROVOZ PROGRAMU PO BLOKU a PROVOZ PROGRAMU PLYNULE

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = provoz s vlečnou chybou

1 = provoz s předřízením rychlosti

¨

PLC

RUN

MP 1396.x

 

Regulace os s částečným předřízením rychlosti

 

Zadání:   0,001 až 0,999

1 = plné předřízení rychlosti

¨

PLC

RUN

 

 

Provoz s předřízením rychlosti

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 1410.x

 

Kontrola polohy pro režim s přadřízením rychlosti

(mírné chybové hlášení „CHYBA POLOHOVÁN­­Í <osa>„)

 

Zadání:   0,0010 až 30,0000 [mm]        doporučená hodnota = 0,5 mm

¨

PLC

RUN

MP 1420.x

 

Kontrola polohy pro režim s přadřízením rychlosti

(vážné chybové hlášení „HRUBÁ CHYBA POLOHOVÁN­­Í <osa>„)

 

Zadání:   0,0010 až 30,0000 [mm]        doporučená hodnota = 2 mm

¨

PLC

RUN

MP 1510.x

 

kv-faktor pro režim s předřízením rychlosti

 

Zadání:   0,100 až 1 000,000 [(m/min)/mm]

¨

PLC

RUN

MP 1511.x

 

Faktor kompenzace klidového tření

 

Zadání:   0 až 16 777 215 [s]

¨

PLC

RUN

MP 1512.x

 

Omezení hodnoty faktoru kompenzace klidového tření

 

Zadání:   0 až 16 777 215 [kroků]

¨

PLC

RUN

MP 1513.x

 

Omezení posuvu pro kompenzaci klidového tření

 

Zadání:   0 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 1515.x

 

kv-faktor pro režim s předřízením rychlosti účinný při M105

 

Zadání:   0,100 až 20,000 [(m/min)/mm]

¨

PLC

RUN

MP 1516.x

 

kv-faktor pro režim částečného předřízení rychlosti pro osy

 

Zadání:   0,100 až 20,000 [(m/min)/mm]

¨

PLC

RUN

MP 1521

 

Omezení kmitání při zrychlení a brzdění

 

Zadání:   1 až 255 [ms]

0 = funkce neaktivní

¨

PLC

RUN

 


 

Provoz s vlečnou chybou

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 1710.x

 

Kontrola polohy pro režim s vlečnou chybou

(mírné chybové hlášení „CHYBA POLOHOVÁN­­Í <osa>„)

 

Zadání:   0,0000 až 300,0000 [mm]      doporučeno = 1,2 x vl. chyba

¨

PLC

RUN

MP 1720.x

 

Kontrola polohy pro režim s vlečnou chybou

(vážné chybové hlášení „HRUBÁ CHYBA POLOHOVÁN­­Í <osa>„)

 

Zadání:   0,0000 až 300,0000 [mm]      doporučeno = 1,4 x vl. chyba

¨

PLC

RUN

MP 1810.x

 

kv-faktor pro režim s vlečnou chybou

 

Zadání:   0 až 300 000 [(m/min)/mm]

¨

PLC

RUN

MP 1815.x

 

kv-faktor pro režim s vlečnou chybou účinný při M105

 

Zadání:   0 až 300 000 [(m/min)/mm]

¨

PLC

RUN

MP 1820.x

 

Multiplikátor pro kv-faktor v režimu s vlečnou chybou

 

Zadání:   0,001 až 1,00000

¨

PLC

RUN

MP 1830.x

 

Bod zlomu charakteristiky kv-faktoru

 

Zadání:   0,000 až 100,000 [%]

¨

PLC

RUN

 

 

Digitální regulátor proudu a otáček

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 2040.x

 

 

 

 

MP 2040.0-5

MP 2040.6-7

Skupiny pro uvolnění pohonů přes X150

 

Formát:   %xxxxxxxxx

Zadání:   0 = osa nepřiřazena

1 = osa přiřazena

skupina 1 až 6

rezervováno, zadání = %000000000

¨

PLC

RUN

MP 2050

 

Funkce vstupu I32 (uvolnění pohonů – X42/33)

 

Zadání:   0 = Central-Stop pro všechny osy, Modul 9169 neúčinný

1 = Central-Stop pro všechny osy, které nejsou z toho                                                       Modulem 9169 vyloučeny

2 = vstup I32 a Modul 9169 jsou bez funkce

¨

MP 2100.x

 

Typ výkonového členu

 

Zadání:   jméno zvoleného výkonového členu (z tabulky v TNC)

¨

RESET

MP 2150

 

Signál pro Powerfail (kontrola napájení)

 

Zadání:   0 = AC-fail                                       2 = ani Powerfail ani AC-fail

1 = Powerfail a AC-fail                  3 = Powerfail

¨

MP 2160

 

Ochrana před výpadkem napájení synchronního motoru v režimu naklonění siločar magnetického pole

 

Zadání:   0 = bez ochrany

1 = ochrana aktivní

¨

MP 2170

 

Zpoždění signálu „READY“ po zapnutí výkonového členu

 

Zadání:   0,001 až 4,999 [s]

0 = zpoždění 2s

¨

MP 2180.x

 

PWM frekvence

Zadání:   0 = 5000 Hz (pro měniče HEIDENHAIN)

3200 až 4000:                            fPWM = 3330 Hz

4001 až 4999:                            fPWM = 4166 Hz

5000 až 6000:                            fPWM = 5000 Hz

6001 až 8000:                            fPWM = 6666 Hz

8001 až 9999:                            fPWM = 8000 Hz

10000:                            fPWM = 10000 Hz

¨

RESET


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 2190

 

Meziobvodové napětí UZ

 

Zadání:   0 až 10 000 [V]

Měniče HEIDENHAIN:

UE 2xx, UE 2xxB, UV 130:                               565V

UR 2xx, UV 120, UV 140, UV 150:                650V

¨

MP 2200.x

 

Typ motoru

 

Zadání:   jméno zvoleného motoru (z tabulky v TNC)

¨

RESET

MP 2220.x

 

Kontrolní funkce

 

Formát:   %xxx

Zadání:   Bit 0:   kontrola ref. značky

0 = aktivní

1 = neaktivní

Bit 1:   kontrola směru otáčení

0 = aktivní

1 = neaktivní

Bit 2:   kontrola signálu ERR-IZ

0 = neaktivní (cizí měniče a UE 2xx)

1 = aktivní (všechny měniče Heidenhain mimo UE 2xx)

¨

PLC

RUN

MP 2302.x

 

Vztažná hodnota pro kontrolu I2t posuvových motorů

 

Zadání:   0 až 1 000,000 [násobek Ijmen]

0 = kontrola I2t vypnuta

1 = jmenovitý proud motoru jako vztažná hodnota

¨

MP 2312.x

 

Vztažná hodnota pro indikaci vytížení posuvových motorů

 

Zadání:   0 až 1 000,000 [násobek Ijmen]

0 nebo 1 = jmenovitý proud motoru jako vztažná hodnota

¨

MP 2390.x

 

Maximální brzdný výkon při „Central-Stop“

 

Zadání:   0,1 až 3 000,000 [kW]

0 = bez omezení brzdného výkonu

¨

MP 2392.x

 

Omezení výkonu

 

Zadání:   0,1 až 3 000,000 [kW]

0 = bez omezení výkonu

¨


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 2394.x

 

Max. brzdný výkon při výpadku sítě

 

Zadání:   0,1 až 3 000,0 [kW]

0 = bez omezení výkonu

¨

MP 2396.x

 

Max. kroutící moment

 

Zadání:   0,1 až 30 000,0 [Nm]

0 = bez omezení výkonu

¨

PLC

MP 2420.x

 

Proporcionální faktor proudového reulátoru

 

Zadání:   0,00 až 9 999,99 [VA]

¨

MP 2430.x

 

Integrační faktor proudového reulátoru

 

Zadání:   0,00 až 9 999,99 [V/As]

¨

MP 2500.x

 

Proporcionální faktor otáčkového regulátoru

 

Zadání:   0 až 1 000 000 [As]

¨

PLC

RUN

MP 2510.x

 

Integrační faktor otáčkového regulátoru os

 

Zadání:   0 až 100 000 000 [A]

¨

PLC

RUN

MP 2512.x

 

Omezení integračního faktoru otáčkového regulátoru os

 

Zadání:   0,000 až 30,000 [s]

(reálná hodnota = 0,1 až 2,0)

¨

PLC

RUN

MP 2520.x

 

Derivační faktor otáčkového regulátoru os

 

Zadání:   0 až 1,0000 [As]

¨

PLC

RUN

MP 2530.x

 

PT2-složka otáčkového regulátoru (zpoždění 2. řádu)

 

Zadání:   0 až 1,0000 [s]

¨

PLC

RUN

MP 2540.x

 

Útlum pásmové zádrže

 

Zadání:   0,0 až 18,0 [dB]

¨

PLC

RUN

MP 2550.x

 

Střední frekvence pásmové zádrže

 

Zadání:   0,0 až 999,9 [Hz]

¨

PLC

RUN


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 2560.x

 

Širokopásmový filtr pro osy

 

Zadání:   0 = žádný filtr

1 = filtr 1. řádu

2 = filtr 2. řádu

¨

PLC

RUN

MP 2590.x

 

Brzdná rampa při „Central-Stop“

 

Zadání:   0,1 až 999,9 [min-1/ms]

0 = funkce neaktivní

¨

PLC

RUN

MP 2600.x

 

Předřízení zrychlení

 

Zadání:   0 až 100,0000 [A/(U/s)]

¨

PLC

MP 2602.x

 

IPC-filtr – časová konstanta T1

 

Zadání:   0,0001 až 1,0000 [s]

0 = filtr neaktivní

¨

PLC

RUN

MP 2604.x

 

IPC-filtr pro osy – časová konstanta T2

 

Zadání:   0,0001 až 1,0000 [s]

0 = filtr neaktivní

¨

PLC

RUN

MP 2606.x

 

Vlečná odchylka ve fázi „rázu“ (zrychlování a brzdění)

 

Zadání:   0,000 až 10,000

¨

PLC

RUN

MP 2610.x

 

Kompenzace tření při nízkých otáčkách motoru (pouze pro režim předřízení)

 

Zadání:   0 až 30,0000 [A]

0 = bez kompenzace tření (nebo analogová osa)

¨

PLC

RUN

MP 2612.x

 

Zpoždění kompenzace tření při nízkých otáčkách (pouze pro režim předřízení)

 

Zadání:   0,0000 až 1,0000 [s]             (typicky: 0,015s)

0 = bez kompenzace tření (nebo analogová osa)

¨

PLC

RUN

MP 2620.x

 

Kompenzace tření při jmenovitých otáčkách motoru

 

Zadání:   0 až 30,0000 [A]

0 = bez kompenzace tření (nebo analogová osa)

¨

PLC

RUN


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 2630.x

 

Přídržný proud (pro vertikální osy)

 

Zadání:   -30,000 až +30,000 [A]

¨

PLC

RUN

MP 2700.x

 

Rezervováno

 

Zadání:   0

¨

MP 2900.x

 

Předepnutí mezi Master a Slave motorem při Master-Slave momentovém řízení

(zadání se provádí pro motor Slave-osy)

 

Zadání:   -100,00 až +100,00 [Nm]

¨

PLC

MP 2910.x

 

P-faktor momentového regulátoru při Master-Slave momentovém řízení

(zadání se provádí pro motor Slave-osy)

 

Zadání:   0,00 až 999,99 [1/(Nm · min)]

¨

PLC

MP 2920.x

 

Faktor pro rozdělení momentů při Master-Slave momentovém řízení

(zadání se provádí pro motor Slave-osy)

 

Zadání:   0,000 až 100,000

1 = Master a Slave mají identické motory

¨

PLC

MP 2930.x

 

Korekce otáček motorů při Master-Slave momentovém řízení

(zadání se provádí pro motor Slave-osy)

 

Zadání:   -100,00 až +100,00 [%]

¨

PLC


Hlavní vřeteno

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 3010

 

 

Výstup otáček vřetena

 

Zadání:   0 = žádný výstup otáček vřetena

kódovaný                            1 = pouze při změně otáček

2 = při každém TOOL CALL

analogový                           3 = signál změny převodu pouze při změně otáček

4 = signál změny převodu při každém TOOL CALL

5 = bez signalizace změny převodu

orientované vřeteno             6 = jako 3, ale řízené vřeteno s možností orientace

7 = jako 4, ale řízené vřeteno s možností orientace

8 = jako 5, ale řízené vřeteno s možností orientace

¨

PLC

RUN

MP 3011

 

 

Funkce analogového výstupu pro vřeteno, je-li MP 3010 < 3

 

Zadání:   0 = výstup bez funkce

1 = napětí úměrné aktuálnímu posuvu podle MP 3012

2 = napětí definováno z PLC (Modul 9130)

3 = napětí definováno M-funkcí (M200 až M204)

¨

MP 3012

 

Posuv odpovídající analogovému napětí 10V, je-li MP 3011 = 1

 

Zadání:   0 až 300 000 [mm/min]

¨

MP 3013.x

 

 

LASER-funkce

Zlomové body rychlostní charakteristiky pro vydání analogového napětí s M202

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

RUN

MP 3014.x

 

 

LASER-funkce

Zlomové body napěťové charakteristiky pro vydání analogového napětí s M202

 

Zadání:   0,000 až 9,999 [V]

¨

PLC

RUN

MP 3020

 

 

Rozsah otáček při kódovaném výstupu otáček vřetena

 

Formát:   xxyyz

xx = kód pro minimální otáčky

yy = kód pro maximální otáčky

z  = krok kódu povolených otáček

 

Zadání:   0 až 99 999

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 3030

 

Chování vřetena

 

Zadání:   Bit 0:   klidová poloha os při TOOL CALL

0 = klidová poloha ano

1 = bez klidové polohy os

Bit 1:   nulové otáčky při změně převodu

0 = regulovat na S=0

1 = neregulovat na S=0

¨

PLC

RUN

MP 3120

 

 

Programování nulových otáček vřetena

 

Zadání:   0: S=0 povoleno

1: S=0 nelze

¨

PLC

RUN

MP 3130

 

 

Polarita žádaných otáček vřetena

 

Zadání:   0 = M3 kladné, M4 záporné

1 = M3 záporné, M4 kladné

2 = M3 a M4 kladné

3 = M3 a M4 záporné

¨

PLC

RUN

MP 3140

 

Směr čítání signálů snímače polohy vřetena

 

Zadání:   0 = pozitivní při M3

1 = negativní při M3

¨

PLC

RUN

MP 3142

 

Počet rysek snímače polohy vřetena

 

Zadání:   100 až 9 999 [rysek]

¨

PLC

RUN

MP 3143

 

Způsob montáže snímače polohy vřetena

 

Zadání:   0 = přímo na prvním vřetenu (bez převodu)

1 = přes převod (převody zadány v MP3450.x a MP3451.x)

X30 pin 1 určuje vyhodnocení ref. značky

2 = přes převod (převod zadán v MP3450 a MP3451)

X30 pin 1 propust pro ref. značku

3 = jako 1, ale vyhodnocuje se až druhá ref. značka

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 3210.x

 

 

 

 

 

MP 3210.0-7

Analogové vřeteno: žádané napětí při jmenovitých otáčkách

 

Zadání:   0 až 100,000 [V]

Digitální vřeteno: otáčky motoru při jmenovitých otáčkách

 

Zadání:   0 až 100,000 [1000 ot/min]

převod 1 až 8

¨

PLC

RUN

MP 3240.1

 

 

 

 

Analogové vřeteno: minimální vydávané žádané napětí

 

Zadání:   0 až 9,999 [V]

Digitální vřeteno: minimální vydávané otáčky motoru

 

Zadání:   0 až 9,999 [1000 ot/min]

¨

PLC

RUN

MP 3240.2

 

 

 

 

Analogové vřeteno: napětí při změně převodu

 

(M4009/M4010)     Zadání:   0 až 9,999 [V]

Digitální vřeteno: otáčky motoru při změně převodu

 

(M4009/M4010)     Zadání:   0 až 9,999 [1000 ot/min]

MP 3310.x

 

 

MP 3310.0

MP 3310.1

Omezení účinnosti potenciometru otáček

 

Zadání:   0 až 150 [%]

maximum

minimum

¨

PLC

RUN

MP 3411.x

 

 

MP 3411.0-7

Sklon náběhové rampy vřetena při M3/M4 pro jednotlivé převodové stupně

 

Zadání:   analog = 0 až 1,999 [V/ms]

převod 1 až 8                      digitál = 0 až 1,999 [(1000 ot/min)/ms]

¨

PLC

RUN

MP 3412.x

 

 

MP 3412.0

MP 3412.1

MP 3412.2

MP 3412.3

Multiplikátor pro MP 3411.x

 

Zadání:   0,000 až 1,999

pro M5 pro orientaci vřetena

pro řezání závitů s vyrovnávací hlavičkou

pro řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 3415.x

 

 

MP 3415.0

MP 3415.1

MP 3415.2

MP 3415.3

Omezení zákmitů vřetena při M3/M4 a M5

 

Zadání:   0 až 1000 [ms]

při M3/M4 a M5

při orientaci vřetena

při řezání závitů s vyrovnávací hlavičkou

při řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky

¨

PLC

RUN

MP 3420

 

Polohovací okno vřetena

 

Zadání:   0 až 360,0000 [°]

¨

PLC

RUN

MP 3430

 

Posun ref. značky od žádané polohy vřetena (Preset)

 

Zadání:   0 až 360 [°]

¨

PLC

RUN

MP 3440.x

 

 

MP 3440.0-7

kV-faktor pro orientaci vřetena pro jednotlivé převodové stupně

 

Zadání:   0,1 až 10 [(1000°/min)/°]

převod 1 až 8

¨

PLC

RUN

MP 3450.x

 

 

MP 3450.0-7

Počet otáček snímače polohy vřetena pro jednotlivé převodové stupně

 

Zadání:   0 až 65 535

převod 1 až 8                      0 = žádný převod mezi snímačem a vřetenem

¨

PLC

RUN

MP 3451.x

 

 

MP 3451.0-7

Počet otáček vřetena pro jednotlivé převodové stupně

 

Zadání:   0 až 65 535

převod 1 až 8                      0 = žádný převod

¨

PLC

RUN

MP 3510.x

 

 

MP 3510.0-7

Jmenovité otáčky převodových stupňů

 

Zadání:   0 až 99 999,999 [ot/min]

převod 1 až 8

¨

PLC

RUN

MP 3515.x

 

 

MP 3515.0-7

Maximální otáčky převodových stupňů

 

Zadání:   0 až 99 999,999 [ot/min]

převod 1 až 8

¨

PLC

RUN

MP 3520.0

MP 3520.1

Otáčky aktivované pomocí M4011

Otačky pro orientaci vřetena

 

Zadání:   0 až 99 999,999 [ot/min]

¨

PLC

RUN


Integrované PLC

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 4000.0-15

Nastavení pro podmíněnou kompilaci PLC-programu

¨

MP 4020

 

PLC-funkce

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až Bit 4: rezervováno

Bit 5:   provoz s jedním nebo se dvěma vřeteny

0 = jedno vřeteno

1 = dvě vřetena

Bit 6:                            rezervován

Bit 7:   převzetí hodnot vstupů Pt100

0 = hodnoty převzít při rychlosti změny 1 K/s

1 = hodnoty přebírat okamžitě

Bit 8:   chování při externím „Central-Stop“

0 = funkce „najetí polohy“ není automaticky aktivována

1 = funkci „najetí do polohy“ aktivovat automaticky

Bit 9:                            vyhodnocení simulovaných kláves

0 = simulované klávesy ihned předat na rozhraní NC

1 = simulované klávesy před předáním do NC nejprve

zpracovat v aktivním PLC-okně

Bit 10:   chování blokovaných kláves

0 = blokovaná klávesa účinná jen v aktivním PLC-okně

1 = účinek jak v PLC-okně, tak i na rozhraní NC

Bit 11:   PLC-čítače v MP 4120.x

0 = hodnota zadání v PLC-cyklech

1 = hodnota zadání v sekundách

Bit 12:   velikost písma v PLC-okně

0 = písmo automaticky přizpůsobit velikosti obrazovky

1 = velikost písma odpovídající BF 120

¨

RESET

MP 4030.x

 

 

 

 

MP 4030.0-3

Přiřazení fyzická/logická PL-karta

 

Zadání:   0 = 1. logická PL

1 = 2. logická PL

2 = 3. logická PL

1. až 4. fyzická PL               3 = 4. logická PL

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 4050.x

 

Mazání po ujeté vzdálenosti

 

Zadání:   0 až 99 999,999 [m]

¨

PLC

RUN

MP 4070

 

Hodnota korekce v jednom PLC-cyklu pro kompenzaci teplotní roztažnosti

 

Zadání:   0,0001 až 0,005 [mm]

¨

PLC

RUN

MP 4110.x

 

 

MP 4110.0-400

Nastavení času pro časovače T0 až T400

 

Zadání:   0 až 1 000 000,000 [s]

T0 až T400

¨

PLC

RUN

MP 4111.x

 

 

MP 4110.96-x

Nastavení času pro časovače T96 až Tx (definováno v OEM.SYS)

 

Zadání:   0 až 1 000 000,000 [s]

T96 až Tx

¨

PLC

RUN

MP 4120.x

 

 

MP 4120.0-400

Nastavení hodnot čítačů C0 až C400

 

Zadání:   0 až 1 000 000,000 [sekund nebo PLC-cyklů]

C0 až C400                                                                       (podle nastavení MP 4020 Bit 11)

¨

PLC

RUN

MP 4130.x

 

MP 4130.0

MP 4130.1

 

MP 4130.2-5

Rychlé PLC-vstupy

 

číslo rychlého PLC-vstupu pro vypnutí kontrolních funkcí

rezervováno

 

čísla dalších rychlých PLC-vstupů

 

Zadání:   0 až 255 [číslo PLC-vstupu]

¨

 

MP 4131.x

 

 

MP 4131.0

MP 4131.1

 

MP 4131.2-5

Aktivační kriterium pro rychlé PLC-vstupy

 

aktivační kriterium rychlého PLC-vstupu pro vypnutí kontrolních funkcí

rezervováno

aktivační kriteria dalších rychlých PLC-vstupů

Zadání:   0 = aktivní při úrovni LOW

1 = aktivní při úrovni HIGH

¨

 

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 4210.x

 

 

MP 4210.0-400

Nastavení hodnot PLC-proměnných (Double-Word)

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999

D768 až D956

¨

MP 4220.x

 

 

MP 4220.0-4

Nastavení hodnot PLC-proměnných (Word)

 

Zadání:   10 až 30 000

W960 až W968

¨

MP 4230.x

 

MP 4230.0-31

Nastavení hodnot PLC-proměnných (Modul 9032)

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999

¨

MP 4231.x

 

MP 4231.0-31

Nastavení hodnot PLC-proměnných (Modul 9032)

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999

¨

MP 4310.x

 

 

 

 

MP 4310.0-6

Nastavení hodnot PLC-proměnných (Word, Merker)

 

Zadání:   10 až 30 000

 

W976 až W988, M4300 až M4411

¨

 


Komunikační rozhraní

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 5000

 

Blokování komunikačního rozhraní

 

Zadání:   0 = žádné neblokováno

1 = RS-232 zablokováno

2 = RS-422 zablokováno

¨

PLC

RUN

MP 5020.x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 5020.0

MP 5020.1

MP 5020.2

Nastavení komunikačních rozhraní

 

Formát:   %xxxxxx

Zadání:   Bit 0:   počet datových bitů

0 = 7 datových bitů

1 = 8 datových bitů

Bit 1:   kontrolní znak (BCC)

0 = libovolný

1 = různý od řídících znaků

Bit 2:   stop přenosu pomocí RTS

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 3:   stop přenosu pomocí DC3

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 4:   parita

0 = sudá

1 = lichá

Bit 5:   kontrola parity

0 = ne

1 = ano

Bit 6    Bit 7:                            počet stop-bitů

0          0                            1 stop-bit

1          0                            2 stop-bity

0          1                            1 stop-bit

1          1                            1 stop-bit

režim provozu EXT1

režim provozu EXT2

režim provozu EXT3 (PLC)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 5030.x

 

 

 

 

 

 

MP 5030.0

MP 5030.1

MP 5030.2

Protokol pro přenos dat

 

Zadání:   0 = standardní přenos

1 = blokový přenos

2 = bez protokolu (pouze pro MP 5030.2)

 

režim provozu EXT1

režim provozu EXT2

režim provozu EXT3 (PLC)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 5040

 

 

Přenosová rychlost pro režim EXT3

(přenos dat přes PLC)

 

Zadání:     0 =       110 Bit/s

1 =       150 Bit/s

2 =       300 Bit/s

3 =       600 Bit/s

4 =     1200 Bit/s

5 =     2400 Bit/s

6 =     4800 Bit/s

7 =     9600 Bit/s

8 =   19200 Bit/s

9 =   38400 Bit/s

10 =   57600 Bit/s

11 = 115200 Bit/s

¨

PLC

RUN

 


3-D dotyková sonda

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 6010

 

 

Volba dotykové sondy

 

Zadání:   0 = sonda s kabelovým přenosem

1 = sonda s infračerveným přenosem

¨

PLC

(heslo 123)

MP 6120

 

Posuv pro najetí (spínací sonda)

 

Zadání:   1 až 3000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6130

 

 

Maximální délka měření

 

Zadání:   0,001 až 99 999,9999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6140

 

 

Bezpečnostní vzdálenost od měřeného bodu

 

Zadání:   0,001 až 99 999,9999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6150

 

 

Rychloposuv při měřícím cyklu (spínací sonda)

 

Zadání:   10 až 20 000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6160

 

 

M-funkce pro otočení o 180° (měření přesazení dotykového hrotu)

 

Zadání:   -1 = orientace vřetena provádí přímo NC

0 = funkce neaktivní

1 až 999 = číslo M-funkce pro orientaci přes PLC

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6161

 

 

M-funkce pro orientaci vřetena před každým měřením

(funkce pro infra-sondy, úhel orientace v MP 6162)

 

Zadání:   -1 = orientace vřetena provádí přímo NC

0 = funkce neaktivní

1 až 999 = číslo M-funkce pro orientaci přes PLC

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6162

 

 

Úhel pro orientaci vřetena

 

Zadání:   0 až 359,9999 [°]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6163

 

 

Odchylka úhlu vřetena od MP6162, od které se již provede orientace

 

Zadání:   0 až 3,0000 [°]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 6165

 

 

Orientace sondy před startem cyklu 0,1 a při ručním měření

 

Zadání:   0 = orientace není prováděna

1 = orientace se provede (měření vždy ve stejné poloze)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6170

 

 

Počet měření při automatickém měření

(NC-blok Touch-Probe)

 

Zadání:   1 až 3

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6171

 

 

Max. rozptyl naměřených hodnot při automatickém měření

(MP6170 > 1)

Zadání:   0,002 až 0,999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6180.x

 

 

 

MP 6180.0

MP 6180.1

MP 6180.2

Souřadnice středu kalibračního kroužku pro cyklus 2 vztažené k nulovému

bodu stroje (rozsah pojezdu 1)

 

Zadání:   0 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

MP 6181.x

 

 

 

MP 6181.0

MP 6181.1

MP 6181.2

Souřadnice středu kalibračního kroužku pro cyklus 2 vztažené k nulovému

bodu stroje (rozsah pojezdu 2)

 

Zadání:   0 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

MP 6182.x

 

 

 

 

 

MP 6182.0

MP 6182.1

MP 6182.2

Souřadnice středu kalibračního kroužku pro cyklus 2 vztažené k nulovému

bodu stroje (rozsah pojezdu 3)

Zadání:   0 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

MP 6185

 

 

Vzdálenost pod horní hranou kalibračního kroužku (v ose sondy), ve které má být najeto při kalibraci poloměru

 

Zadání:   0,001 až 99 999,9999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

 


Proměření nástrojů sondou TT

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 6500

 

Měření nástrojů se sondou TT 130

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0:   cykly pro měření nástrojů

0 = blokovány

1 = cykly volně k použití

Bit 1:   měření poloměru

0 = měření poloměru povoleno, měření délky

délky s rotujícím vřetenem

1 = měření poloměru a jednotlivých břitů blokováno

Bit 2:   měření délky

0 = měření délky se stojícím vřetenem (Bit1=1)

1 = měření délky s rotujícím vřetenem, ale pouze je-li

v TOOL.T zadána hodnota TT:R-OFFS

Bit 3:                            orientace vřetena

0 = měření nástroje s orientovaným vřetenem

1 = měření nástroje bez orientovaného vřetena,

jednotlivé břity nelze měřit, měření poloměru

může být nepřesné

Bit 4:   otáčky vřetena

0 = nastavení otáček automatické

1 = použít vždy minimální otáčky vřetena

Bit 5:   NC-Stop při testování nástroje

0 = NC-program při překročení tolerance zlomení

nástroje nebude přerušen

1 = NC-program při překročení tolerance zlomení

nástroje bude přerušen a bude vydáno chybové

hlášení „zlomený nástroj“

Bit 6:   NC-Stop při měření nástroje

0 = NC-program při překročení tolerance zlomení

nástroje nebude přerušen

1 = NC-program při překročení tolerance zlomení

nástroje bude přerušen a bude vydáno chybové

hlášení „bod dotyku nedosažitenlý“

Bit 7:                            rezervován

Bit 8:   proces snímání

0 = snímací kotouček najet z několika směrů

1 = snímací kotouček najet pouze v jednom směru

¨

PLC

 

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 6500

 

Měření nástrojů se sondou TT 130 (pokračování)

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 9:   zjištění základního natočení sondy (Bit8=1)

0 = natočení snímacího kotoučku se nezjišťuje

1 = automatické zjištění natočení snímacího kotoučku

Bit 10:   proces snímání (Bit8=1)

0 = startovací bod napolohovat ve 3 hlavních osách

1 = startovací bod napolohovat v ose nástroje a v ose

pro najetí (MP6505, Bit9=0)

Bit 11:                            aktualizace údajů v tabulce nástrojů

0 = změna tabulky nástrojů podle naměřených hodnot

1 = proměření beze změny tabulky nástrojů

Bit 12:   PLC-posunutí nulového bodu

0 = polohování bez ohledu na PLC-posunutí nul. bodu

1 = vzít v úvahu PLC-posunutí nulového bodu

Bit 13:                            proměření v souřadném systému podle kalibrace

0 = měření v tomtéž souřadném systému, ve kterém

byla prováděna kalibrace sondy

1 = měření v jiném souřadném systému než byla

prováděna kalibrace sondy

Bit 14:                            proměření nástroje s nulovým počtem břitů

0 = s rotujícím vřetenem

1 = se stojícím vřetenem

¨

 

 

PLC

 

RUN

MP 6505.x

 

 

 

MP 6505.0

MP 6505.1

MP 6505.2

Směr najetí k proměření nástroje

 

Zadání:   0 = kladný směr najetí ve vztažné úhlové ose (osa 0°)

1 = kladný směr najetí v ose +90°

rozsah pojezdu 1                 2 = záporný směr najetí ve vztažné úhlové ose (osa 0°)

rozsah pojezdu 2                 3 = záporný směr najetí v ose +90°

rozsah pojezdu 3

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6507

 

Přepočet posuvu pro najetí

 

Zadání:   0 = s konstantní tolerancí

1 = s proměnnou tolerancí

2 = konstantní posuv

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 6510.x

 

 

 

MP 6510.0

MP 6510.1

Max. přípustná chyba měření při měření s rotujícím nástrojem

 

Zadání:   0,002 až 0,999 [mm]

první chyba

druhá chyba

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6520

 

Posuv pro najetí při měření se stojícím vřetenem

 

Zadání:   1 až 3 000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6530.x

 

 

MP 6530.0

MP 6530.1

MP 6530.2

Vzdálenost spodní hrany nástroje od horní hrany snímacího kotoučku TT 130

 

Zadání:   0,001 až 99,9999 [mm]

rozsah pojezdu 1

rozsah pojezdu 2

rozsah pojezdu 3

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6531.x

 

 

MP 6531.0

MP 6531.1

MP 6531.2

Průměr případně délka hrany snímacího kotoučku TT 130

 

Zadání:   0,001 až 99,9999 [mm]

rozsah pojezdu 1

rozsah pojezdu 2

rozsah pojezdu 3

¨

PLC

 

RUN

MP 6540.x

 

 

 

 

 

MP 6540.0

MP 6540.1

Bezpečnostní zóna okolo snímacího kotoučku TT 130 pro předpolohování

 

Zadání:   0,001 až 99 999,9999 [mm]

 

ve směru osy nástroje

v rovině kolmé k ose nástroje

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6550

 

Rychloposuv při měřícím cyklu pro TT 130

 

Zadání:   10 až 20 000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6560

 

M-funkce pro orientaci vřetena při měření jednotlivých břitů

 

Zadání:        -1 = orientaci provádí přímo NC-software

0 = bez funkce

1 až 999 = M-funkce pro orientaci vřetena přes PLC

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 6570

 

Max. přípustná obvodová rychlost na břitu nástroje

 

Zadání:   1,0000 až 129,0000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6572

 

Max. přípustné otáčky při měření nástroje

 

Zadání:   1 až 1000 [ot/min]

0 = 1000 ot/min

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6580.x

 

 

 

MP 6580.0

MP 6580.1

MP 6580.2

Souřadnice středu snímacího kotoučku TT 130 vztažené k nulovému bodu stroje (rozsah pojezdu 1)

 

Zadání:   -99 999,9999 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6581.x

 

 

 

 

 

 

MP 6581.0

MP 6581.1

MP 6581.2

Souřadnice středu snímacího kotoučku TT 130 vztažené k nulovému bodu stroje (rozsah pojezdu 2)

 

Zadání:   -99 999,9999 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6582.x

 

 

 

 

 

 

MP 6582.0

MP 6582.1

MP 6582.2

Souřadnice středu snímacího kotoučku TT 130 vztažené k nulovému bodu stroje (rozsah pojezdu 3)

 

Zadání:   -99 999,9999 až 99 999,9999 [mm]

souřadnice X

souřadnice Y

souřadnice Z

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6585

 

Kontrola polohy rotačních a pomocných lineárních os při měření nástrojů

 

Formát:   %xxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 5 odpovídá ose A až W

0 = bez kontroly

1 = kontrola aktivní

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 6586.x

 

 

MP 6586.0-5

Ref-souřadnice pro kontrolu polohy rotačních a pomocných lineárních os

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm příp. °]

osa A až W

¨

PLC

 

(heslo 123)

RUN


Řezání závitů

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7110.0

 

 

MP 7110.1

Min. hodnota potenciometru posuvu při řezání závitů

 

Zadání:   0 až 150 [%]

Max. hodnota potenciometru posuvu při řezání závitů

 

Zadání:   0 až 150 [%]

¨

PLC

 

RUN

MP 7120.0

 

 

MP 7120.1

 

 

MP 7120.2

Zpoždění změny směru otáčení vřetena při řezání závitů

 

Zadání:   0 až 65,535 [s]

Předstih vypnutí vřetena s kódovaným výstupem otáček při řezání závitů

 

Zadání:   0 až 65,535 [s]

Čas chodu vřetena po dosažení hloubky vrtání při řezání závitů

 

Zadání:   0 až 65,535 [s]

¨

PLC

 

RUN

MP 7130

Najetí do závitu při řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky

 

Zadání:   0,001 až 10 [°/min]

¨

PLC

 

RUN

MP 7150

Polohovací okno nástrojové osy při řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky

 

Zadání:   0,0001 až 2 [mm]

¨

PLC

 

RUN

MP 7160

 

Chování vřetena při cyklech 17 a 18

 

Formát:   %xxxx

Zadání:   Bit 0:                            orientace vřetena při cyklu 17 a 207

0 = před vykonáním cyklu provést orientaci

1 = orientaci neprovádět

Bit 1:   otáčky vřetena

0 = bez omezení

1 = omezit tak, aby ca. 1/3 času byly otáčky konstantní

Bit 2:   vřeteno v polohové vazbě

0 = provoz bez polohové vazby

1 = vřeteno v polohové vazbě

Bit 3:   IPC-filtry a předřízení zrychlení

0 = aktivní

1 = neaktivní

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


Zobrazení a programování

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 7210

 

Programovací pracoviště

 

Zadání:   0 = řídící systém (provoz na stroji)

1 = programovací pracoviště s aktivním PLC

2 = programovací pracoviště s neaktivním PLC

¨

 

(heslo 123)

MP 7212

 

Hlášení „Přerušení proudu“

 

Zadání:   0 = potvrzení ručně klávesou CE

1 = automatické potvrzování (hlášení se nezobrazí)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7220

 

Krok číslování NC-bloků v programování DIN/ISO

 

Zadání:   0 až 250

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7224.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7224.1

Blokování zobrazení softkláves typů souborů (ve správci souborů)

 

Formát:   %xxxxxxxx

Zadání:   0 = neblokovat                            Bit 0:  HEIDENHAIN programy (.H)

1 = blokovat                            Bit 1:  DIN/ISO programy (.I)

Bit 2:  Tabulky nástrojů (.T)

Bit 3:  Tabulky nulových bodů (.D)

Bit 4:  Tabulky palet (.P)

Bit 5:  Textové soubory (.A)

Bit 6:  Soubory nápovědy (.HLP)

Bit 7:  Tabulky bodů (.PNT)

Ochrana souborů proti editaci a vymazání

 

Formát:   %xxxxxxxx

Zadání:   0 = bez ochrany                            Bit 0:  HEIDENHAIN programy (.H)

1 = ochrana                            Bit 1:  DIN/ISO programy (.I)

Bit 2:  Tabulky nástrojů (.T)

Bit 3:  Tabulky nulových bodů (.D)

Bit 4:  Tabulky palet (.P)

Bit 5:  Textové soubory (.A)

Bit 6:  Soubory nápovědy (.HLP)

Bit 7:  Tabulky bodů (.PNT)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7226.0

 

 

MP 7226.1

Velikost tabulky palet

 

Zadání:   0 až 255 [řádků]

Velikost tabulky nulových bodů

 

Zadání:   0 až 255 [řádků]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7229.0

MP 7229.1

Délka NC-programu pro přezkoušení programů

Zadání:   100 až 9999 [NC-bloků]

Délka NC-programu, do které jsou povoleny FK-bloky

 

Zadání:   100 až 9999 [NC-bloků]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7230.x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7230.0

MP 7230.1

MP 7230.2

MP 7230.3

Volba jazyka dialogů

 

Zadání:     0 = angličtina

1 = němčina

2 = čeština

3 = francoužština

4 = italština

5 = španělština

6 = portugalština

7 = švédština

8 = dánština

9 = finština

10 = holandština

11 = polština

12 = maďarština

13 = rezervováno          (čínské softklávesy – pouze MP7230.0)

14 = ruština                            (psáno latinkou)

 

NC dialogy, softklávesy cyklů výrobce

PLC dialogy

PLC chybová hlášení

HELP soubory

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7235

 

Časové rozdíl od interních hodin TNC (nastavení v BIOSu)

 

Zadání:   -23 až +23 [hodin]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7237.0

 

 

 

 

MP 7237.1

 

 

MP 7237.2

Zobrazení PLC-čítačů provozních časů stroje

 

Zadání:   Bit 0 až 7 odpovídá PLC-čítači 1 až 8

0 = nezobrazit

1 = zobrazit

Nulování PLC-čítačů provozních časů stroje pomocí hesla 857282

 

Zadání:   Bit 0 až 7 odpovídá PLC-čítači 1 až 8

0 = nenulovat

1 = nulovat

Nulování NC-čítačů provozních časů stroje pomocí hesla 857282

 

Zadání:   Bit 0:   bez funkce

Bit 1:   provozní čas „stroj zapnut“

Bit 2:   provozní čas „chod programu“

0 = nenulovat

1 = nulovat

¨

PLC

 

RUN

MP 7238.x

 

 

 

MP 7238.0-7

Dialogy pro PLC-čítače provozních časů

 

Zadání:   0 až 4095

Číslo dialogu ze souboru PLC-dialogů (OEM.SYS)

PLC-čítač 1 až 8

¨

PLC

 

RUN

MP 7245

 

Blokování pomocných cyklů

 

Zadání:   0 = blokovat

1 = povolit

¨

PLC

 

RUN

MP 7246

 

Blokování NC-bloků pro polohování paralelních os

 

Zadání:   0 = paralelní polohování povolit

1 = paralelní polohování blokovat

¨

PLC

 

RUN

MP 7251

 

Počet globálních Q-parametrů, které jsou předávány z cyklu výrobce do NC-pgm

 

Zadání:   0 až 100

¨

PLC

 

RUN

MP 7260

 

Počet nástrojů v tabulce nástrojů

 

Zadání:   0 až 30 000

¨

 

(heslo 123)

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7261.x

 

 

MP 7261.0-3

Počet míst v zásobníku nástrojů

 

Zadání:   0 až 254

zásobník 1 až 4

¨

 

(heslo 123)

MP 7262

 

Max. počet indexů nástroje pro indexované nástroje

 

Zadání:   0 až 9

¨

 

(heslo 123)

MP 7263

 

Softklávesa TABULKA POZIC

 

Formát:   %x

Zadání:   Bit 0:

0 = softklávesu zobrazit

1 = softklávesu nezobrazit

¨

 

(heslo 123)

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7266.x

 

 

 

 

MP 7266.0

MP 7266.1

MP 7266.2

MP 7266.3

MP 7266.4

MP 7266.5

MP 7266.6

MP 7266.7

MP 7266.8

MP 7266.9

MP 7266.10

MP 7266.11

MP 7266.12

MP 7266.13

MP 7266.14

MP 7266.15

MP 7266.16

MP 7266.17

MP 7266.18

MP 7266.19

MP 7266.20

MP 7266.21

MP 7266.22

MP 7266.23

MP 7266.24

MP 7266.25

MP 7266.26

MP 7266.27

MP 7266.28

MP 7266.29

MP 7266.30

MP 7266.31

Konfigurace sloupců tabulky nástrojů

 

Zadání:            0 = sloupec nezobrazit

1 až 99 = pozice sloupce v tabulce

 

jméno nástroje (až 16-místné alfanumerické)

délka nástroje (L)

poloměr nástroje (R)

poloměr 2 nástroje (R2)

přídavek na délku nástroje (DL)

přídavek na poloměr nástroje (DR)

přídavek na poloměr 2 (DR2)

blokovaný nástroj? (TL)

sesterský nástroj (RT)

max. čas použití, M4543 (TIME1)

max. čas použití, TOOL CALL (TIME2)

aktuální čas použití (CUR.TIME)

komentář k nástroji (DOC)

počet břitů nástroje (CUT)

tolerance opotřebení délky nástroje (LTOL)

tolerance opotřebení poloměru nástroje (RTOL)

směr řezu nástroje (DIRECT)

přídavná informace pro PLC, Modul 9093 (PLC)

kontrola sondou TT – délka pro výměnu nástroje (TT:L-OFFS)

kontrola sondou TT – poloměr pro výměnu nástroje (TT:R-OFFS)

zlomová tolerance délky nástroje (LBREAK)

zlomová tolerance poloměru nástroje nástroje (RBREAK)

délka břitů (LCUTS)

úhel vnoření (ANGLE)

typ nástroje (TYP)

materiál nástroje (TMA)

tabulka řezných dat (CDT)

PLC-hodnota (PLC-VAL)

přesazení sondy TT v hlavní ose (CAL-OF1)

přesazení sondy TT ve vedlejší ose (CAL-OF2)

úhel vřetena při kalibraci sondy TT (CAL-ANG)

typ nástroje pro tabulku pozic (PTYP)                                         (od NC.S. 340420-02)

¨

 

(heslo 123)

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 7267.x

 

MP 7267.0

MP 7267.1

MP 7267.2

MP 7267.3

MP 7267.4

MP 7267.5

MP 7267.6

MP 7267.7

MP 7267.8

MP 7267.9

MP 7267.10

MP 7267.11

MP 7267.12

MP 7267.13

MP 7267.14

MP 7267.15

MP 7267.16

MP 7267.17

Konfigurace tabulky pozic

 

Zadání:            0 = sloupec nezobrazit

1 až 99 = pozice sloupce v tabulce

číslo nástroje (T)

zvláštní nástroj (ST)

pevná pozice (F)

blokovaná pozice (L)

PLC-status (PLC)

jméno nástroje (TNAME)

komentář k nástroji (DOC)

typ nástroje pro tabulku pozic (PTYP)

hodnota 1 (P1)

hodnota 2 (P2)

hodnota 3 (P3)

hodnota 4 (P4)

hodnota 5 (P5)

pozice rezervována (RSV)

blokovat pozici nad (LOCKED_ABOVE)

blokovat pozici pod (LOCKED_BELLOW)

blokovat pozici vlevo (LOCKED_LEFT)

blokovat pozici vpravo (LOCKED_RIGHT)

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

 

(heslo 123)

MP 7270

 

Zobrazení hodnoty posuvu v režimech „Ruční provoz“ a „Ruční kolečko“

 

Zadání:   0 = zobrazení po stisku směrového tlačítka (dle MP1020.x)

1 = trvalé zobrazení (nejmenší hodnota z MP 1020.x)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7280

 

Znak pro oddělení desetinných míst

 

Zadání:   0 = desetinná čárka

1 = desetinná tečka

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7281

 

Způsob zobrazení NC-programů

 

Zadání:   0 = všechny NC-bloky kompletní

1 = aktuální blok komplet, u ostatních pouze první řádek

2 = všechny bloky jedním řádkem, při editaci komplet

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7285

 

Přepočet délky nástroje pro indikaci polohy osy nástroje

 

Zadání:   0 = bez započtení délky nástroje

1 = včetně délky (na špičku) nástroje

¨

PLC

(heslo 123)

RUN


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7289

 

Krok indikace polohy pro vřeteno

 

Zadání:   0 = 0,1°

1 = 0,05°

2 = 0,01°

3 = 0,005°

4 = 0,001°

5 = 0,0005°

6 = 0,0001°

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7290.x

 

Krok indikace polohy pro osy

 

Zadání:   0 = 0,1 mm nebo 0,1°

1 = 0,05 mm nebo 0,05°

2 = 0,01 mm nebo 0,01°

3 = 0,005 mm nebo 0,005°

4 = 0,001 mm nebo 0,001°

5 = 0,0005 mm nebo 0,0005°

6 = 0,0001 mm nebo 0,0001°

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7291.x

 

 

 

 

 

MP 7291.0

MP 7291.1

MP 7291.2

Zobrazení os na obrazovce

 

Formát:                           SXYZABCUVWxyzabcuvw-

Zadání:   znaky 1 až 9 zprava určují zobrazení v řádku 1 až 9

znak 10 platí pro vřeteno, které se zobrazí vždy v řádku 9

rozsah pojezdu 1

rozsah pojezdu 2

rozsah pojezdu 3

¨

PLC

 

RUN

MP 7295

 

Blokování nastavení vztažných bodů

 

Formát:   %xxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 8 odpovídá ose 1 až 9

0 = vztažný bod lze nastavit

1 = nastavení blokováno

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7296

 

Blokování nastavení vztažného bodu oranžovými osovými tlačítky

 

Zadání:   0 = vztažný bod lze zadat osovým tlačítkem i softklávesou

1 = vztažný bod možno nastavit pouze softklávesami

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7300

 

Nulování indikace stavu, Q-parametrů a dat nástroje

 

Zadání:   0 = vynulovat vše při navolení nového programu

1 = nulovat vše při volbě programu a M02, M30, END PGM

2 = nulovat indikaci a data nástroje při volbě programu

3 = nulovat indikaci a data nástroje při volbě programu

a při M02, M30, END PGM

4 = nulovat indikaci a Q-parametry při volbě programu

5 = nulovat indikaci a Q-parametry při volbě programu

a při M02, M30, END PGM

6 = nulovat indikaci při navolení programu

7 = nulovat indikaci při volbě pgm a M02, M30, END PGM

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7310

 

Definice pro zobrazení grafiky

 

Formát:   %xxxxxxx

Zadání:   Bit 0:                            zobrazení ve třech rovinách

0 = německá norma

1 = americká norma

Bit 1:   otočení souřadného systému v rovině obrábění

0 = bez natočení

1 = souřadný systém otočit o 90°

Bit 2:   BLK FORM po posunutí nulového bodu cyklem 7

0 = polotovar posunout s nulovým bodem

1 = polotovar neposouvat

Bit 3:   poloha kurzoru při zobrazení ve třech rovinách

0 = nezobrazovat polohu kurzoru

1 = zobrazovat polohu kurzoru

Bit 4:                            rezervován

Bit 5:   grafika v TESTU programu

0 = 2,5D

1 = 3D

Bit 6:   grafika při PROVOZU programu

0 = 2,5D

1 = 3D

Bit 7:                            rezervován

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7315

Poloměr nástroje pro grafické zobrazení bez TOOL CALL

 

Zadání:   0,0000 až 99 999,9999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání Změna přes Reakce TNC

MP 7316

Hloubka průniku nástroje pro grafické zobrazení bez TOOL CALL

 

Zadání:   0,0000 až 99 999,9999 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7317.0

 

MP 7317.1

M-funkce pro start grafického zobrazení

 

Zadání:   0 až 88

M-funkce pro přerušení grafického zobrazení

 

Zadání:   0 až 88

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7330.x

 

 

MP 7330.0-15

Definice parametrů uživatele

 

Zadání:   0 až 9999,00                            (číslo parametru uživatele)

parametr 1 až 16

¨

PLC

 

RUN

MP 7340.x

 

 

MP 7340.0-15

Dialogy pro parametry uživatele

 

Zadání:   0 až 4095                              (číslo řádku ze souboru PLC-dialogů)

dialog 1 až 16

¨

PLC

 

RUN

 


Barvy pro zobrazení a grafiku

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7350

MP 7392

Hodnoty zadání:    $0000000 až $03F3F3F

 

červená      –                             zelená          –    modrá

0..3      0..F        0..3      0..F         0..3      0..F

hrubě  jemně     hrubě  jemně      hrubě  jemně

 

MP 7350

Rámečky oken

¨

PLC

RUN

MP 7351

Chybová hlášení

¨

PLC

RUN

MP 7352.x

 

MP 7352.0

MP 7352.1

MP 7352.2

Zobrazení v režimech provozu „stroj“

 

pozadí

text

dialogy

¨

PLC

RUN

MP 7353.x

 

MP 7353.0

MP 7353.1

MP 7353.2

Zobrazení v režimech provozu „programování“

 

pozadí

text

dialogy

¨

PLC

RUN

MP 7354.x

 

 

MP 7354.0

MP 7354.1

MP 7354.2

MP 7354.3

Zobrazení textu programu v režimech provozu „stroj“

 

pozadí

text programu

aktuální NC-blok

pozadí neaktuálního okna

¨

PLC

RUN

MP 7355.x

 

MP 7355.0

MP 7355.1

MP 7355.2

MP 7355.3

Zobrazení textu programu v režimech provozu „programování“

 

pozadí

text programu

aktuální NC-blok

pozadí neaktuálního okna

¨

PLC

RUN

MP 7356.x

 

MP 7356.0

MP 7356.1

MP 7356.2

Zobrazení ve stavovém okně a v PLC-okně

 

pozadí

indikace polohy os ve stavovém okně

údaje ve stavovém okně kromě polohy os

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7357.x

 

 

MP 7357.0

MP 7357.1

Softklávesy v režimech provozu „stroj“

 

pozadí softkláves

symboly na softklávesách

¨

PLC

RUN

MP 7358.x

 

MP 7358.0

MP 7358.1

Softklávesy v režimech provozu „programování“

 

pozadí softkláves

symboly na softklávesách

¨

PLC

RUN

MP 7360.x

 

MP 7360.0

MP 7360.1

MP 7360.2

MP 7360.3

MP 7360.4

MP 7360.5

MP 7360.6

Zobrazení grafiky ve formátu 3-D a půdorys

 

pozadí

horní plocha

3D – čelní plocha

texty v grafickém okně

3D – boční plocha

nejhlubší bod polotovaru

nejvyšší bod polotovaru (pod horní plochou)

¨

PLC

RUN

MP 7361.x

 

MP 7361.0

MP 7361.1

MP 7361.2

MP 7361.3

MP 7361.4

Zobrazení grafiky ve třech rovinách / osciloskop

 

pozadí

nárys / mřížka

půdorys a bokorys / neakivní kanál

osový kříž a texty v grafickém okně / kurzor

kurzor / aktivní kanál

¨

PLC

RUN

MP 7362.x

 

MP 7362.0

MP 7362.1

MP 7362.2

MP 7362.3

Přídavné stavové zobrazení v grafickém okně

 

pozadí grafického okna

pozadí stavové indikace

stavové symboly

stavové hodnoty

¨

PLC

RUN

MP 7363.x

 

MP 7363.0

MP 7363.1

MP 7363.2

MP 7363.3

MP 7363.4

Grafika v režimu „programování“

 

pozadí

vyřešené části kontury při FK-programování

podprogramy a rámeček pro lupu (zoom)

alternativní řešení kontury při FK-programování

nevyřešené části kontury při FK-programování

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7364.x

 

MP 7364.0-6

 

MP 7364.7

MP 7364.8

MP 7364.9

Zobrazení pomocných obrázků pro cykly

 

barva 1 až 7 jednotlivých vrstev obrázku

čáry (obrysy a kóty) v obrázku

prosvětlený (aktivní) element obrázku

pozadí

¨

PLC

RUN

MP 7365.x

 

MP 7365.0

MP 7365.1

MP 7365.2

MP 7365.3

MP 7365.4

MP 7365.5

MP 7365.6

MP 7365.7

Zobrazení v interním osciloskopu

 

pozadí

kanál 1

kanál 2

kanál 3

kanál 4

aktivní kanál

mřížka

kurzor a text

¨

PLC

RUN

MP 7366.x

 

MP 7366.0

MP 7366.1

MP 7366.2

MP 7366.3

MP 7366.4

MP 7366.5

MP 7366.6-14

Zobrazení v dialogovém okně (HELP-klávesa, PopUp-menu apod.)

 

pozadí

text případně popředí

aktuální řádek

nadpis okna

rolovací lišta

posuvník v rolovací liště

rezervováno

¨

PLC

RUN

MP 7367.x

 

MP 7367.0

MP 7367.1

MP 7367.2

MP 7367.3

MP 7367.4

MP 7367.5

MP 7367.6-14

Zobrazení ve velkém PLC-okně

 

pozadí

barva 1

barva 2

barva 3

barva 4

barva 5

barva 6 až 14

¨

PLC

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7368.x

 

MP 7368.0

MP 7368.1

MP 7368.2

MP 7368.3

Kalkulačka

 

pozadí

tlačítka a pozadí zobrazení

symboly na kalkulačce (např. „c“ u funkce cos)

texty na kalkulačce (např. “os” u funkce cos)

¨

PLC

RUN

MP 7369.x

 

MP 7369.0

MP 7369.1

MP 7369.2

MP 7369.3

MP 7369.4

MP 7369.5

MP 7369.6

Adresářová struktura v PGM MGT

 

pozadí textu

písmo

pozadí textu aktivního adresáře

barva čar adresářového „stromu“

adresář

diskové jednotky

pozadí textu v překrývacích oknech správce souborů

¨

PLC

RUN

MP 7392

 

Spořič obrazovky

 

Zadání:   1 až 99 [min]

0 = spořič vypnut

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7410

 

Cyklus „měřítko“ účinný pro 2 nebo 3 osy

 

Zadání:   0 = cyklus „měřítko“ působí ve všech třech hlavních osách

1 = cyklus „měřítko“ účinkuje pouze v rovině obrábění

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7411

 

Data nástroje v bloku TOUCH PROBE

 

Formát:   %xx

Zadání:   Bit 0:   jako data nástroje použít

0 = kalibrované údaje dotykové sondy

1 = aktuální údaje z posledního bloku TOOL CALL

Bit 1:   počet sad kalibrovaných údajů

0 = pouze jedna sada údajů dotykové sondy

1 = v tabulce nástrojů povolit více sad údajů sondy

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7420

 

Cyklus pro frézování kapes s libovolnou konturou

 

Formát:   %xxxxx

Zadání:   Bit 0:   směr frézování kanálů

0 =                            frézování kanálů kontury u kapes proti směru

hodinových ručiček, u ostrůvků ve směru ručiček

1 = frézování kanálů kontury u kapes ve směru

hodinových ručiček, u ostrůvků proti směru ručiček

Bit 1:   pořadí pro vybrání kapsy a frézování kanálů

0 = nejprve frézovat kanál kontury, pak vybrat kapsu

1 = nejprve vybrat kapsu, pak frézovat kanál kontury

Bit 2:                            sjednocení programovaných částí kontury

0 = sjednotit přesazené dráhy středu nástroje (korekce)

1 = sjednotit přesazené části kontury (bez korekce)

Bit 3:   vybrání kapsy a frézování kanálu kontury

0 = vybrat až do dna kapsy, pak frézovat konturu

1 = pro každý přísuv vždy vybrat a ofrézovat

Bit 4:   poloha po ukončení cyklu

0 = stejná jako před voláním cyklu

1 = vyjet pouze v ose nástroje na bezpečnou výšku

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7430

 

Faktor překrytí při frézování kapes

 

Zadání:   0,001 až 1,414

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7431

 

Přípustná odchylka koncového bodu kruhového oblouku jako části kontury

 

Zadání:   0,0001 až 0,016 [mm]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7440

 

Vydávání M-funkcí

 

Formát:   %xxxxxxx

Zadání:   Bit 0:   stop programu při M06

0 =                            pozastavit program

1 = normální chod programu

Bit 1:   modální volání cyklu funkcí M89

0 = normální předání kódu M89 na začátku bloku

1 = modální volání cyklu, M89 účinná na konci bloku

Bit 2:   stop programu při M-funkci

0 = pozastavení programu do odhlášení M-funkce

1 = normální chod programu, na odhlášení nečekat

Bit 3:   přepnutí kV-faktorů při M105/M106

0 = bez funkce

1 = přepnout na druhou sadu kV-faktorů

Bit 4:   redukce posuvu nástrojové osy při M103

0 = ne

1 = ano

Bit 5:                            rezervován

Bit 6:                            automatická aktivace M134

0 = M134 nutno aktivovat v NC programu

1 = M134 aktivována automaticky při navolení programu

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7441

 

Chybová hlášení při volání cyklů

 

Formát:   %xxx

Zadání:   Bit 0:   hlášení „VRETENO ?“, není-li funkce M3/M4

0 = zobrazit

1 = potlačit

Bit 1:                            rezervován (zadat hodnotu 0)

Bit 2:   hlášení „ZADAT HLOUBKU ZAPORNOU“

0 = potlačit

1 = zobrazit

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7442

 

M-funkce pro orientaci vřetena v obráběcích cyklech

 

Zadání:        -1 = orientaci provádí přímo NC-software

0 = orientaci neprovádět

1 až 999 = M-funkce pro orientaci vřetena

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 7450

 

Výpočet polohy nástroje pro výměnu dle MP 951.x při provádění předvýpočtu

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0 až 13 odpovídá ose 1 až 14

0 = polohu nepočítat

1 = polohu počítat

¨

PLC

RUN

MP 7451.x

 

Posuv pro najetí na konturu

 

Zadání:   10 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

 

RUN

MP 74000

 

Max. dráhový posuv při nastavení potenciometru posuvu na 100%

 

Zadání:   0 až 300 000 [mm/min]

0 = bez omezení

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 74001

 

Max. rychlost kompenzačních pohybů hlavních os při M128

 

Zadání:   0 až 300 000 [mm/min]

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

MP 74005

 

Vztažný bod pro nulové body z tabulky nulových bodů

 

Zadání:   0 = nulový bod obrobku

1 = nulový bod stroje (MP 960.x)

¨

PLC

(heslo 123)

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7480

 

MP 7480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7480.1

Vydávání čísla nástroje a čísla pozice

 

při TOOL CALL

 

Zadání:   0 = bez funkce

1 = vydání čísla nástroje pouze při změně nástroje

2 = vydání čísla nástroje při každém TOOL CALL

3 = vydání čísla a pozice nástroje při změně nástroje

4 = vydání čísla a pozice nástroje při každém TOOL CALL

5 = vydání čísla a pozice nástroje při změně nástroje

Tabulka pozic zůstává beze změny.

6 = vydání čísla a pozice nástroje při každém TOOL CALL

Tabulka pozic zůstává beze změny.

 

při TOOL DEF

 

Zadání:   0 = bez funkce

1 = vydání čísla nástroje pouze při změně nástroje

2 = vydání čísla nástroje při každém TOOL DEF

3 = vydání čísla a pozice nástroje při změně nástroje

4 = vydání čísla a pozice nástroje při každém TOOL DEF

¨

PLC

 

RUN

MP 7490

 

Funkce pro rozsahy pojezdů

 

Formát:   %xxxx

Zadání:   Bit 0:   počet rozsahu pojezdů (MOD v Ručním režimu)

0 = zobrazit pouze 1 rozsah pojezdu

1 = zobrazit 3 rozsahy pojezdu

Bit 1:   počet vztažných bodů

0 = každý rozsah pojezdu má svůj vztažný bod

(a 3 paměti pro nastavení sklopných hlav)

1 = jeden společný vztažný bod pro všechny rozsahy

Bit 2:                            kalibrované údaje dotykové sondy pro měření

obrobku

0 = jedna sada údajů pro všechny rozsahy pojezdu

1 = pro každý rozsah vlastní sada kalibrovaných údajů

Bit 3:                            kalibrované údaje dotykové sondy pro měření

nástrojů

0 = jedna sada údajů pro všechny rozsahy pojezdu

1 = pro každý rozsah vlastní sada kalibrovaných údajů

¨

PLC

 

RUN

 

 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7500

 

Sklopení roviny obrábění

 

Formát:   %xxxxxxxx

Zadání:   Bit 0:   sklopení roviny obrábění

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 1:   úhel sklopené roviny obrábění

0 = odpovídá nastavení sklopných os hlavy/stolu

1 = odpovídá prostorovým úhlům (TNC přepočítá

příslušné nastavení sklopných os hlavy/stolu)

Bit 2:   cyklus 19

0 = neprovádí polohování sklopných os

1 = automaticky napolohuje sklopné osy

Bit 3:   vztažný bod ve sklopené rovině obrábění

0 = zohlední se aktuální nastavení sklopných vztažené

k nulovému bodu stroje

1 = vychází se z nastavení 0° první rotační osy

Bit 4:                            mechanické rozměry při výměně frézovací hlavy

0 = při volání M128, M114 nebo cyklu 19 kompenzovat

1 = kompenzovat pomocí PLC-posunutí nulového bodu

Bit 5:   pro nastavení polohy sklopných os použít

0 = aktuální nastavení vztažené k nulovému bodu stroje

1 = nastavení zadané pomocí softklávesy 3D ROT

Bit 6:                            prostorový úhel osy C je realizován

0 = natočením souřadného systému

1 = natočením otočného stolu

Bit 7:   aktuální nastavení sklopných os je odvozeno

0 = od polohy os vztažené k nulovému bodu stroje

1 = v případě aktivního „sklopení roviny“ v Ručním                                                                   režimu od úhlu zadaném v menu 3D ROT,

v opačném případě od REF-souřadnic otočných os

Bit 8:   bez funkce

¨

PLC

 

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7502

 

Chování funkcí M144/M145

 

Formát:   %xxx

Zadání:   Bit 0:   funkce M144/M145

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 1:                            M144/M145 v automatických režimech provozu

0 = funkce M144/M145 aktivní

1 = M144 je automaticky aktivována po startu NC-pgm.

Vypnout pak možno pouze v programu funkcí M145

Bit 2:                            M144/M145 v ručních režimech provozu

0 = neaktivní

1 = aktivní

¨

PLC

 

RUN

MP 7510.x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7510.0-14

Transformovaná osa

 

Formát:   %xxxxxx

Zadání:   0 = konec transformačního řetězce

Bit 0:   odpovídá ose X

Bit 1:   odpovídá ose Y

Bit 2:   odpovídá ose Z

Bit 3:   odpovídá ose A

Bit 4:   odpovídá ose B

Bit 5:   odpovídá ose C

transformace 1 až 15

¨

PLC

 

RUN

MP 7520.x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7520.0-14

Přídavné informace pro transformaci

 

Formát:   %xx

Zadání:   Bit 0:                            sklopná/otočná osa

0 = hlava

1 = stůl

Bit 1:   rozměry pro transformaci v MP 7530.x

0 = inkrementální pro sklopnou/otočnou hlavu

1 = absolutní vzhledem k nulovému bodu stroje

pro sklopný/otočný stůl

transformace 1 až 15

¨

PLC

 

RUN


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7530.x

 

 

 

MP 7530.0-14

Rozměry pro transformaci

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm]

0 = volná osa

transformace 1 až 15

¨

PLC

 

RUN

MP 7550.x

 

 

 

MP 7550.0

MP 7550.1

MP 7550.2

Výchozí poloha sklopné/otočné osy

 

Zadání:   -99 999,9999 až +99 999,9999 [mm příp. °]

 

osa A

osa B

osa C

¨

PLC

 

RUN

 


Hardware

 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7600.0

 

 

 

MP 7600.1

Čas cyklu polohové smyčky = MP 7600.0 * 0,6 ms

 

Zadání:   1 až 20

(doporučená hodnota = 3 Þ 1,8 ms)

Čas PLC-cyklu = čas cyklu polohové smyčky * MP 7600.1

 

Zadání:   1 až 20

(doporučená hodnota = 7 Þ 12,5 ms)

¨

 

RESET

MP 7620

 

Potenciometry posuvu a otáček

 

Formát:   %xxxxxxx

Zadání:   Bit 0:                            potenciometr posuvu při stisku tlačítka rychloposuvu

v režimu Provoz programu

0 = neúčinný

1 = účinný

Bit 1:   bez funkce

Bit 2:                            potenciometr posuvu při stisku tlačítka rychloposuvu

a směrového tlačítka v Ručním režimu

0 = neúčinný

1 = účinný

Bit 3:                            charakteristika potenciometrů posuvu a vřetena

0 = lineární s krokem 1%

1 = nelineární

Bit 4:   bez funkce

Bit 5:                            rezervován

Bit 6:                            vyhlazení posuvu

0 = neaktivní

1 = aktivní

¨

PLC

 

RUN

MP 7640

Ruční kolečko

 

Zadání:   0 = nepřipojeno

1 = rezervováno

2 = HR 130

3 = rezervováno

4 = rezervováno

5 = až 3ks HR 150 přes panel HRA 110

6 = HR 410

7 až 10 = rezervováno

¨

PLC

RUN


Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7641

Zadání faktoru dělení

 

Zadání:   0 = přes TNC-klávesnici

1 = přes PLC pomocí Modulu 9036

¨

PLC

 

RUN

MP 7645

 

MP 7645.0

 

 

 

 

MP 7645.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 7645.1

 

 

 

 

 

MP 7645.2

 

 

 

 

MP 7645.3-7

Inicializační parametry pro ruční kolečko

 

vyhodnocení kláves HR 410

 

Zadání:   0 = vyhodnocení kláves přes NC, včetně LED-diod

1 = vyhodnocení kláves přes PLC

 

přiřazení 3. ručního kolečka přes osový přepínač S2, je-li MP 7645.2 = 0

 

Zadání:   0:  poloha 1 ® osa Z

poloha 2 ® osa IV

poloha 3 ® osa V

1:  poloha 1 ® osa X

poloha 2 ® osa Y

poloha 3 ® osa Z

poloha 4 ® osa IV

poloha 5 ® osa V

2:  poloha 3 ® osa Z

poloha 4 ® osa IV

poloha 5 ® osa V

 

pevné přiřazení 3. ručního kolečka, je-li MP 7645.2 = 1

 

Zadání:     4 = osa Z

8 = osa IV                            (MP 410.3)

16 = osa V                                      (MP 410.4)

 

přiřazení 3. ručního kolečka přes osový přepínač nebo MP 7645.1

 

Zadání:   0 = přiřazení osovým přepínačem podle MP 7645.0

1 = přiřazení podle MP 7645.1

 

bez funkce

¨

PLC

 

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7650

Směr čítání signálů ručního kolečka

 

Formát:   %xxxxxxxxxx

Zadání:   0 = záporný

1 = kladný

¨

PLC

 

RUN

MP 7660

Hystereze ručního kolečka

 

Zadání:   0 až 65 535 [inkrementů]

¨

PLC

 

RUN

MP 7670

 

 

 

MP 7670.0

MP 7670.1

MP 7670.2

Faktor dělení signálu ručního kolečka

 

Zadání:   0 až 10

 

pomalu (HR 130 / 3xx / 410)

středně (pouze HR 410)

rychle (pouze HR 410)

¨

PLC

 

RUN

MP 7671

 

 

 

MP 7671.0

MP 7671.1

MP 7671.2

Posuv v režimu Ruční kolečko

 

Zadání:   0 až 1000 [% posuvu z MP 1020]

 

pomalu (HR 130 / 3xx / 410)

středně (pouze HR 410)

rychle (pouze HR 410)

¨

PLC

 

RUN

MP 7680

 

Víceúčelová funkce

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 0:                            paměťová funkce směrových tlačítek s M4562

0 = neaktivní

1 = aktivní, je-li M4562 nastaven

Bit 1:                            znovunajetí na konturu

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 2:                            předvýpočet NC-bloků

0 = neaktivní

1 = aktivní

Bit 3:                            přerušení předvýpočtu při STOP nebo M06

0 = ano

1 = ne

¨

PLC

 

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7680

 

Víceúčelová funkce (pokračování)

 

Formát:   %xxxxxxxxxxxxxx

Zadání:   Bit 4:                            zohlednění programované časové prodlevy

při provádění předvýpočtu

0 = ano

1 = ne

Bit 5:   start předvýpočtu

0 = od pozice kurzoru

1 = od začátku programu

Bit 6:   délka nástroje v blocích s normálovým vektorem

0 = bez hodnoty R2 z tabulky nástrojů (jižní pól)

1 = s hodnotou R2 z tabulky nástrojů (střed koule)

Bit 7:   vložení oblouku příp. spline

0 = vždy vkládat definovaná zaoblení

1 = definovaná zaoblení vložit pouze při překročení

hodnoty zrychlení v MP 1060.x nebo MP 1070

Bit 8:   vložení oblouku nebo kubické spline

0 = vložit oblouk

1 = vložit kubickou spline

Bit 9:   dodržet konstantní ráz v rámci spline (Bit 8 = 1)

0 = ne

1 = ano

Bit 10: vnější rohy s korekcí radiusu nástroje

0 = vložit kruhový oblouk

1 = vložit spline-křivku

Bit 11: chování při M116

0 = rotační osa musí být v základní poloze paralelně

s hlavní osou

1 = rotační osa může být v libovolné poloze vhledem

k hlavní ose

Bit 12: chování cyklu 28

0 = standardní chování

1 = na stěnu drážky je tangenciálně přijeto a odjeto,

na začátku a konci drážky se vloží zaoblení

o průměru rovném šířce drážky

Bit 13: chování při přerušení programu a pohybu os

0 = automaticky aktivovat „najetí na konturu“

1 = funkci „najetí na konturu“ neaktivovat

¨

 

PLC

 

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7681

 

Předávání M/S/T/Q do PLC během předvýpočtu

 

Formát:   %xxxx

Zadání:   Bit 0:                            předávání M-funkcí

0 = předávat během předvýpočtu do PLC

1 = shromažďovat a předat po ukončení předvýpočtu

Bit 1:                            předávání T-kódů

0 = předávat během předvýpočtu do PLC

1 = poslední T-kód předat po ukončení předvýpočtu

Bit 2:                            předávání S-kódů příp. G-kódů

0 = předávat během předvýpočtu do PLC

1 = poslední S-kód ev. G-kód po ukončení předvýpočtu

Bit 3:   vydávání výstupů funkce FN-19

0 = předávat během předvýpočtu do PLC

1 = poslední výstup FN-19 po ukončení předvýpočtu

¨

PLC

 

RUN

MP 7682

 

Víceúčelová funkce

 

Formát:   %xxxx

Zadání:   Bit 0:                            inkrementální blok po TOOL CALL

0 =                            s korekcí délky nástroje

1 = bez korekce délky nástroje

Bit 1:   vztažná hodnota pro výpočet vztažného bodu

0 = aktuální poloha

1 = žádaná poloha

Bit 2:   dráha pojezdu rotačních os s indikací „modulo“

0 = polohování ve směru rysek

1 = polohování na nejkratší vzdálenost

Bit 3:                            rezervován, zadat hodnotu 0

Bit 4:                            tolerance u rotačních os při M128

0 = zohlednit rozměry frézovací hlavy

1 = bez ohledu na rozměry frézovací hlavy

¨

 

PLC

 

RUN

 


 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7683

 

Zpracování tabulek palet a NC-programů

 

Formát:   %xxxxxxxx

Zadání:   Bit 0:   bez funkce

Bit 1:   režim „Provoz programu plynule“

0 = po startu se provede kompletně jeden NC-program

1 = provedou se všechny NC-programy pro jednu paletu

Bit 2:   režim „Provoz programu plynule“

0 = jak je definováno v Bitu 1

1 = všechny NC-programy a palety až do konce tabulky

Bit 3:   po dosažení konce tabulky palet začít od začátku

0 = ne

1 = ano (Bit 2 = 1)

Bit 4:   možnost editace aktuální tabulky palet

0 = ne

1 = ano, v režimech Provoz pgm po bloku i plynule

Bit 5:                            softklávesa AUTOSTART

0 = nezobrazovat

1 = zobrazit

Bit 6:   indikace tabulky palet a NC-programu

0 = zobrazit současně na rozdělené obrazovce

1 = zobrazit tabulku palet nebo NC-program samostatně

Bit 7:                            AUTOSTART-funkce přes PLC

0 = funkci provede přímo NC-software

1 = funkci provést přes PLC

¨

 

PLC

 

RUN

 

 

 

 

Parametr

Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 7684

 

Filtr žádané polohy a vedení pohybů při M128

 

Formát:   %xxxxxxx

Zadání:   Bit 0:   filtr žádané polohy

0 = s ohledem na zrychlení

1 = zrychlení nezohledňovat

Bit 1:   filtr žádané polohy

0 = s ohledem na povolený ráz

1 = rázy nezohledňovat

Bit 2:   filtr žádané polohy

0 = s ohledem na zadanou toleranci

1 = toleranci nezohledňovat

Bit 3:   filtr žádané polohy

0 = s ohledem na kruhové zrychlení

1 = kruhové zrychlení nezohledňovat

Bit 4:   filtr žádané polohy

0 = s ohledem na změny zakřivení kontury

1 = změny zakřivení kontury nezohledňovat

Bit 5:   snížení posuvu na rozích při M128

0 = s ohledem pouze na maximální vyrovnávací pohyb

1 = vyrovnávací pohyby nezohledňovat

Bit 6:   snížení posuvu na rozích při M128

0 = s ohledem na vyrovnávací pohyby dle Bitu 5

1 = s ohledem na všechny vyrovnávací pohyby

¨

 

PLC

 

RUN

MP 7690

 

Testy volného místa při startu systému

 

Formát:   %xxx

Zadání:        0 = ano

1 = ne

Bit 0:   paměť RAM

Bit 1:   paměti EPROM

Bit 2:   pevný disk

¨

 

 

 

 

Druhé vřeteno

 

Parametr Funkce a hodnoty zadání A B C D Změna přes Reakce TNC

MP 13010

MP 13520

Blok strojních parametrů pro druhé vřeteno

 

Zadání:   Funkce a rozsah hodnot identický se strojními parametry

pro hlavní vřeteno, tj. MP 3010 až 3520

¨

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.