Zobrazení osy na obrazovce(Heidenhain TNC640)

V případě,že potřebujete na obrazovce zobrazit nějakou osu nebo naopak zobrazení deaktivovat je postup následující.

1.Funkce MOD-zadat heslo 95148

2.Navolit CONFIG DATA

3.Vstoupit do adresáře Systém

4.DisplaySetting-CfgDisplayData-AxisDisplay-Rule

-Never(vypnuto zobrazeni)

-IfKinem(zobrazeno, když je aktivní v kinematice)

-ShowAlways(zobrazeno vždy)

5. Stisknout klávesu END a uložit.

Videonávod můžete shlédnout zde.