Zobrazení osy na obrazovce (Heidenhain TNC640)

Zobrazení osy na obrazovce (Heidenhain TNC640)

Videonávod,jak zobrazit nebo naopak zrušit viditelnost osy na obrazovce (např.slave osu,gantry osu).

Nastavení rozlišení displeje pro polohu osy na obrazovce (Heidenhain TNC640)

Nastavení rozlišení displeje pro polohu osy na obrazovce (Heidenhain TNC640)

Videonávod, jak nastavit počet desetinných míst u zobrazené polohy osy.(např.A 0.0001.A0.001,A0.1)

Nastavení rychlostí posuvů (Heidenhain TNC640)

Nastavení rychlostí posuvů (Heidenhain TNC640)

Videonávod ,jak nastavit maximální rychlosti posuvů pro osy (max .rychloposuv ,pracovní posuv z tlačítek a rychloposuv z tlačítek),pro každou osu se posuv nastavuje zvlášť.

Nastavení referenčního nulového bodu (Heidenhain TNC640)

Nastavení referenčního nulového bodu (Heidenhain TNC640)

Videonávod,jak nastavit referenční bod stroje,chcete li například nulový bod posunout o 0,1 mm ,je třeba hodnotu přičíst nebo odečíst k původní hodnotě v parametru(viz.video).

Doosan:Výměna baterie řídícího systému (Fanuc)

Doosan:Výměna baterie řídícího systému (Fanuc)

Možno zobrazit CZ titulky-nastaveni-titulky-automatický překlad-zvolit jazyk

Dotykové sondy a cykly dotykových sond (Heidenhain)

Dotykové sondy a cykly dotykových sond (Heidenhain)

Možno zobrazit CZ titulky-nastavení-titulky-automatický překlad-zvolit jazyk