Kompenzace chyb odměřovacího systému

Kompenzace chyb odměřovacího systému

 

Pro nastavení kompenzace chyb odměřováni je třeba nastavit následující:

V parametru 38000 $MA_MM_ENC_COMP_MAX_POINTS nastavíme počet bodů pro kompenzaci.

Parametr 32700 ENC_COMP_ENABLE  = 1 aktivní kompenzace,0 neaktivní kompenzace

Pozor po NCK reset(změně parametru 38000) dojde k reorganizaci paměti(ztrátě dat) !!!!

Proto je nutné po přepsání parametru 38000 (před NCK reset)vytvořit archiv UDP- NC včetně kompenzací (uvedení do provozu) a ten opětovně zavést.

Poté v adresáři NC aktivní data-Kompenzace chyb odměřovacího systému-vytvoří kompenzační soubory,ty si vyhrajeme do archivu(výstup dat,archiv,pojmenovat soubor,formát -děrná páska),kde je můžeme editovat.

Kompenzační soubor EEC vypadá následovně:

Pro osu X                                                        poloha osy X

CHANDATA(1)

$AA_ENC_COMP[0,0,X]=0                  0

$AA_ENC_COMP[0,1,X]=0.01            100 mm

$AA_ENC_COMP[0,2,X]=0.015          200 mm

$AA_ENC_COMP[0,3,X]=0.013          300 mm

$AA_ENC_COMP[0,4,X]=0.014          400 mm

$AA_ENC_COMP[0,5,X]=0.03            500 mm

$AA_ENC_COMP[0,6,X]=0.005          600 mm

$AA_ENC_COMP[0,7,X]=0.002          700 mm

$AA_ENC_COMP_STEP[0,X]=100     -vzdálenost bodů v mm

$AA_ENC_COMP_MIN[0,X]=0        -začátek kompenzace  (ref.poloha osy X minimum)

$AA_ENC_COMP_MAX[0,X]=700     -konec kompenzace   (ref.poloha osy X maximum)

$AA_ENC_COMP_IS_MODULO[0,X]=0  -zapnutí modula pro rotační osy(např.otočný stůl)

M17

 

Hodnota za = …je hodnota kompenzace např. 0.01 systém posune odměřováni o 0.01 mm

Po nastavení tabulky nutno tabulku zpět nahrát(vstup dat,archiv,vybrat soubor,nahrát)

Při nahrávaní je nutno mít parametr 32700 ENC_COMP_ENABLE (aktivace kompenzace) v 0 !!!!!

Poté parametr 32700 nastavit do 1 a kompenzace by měla fungovat.

Při změně $AA_ENC_COMP_STEP, $AA_ENC_COMP_MIN, $AA_ENC_COMP_MAX nutno dát NCK reset!!!!

 

Nastavení na vlastní zodpovědnost, doporučujeme nechat provést odbornou servisní firmou.

Záložka pro permanentní odkaz.