Konfigurace sloupců tabulky nástrojů (Heidenhain TNC530)

Konfigurace sloupců tabulky nástrojů se provádí v MP parametrech,parametr 7266.

Editace přes heslo 123

Zadani: 0 = sloupec nezobrazit
1 az 99 = pozice sloupce v tabulce

MP 7266.0 : 1 ;jméno nástroje (az 16-mistne alfanumericke)
MP 7266.1 : 2 ;délka nástroje (L)
MP 7266.2 : 3 ;poloměr nástroje (R)
MP 7266.3 : 4 ;poloměr 2 nástroje (R2)
MP 7266.4 : 5 ;přídavek na délku nástroje (DL)
MP 7266.5 : 6 ;přídavek na poloměr nástroje (DR)
MP 7266.6 : 7 ;přídavek na poloměr 2 (DR2)
MP 7266.7 : 8 ;blokovaný nástroj? (TL)
MP 7266.8 : 9 ;sesterský nástroj (RT)
MP 7266.9 : 10 ;max. čas použití, M4543 (TIME1)
MP 7266.10 : 11 ;max. čas použití, TOOL CALL (TIME2)
MP 7266.11 : 12 ;aktualní čas použití (CUR.TIME)
MP 7266.12 : 13 ;komentář k nástroji (DOC)
MP 7266.13 : 14 ;počet břitů nástroje (CUT)
MP 7266.14 : 15 ;tolerance opotřebení délky nástroje (LTOL)
MP 7266.15 : 16 ;tolerance opotřebení poloměru nástroje (RTOL)
MP 7266.16 : 17 ;směr řezu nástroje (DIRECT)
MP 7266.17 : 18 ;přídavná informace pro PLC, Modul 9093 (PLC)
MP 7266.18 : 19 ;kontrola sondou TT – délka pro výměnu nástroje (TT:L-OF
MP 7266.19 : 20 ;kontrola sondou TT – poloměr pro výměnu nástroje (TT:R-
MP 7266.20 : 21 ;zlomová tolerance délky nástroje (LBREAK)
MP 7266.21 : 22 ;zlomová tolerance poloměru nástroje  (RBREAK)
MP 7266.22 : 23 ;délka břitu (LCUTS)
MP 7266.23 : 24 ;úhel vnořeni (ANGLE)
MP 7266.24 : 25 ;typ nástroje (TYP)
MP 7266.25 : 26 ;materiál nástroje (TMA)
MP 7266.26 : 27 ;tabulka řezných dat (CDT)
MP 7266.27 : 28 ;PLC-hodnota (PLC-VAL)
MP 7266.28 : 29 ;přesazení sondy TT v hlavní ose (CAL-OF1)
MP 7266.29 : 30 ;přesazení sondy TT ve vedlejši ose (CAL-OF2)
MP 7266.30 : 31 ;úhel vřetena pri kalibraci sondy TT (CAL-ANG)
MP 7266.31 : 32 ;typ nástroje pro tabulku pozic (PTYP)
MP 7266.32 : 33 ;max. osová rychlost (NMAX)
MP 7266.33 : 34 ;Retract tool (LIFTOFF)